Bijgewerkt: 24 september 2022

23 miljoen voor aanleg nieuwe N201

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-03-2007

Het college B en W is bereid 23 miljoen euro te investeren in de omlegging van de N201 onder voorwaarde dat rekening wordt gehouden met een toekomstige verbreding naar 2 x 2 rijstroken op Amstelveens grondgebied.

N201 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De N201 is een van de drukste provinciale wegen in Nederland


Het schrijft dit in een brief aan gedeputeerde Cornelis Mooij. Met het bod wil Amstelveen terugkeren in de stuurgroep N201+, waaruit het onder het vorige college verdween. De stuurgroep gaat nog immer uit van een Amstelveense bijdrage van ruim 18 miljoen euro. Amstelveen meent maximaal 12 miljoen euro te kunnen bijdragen, maar is bereid tot 23 miljoen euro te gaan onder de voorwaarde van verbreding.

N201 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een van de rustigste momenten op de N201


Mooij voelt daar vooralsnog niets voor. Hij vreest opnieuw vertraging voor de plannen waarover al veertig jaar wordt gesteggeld. Recent is de omlegging formeel gestart. Deze vertraagde onmiddellijk toen een vermeende bom werd gevonden bij de Ringvaart. Nader onderzoek wees uit dat dit niet het geval was.

N201 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bij Uithoorn, richting Mijdrecht is al feest, 15 uur is de dagelijkse FILE al begonnen


'Kwart van verbredingkosten'

Het Amstelveense bod voor de verbreding van de N201 komt neer op een kwart van de totale kosten voor de opwaardering van deze provinciale weg op Amstelveens grondgebied. Deze kosten worden door de gemeente geschat op 36,5 miljoen euro. „Rekeninghoudend met de te verkrijgen subsidies komen de totale kosten op een bedrag van 32,8 miljoen euro," aldus wethouder Joss Tabak (verkeer, VVD). „Het college wil zich bij de gemeenteraad sterk maken om 25 procent van de opwaarderingkosten met een maximum tot 8,2 miljoen euro voor haar rekening te nemen."

„Deze bijdrage komt boven op de gebiedsbijdrage van 12,2 miljoen euro uit het te realiseren bedrijventerrein en de bijdrage aan het Amstel-aquaduct van 2,6 miljoen euro. Daarmee komt het totale bedrag op 23 miljoen euro." Tabak vervolgt: „Namens het college hebben we gedeputeerde Mooij een brief gestuurd met daarin ons standpunt. Amstelveen werkt graag mee aan de omlegging maar is wel van mening dat ook de bereikbaarheid moet verbeteren.

Dit wordt alleen bewerkstelligd als je de N201 verbreedt." Tabak zegt „erg benieuwd" te zijn naar de reactie van de provincie die tot op heden vasthoudt aan een 2 x l-baans weg door de Bovenkerkerpolder en een aquaduct in de Amstel. „Gedeputeerde Mooij wil met de aanleg van de nieuwe weg beginnen en vreest voor vertragingen als het ontwerp wordt aangepast," aldus de liberale.

„Volgens Amstelveen kunnen de plannen voor de 'basisweg' en de verbreding in elkaar worden geschoven waardoor vastgehouden kan worden aan de strakke planning." De reactie van de provincie komt desgevraagd van Katja Grevers, woordvoerder van Mooij: „Ik kan op dit moment nog niets inhoudelijks melden. We hebben de brief ontvangen en bereiden een reactie voor.

Ik kan niet helemaal inschatten wanneer een en ander bekend is, maar ik hoop volgende week meer te weten."


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.