Bijgewerkt: 19 april 2024

2010: grootschalige optredens en daling overvallen

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
04-01-2011

Hoofdcommissaris Welten van de politie Amsterdam-Amstelland blikte maandagmorgen 3 januari 2011 terug op 2010, een jaar dat werd gekenmerkt door de grote hoeveelheid evenementen en grootschalige optredens.

Het terugdringen van het aantal overvallen had een hoge prioriteit en het jaar eindigde met een veelomvattend en grootschalig zedenonderzoek. Welten keek tevens vooruit naar 2011: veel-criminelen kunnen hun borst nat maken.

Grootschalig

Begin 2010 waarschuwde de korpschef voor een aanslag op de capaciteit van het korps vanwege het grote aantal geplande evenementen. Door het WK Voetbal en de inhuldiging werden het er nog meer, en daarnaast waren er grootschalige optredens vanwege krakersrellen en demonstraties.

“Het in goede banen leiden van mega-evenementen is niet een voor de hand liggende vanzelfsprekendheid. Afgezien van de capaciteit en organisatiekracht die dit kost, betekent het ook keer op keer weer een piekbelasting voor het korps. Ik ben dus trots op de prestatie van mijn mensen,“ verklaarde Welten. Ernstige delicten

Het korps zette vol op in om in 2010 een trendbreuk in de toename van het aantal overvallen te forceren en was daarin succesvol. De stijging van 11 procent in 2009, werd omgebogen in een daling van 19 procent in 2010. Er waren niet alleen aanmerkelijk minder overvallen, daarvan is ook een kleiner deel voltooid.

Woninginbraken stegen regionaal met 8 procent. Er werden 600 inbrekers aangehouden, 100 meer dan in 2009. Het aantal straatroven daalde wederom, dit jaar met 5 procent. Alleen al in district Oost werden in 2010 meer dan 400 verdachten van straatroof aangehouden. Het aantal geweldsdelicten met dodelijke afloop daalde in 2010 van 29 naar 19. In 14 van deze 19 zaken werden reeds aanhoudingen verricht.

Voor het eerst in vele jaren was er een lichte stijging van het totaal aantal aangiften. Deze stijging is voor een belangrijk deel te verklaren doordat het steeds gemakkelijker wordt om via internet aangifte te doen. Het aantal aangiften via internet nam toe van bijna 17.000 in 2009 naar ruim 23.000 in 2010.

Het regionale opsporingsteam gesignaleerden (ROG-team), dat zich richt op het oppakken van personen die nog een straf moet uitzitten, was ook in 2010 weer succesvol en hield 153 personen aan. Sinds de start van het team in 2008 wist het 313 gezochte personen op te sporen en daarmee voor 210 jaren gevangenisstraf achter de tralies te krijgen.

Eén overheid

Korpschef Welten bepleitte evenals in voorgaande jaren, dat er in Nederland gewerkt zou moeten worden als één overheid. “Hoe is het mogelijk dat iemand een nieuw rijbewijs of paspoort kan krijgen, of huursubsidie ontvangt, terwijl hij nog een gevangenisstraf moet uitzitten? De linkerhand van de overheid weet niet wat de rechterhand weet of doet. Ik zeg u dat we in de bestrijding van criminaliteit hier nog steeds een grote kans laten liggen.” Aanpak 2011

Vanuit de driehoek wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van de 250 meest overlastgevende criminele personen. Voor veel van de high-impact crimes als geweld, overvallen, straafroof en woninginbraken zijn vaak dezelfde daders verantwoordelijk. Er komt een structurele aanpak van deze “veel-criminelen” op alle mogelijke fronten die denkbaar zijn, dus niet alleen strafrechtelijk, maar bijvoorbeeld ook financieel en met zorg of opleiding.

Lees ook: Samenvatting cijfers (PDF) Cijfers: regio en per gemeente (PDF). Op pagina 5 en 6 staan de cijfers van de gemeente Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.