Bijgewerkt: 20 juli 2024

20 jaar kunstuitleen in Amstelveen

Nieuws -> Cultuur

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-11-2006

Op 11 oktober 1986 officieel van start gegaan en aan het einde van dat jaar waren er 157 abonnees ingeschreven die 209 werken hadden geleend uit een totale collectie van 299 kunstwerken. Nu zijn er 1227 abonnees en ook nog eens 72 bedrijven abonnee van de kunstuitleen. Er worden 2000 werken geleend en de totale uitleencollectie bestaat uit ruim 2500 kunstwerken.

De kiem voor de kunstuitleen werd in de jaren 50 gelegd door Pieter Kooistra, kunstenaar te Amsterdam. In zijn ogen mocht kunst niet voorbehouden zijn aan een kleine elite, ook mensen met een wat minder goed gevulde beurs moesten in staat zijn om beeldende kunst te leren kennen. Hij laadde een bakfiets vol met eigen werk en dat van bevriende kunstenaars en bracht zo, in die beginperiode, de kunst naar de mensen.

Al snel was de eerste officiële kunstuitleen een feit. De kunstuitleen is uitgegroeid tot een van de succesvolste ondernemingen in de beeldende kunst. Behalve een groot aantal gesubsidieerde kunstuitleencentra (waaronder Amstelveen) hebben zich in de afgelopen jaren tal van commerciële activiteiten ontwikkeld (Galerieën die kunst uitlenen, kunstenaars die dat doen etc).

SBK Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Tentoonstelling bij de SBK Amstelveen in 2006


Waar voorheen door de Provincie Noord Holland subsidie gegeven werd voor de collectievorming werd deze subsidie een aantal jaren geleden omgebogen naar terreinen als educatie en participatie. Met ingang van 2007 krijgt de SBK Amstelveen geen subsidie meer van de Provincie Noord Holland.

Dit heeft tot nieuwe ambities geleid: professionalisering, meer samenwerking en aandacht voor nieuwe vormen van publieksbereik en publiciteit. Voor ons, de kunstuitleen in Amstelveen, betekende dit: ga terug naar de kern. Het initiatief van Pieter Kooistra begon ooit met een geslaagde zoektocht om nieuw publiek te bereiken en het is voor de SBK Amstelveen van wezenlijk belang om het publieksbereik als uitgangspunt te nemen. Opnieuw goed nadenken over de vraag: hoe kunnen wij een zo breed mogelijk publiek bereiken en aan ons binden zonder onze ideële doelstelling 'een kwalitatief hoogwaardige collectie van professionele kunstenaars vooreen breed publiek' uit het oog te verliezen.

SBK Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Hetty Tjalkens-directeur van de kunstuitleen


Niet alles wat gemaakt en getoond word, verdient onmiddellijk het predikaat cultureel erfgoed, maar weet toch mensen te raken. Natuurlijk is het avontuurlijk voor de kunstuitleen om eens een prestigieus videowerk aan te schaffen. Maar uitgangspunt moet altijd zijn of de klant het wel of niet aan de muur wil hebben. De kunstuitleen is van oudsher een culturele publieksvoorziening. De kunstuitleen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de collectie, maar de vraag van de gebruiker is leidend.

De SBK Amstelveen viert het 20-jarig lustrum met Open Dagen op 4 en 5 november 2006. Op 4 november om 16.00 wordt door Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen de tentoonstelling "Backbeat" van Jochem op te Noort en Antoine Adamowicz geopend. Aansluitend is er een feestelijke receptie. De muzikale omlijsting is in handen van de Muziek- en Dansschool.

Op zondag 26 november zijn beide kunstenaar om 15.00 uur aanwezig om te vertellen over hun werk. In de vitrines vindt u werk van Bouwjaar '63; bijzondere tassen, Bibi Smit; glas, Margit Seeland en Rian de Jong; sieraden. Op zondag 5 november is er een veiling van kunstwerken van bekende en minder bekende kunstenaars. De veiling start om 15.30 uur en de 'kijkuren' zijn hieraan voorafgaand van 13.30 tot 15.30 uur.

De veiling wordt gedaan door Jan Pieter Glerum van Amsterdam Glerum Auctioneers en is vrij toegankelijk. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor War Child. Iedereen die in deze periode abonnee wordt van de kunstuitleen hoeft geen inschrijfgeld te betalen en krijgt een vaasje van Marcel Wanders cadeau.

Leden-maken-leden actie: Maak iemand abonnee en u ontvangt het vaasje ook.

Voor informatie over tarieven en openingstijden: 020-6452333

Website : SBK Amstelveen


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.