Bijgewerkt: 4 maart 2024

18 gemeenten ondertekenden overeenkomst met waterschap AGV

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen / AVG
21-02-2013

Op donderdag 14 februari 2013 hebben 18 gemeenten, waaronder Amstelveen en Aalsmeer, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Doel van de samenwerking is om kosten te besparen, kennis uit te wisselen en continuïteit te waarborgen in de waterketen.

Wethouder Milieu John Levie (BBA): “De overeenkomst is een consolidering van onze samenwerking. Door de klimaatverandering krijgen we komende jaren te maken met meer wateroverlast. Die beperkt zich niet tot gemeentegrenzen. Er is een hoop te winnen.

BOWA Amstelveen
(Foto Albert Jan Perier - 2013)

Wethouder Levie parafeert de overeenkomst BOWA


Niet alleen op het gebied van kosten, maar ook als het gaat om de waterkwaliteit en de beheersing van risico’s. We moeten dus samenwerken om de afvalwatercyclus effectief te beheersen. Aalsmeer en Amstelveen werken al samen op dit gebied, maar met deze overeenkomst maken we ons nog sterker in de beheersing van het water in de regio.”

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het afvalwater en de rioleringen, het Waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Doel van de samenwerking is de activiteiten in de afvalwaterketen nog beter op elkaar af te stemmen. Ook gaan de partijen een aantal projecten samen doen.

BOWA Amstelveen
(Foto Albert Jan Perier - 2013)

De betrokken bestuurders van de 18 gemeenten na de ondertekening van de overeenkomst Bestuursakkoord Water


Eén project is een gezamenlijke neerslagmeting om beter te volgen wat de gevolgen van extreme neerslag zijn voor rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties in de regio. Ook werken partijen aan een gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor ze effectiever kunnen optreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen, of extreme weersomstandigheden. Verder hebben ze afgesproken in de loop van 2013 te onderzoeken hoe ze verder kunnen samenwerken.

De samenwerking komt voor uit een landelijk akkoord dat het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de unie van water in 2011 sloten: het zogenaamde Bestuursakkoord Water (pdf). De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, Bussum, De Ronde Venen, Diemen, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.