Bijgewerkt: 11 juni 2023

118 inbraken tijdens de feestdagen

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland / CBS
28-12-2012

Amsterdam - In Amsterdam zijn dit jaar 118 huishoudens tijdens de kerstdagen slachtoffer geworden van inbrekers. In 2011 werden tijdens de kerst 125 inbraken gepleegd en in 2010 135. Het cijfer van 2012 kan de komende dagen iets oplopen, sommigen mensen hebben nog geen aangifte gedaan.

Korte donkere dagen

Tijdens de feestdagen wordt er volgens projectcoördinator woninginbraken Theo Vaal van de politie Amsterdam-Amstelland meer ingebroken dan op andere dagen. "De dagen zijn kort, het is lang donker en mensen zijn vaak lange tijd van huis. Inbrekers kunnen ongestoord hun gang gaan."

Veel voorkomende vormen van woninginbraak zijn flipperen, hengelen en insluipen. De projectcoördinator geeft uitleg: "Als je een deur in het slot laat vallen en je hebt geen inbraakstrip, kan een dief met behulp van een bankpas makkelijk de dagschoot weg duwen. Dit heet flipperen. Hengelen is via de brievenbus met een ijzerdraadje, of stukje metaal het slot openen. Via een regenpijp of een steiger klimt een dief soms zo binnen en dat noemen we insluipen."

Bij elke inbraak vindt technisch sporenonderzoek plaats door het team Forensische Opsporing. "Vanaf oktober 2012 zien we het aantal woninginbraken stijgen," zegt Vaal. "Donkere dagen brengen ongure types.

inbraak Amstelveen
(Bron CBS - 2012)

Aandeel slachtoffers van woninginbraak


Ziet u verdachte omstandigheden, bel dan direct 112." Het donkere dagen offensief van de politie Amterdam-Amstelland neemt in deze periode extra maatregelen. Er wordt meer gesurveilleerd, en de buurtregisseurs wijzen bewoners op de ‘zwakke plekken’.

Door eenvoudige maatregelen kan volgens Vaal de helft van het aantal woninginbraken voorkomen worden. De projectleider roept daarom bewoners op maatregelen te treffen. "Sluit alle deuren en ramen als u weggaat. Een open klapraam is zo opengetrapt. Draai de deur altijd op nachtslot.

Leg geen waardevolle spullen in het zicht, zorg voor goede buitenverlichting, en breng uw buren op de hoogte als u voor langere tijd weggaat," somt Vaal de maatregelen op die genomen kunnen worden, en er is meer: "Sluit een tijdklok op een spaarlamp aan. Laat anti-inbraakstrips aanbrengen. Zet de verpakking van een net gekochte flat-screen televisie niet voor uw deur. Als u in een portiek woont, sluit de deur en laat geen vreemden binnen."

 Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag ziet de politie opnieuw een stijging in het aantal woninginbraken ten opzichte van andere dagen. Tijdens de jaarwisseling werd er vorig jaar 138 keer ingebroken en het jaar daarvoor 116 keer. "Mensen gaan naar buiten voor het vuurwerk en zetten de voordeur op een kier. Dan sluipen inbrekers snel en makkelijk naar binnen. Dus doe de deur op slot als u naar buiten gaat en laat een (spaar)lichtje branden als u de jaarwisseling elders gaat vieren. Zorg dat het nieuwe jaar gelukkig kan beginnen." Meer preventietips vindt u op: http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html  


inbraak Amstelveen
(Bron CBS - 2012)

Slachtoffers woninginbraak en inschatting kans op woninginbraak per provincie in 2011


Aantal slachtoffers woninginbraak sinds 2008 toegenomen

Het aandeel Nederlanders bij wie thuis in de afgelopen 12 maanden is ingebroken, is gestegen van 2,5 procent in 2008 naar 3,1 procent in 2011. Dat is een toename met naar schatting bijna 100 duizend slachtoffers – meldt het CBS op 19 december 2012.

Het gaat dan zowel om pogingen tot inbraak zonder dat er iets is gestolen, als om inbraken waarbij daadwerkelijk iets is gestolen uit de woning. Het aandeel slachtoffers van inbraak met diefstal is tussen 2008 en 2011 gestegen van 1,1 naar 1,5 procent, een toename met bijna 50 duizend slachtoffers.

Ook kans op woninginbraak hoger ingeschat

Steeds meer Nederlanders denken, dat ze zelf risico op inbraak lopen. Het aandeel mensen, dat de kans op woninginbraak in het komende jaar (heel) groot acht, is gestegen van 5,5 procent in 2008 naar 6,9 procent in 2011. De persoonlijke ervaring van een inbraak is van grote invloed op deze inschatting.

Van degenen die recentelijk een woninginbraak, of een poging daartoe hebben meegemaakt denkt 35 procent, dat de kans om (weer) slachtoffer te worden (heel) groot is. Dat is ongeveer zes keer zo veel als bij personen die geen slachtoffer zijn geweest.

In zuiden en westen meeste slachtoffers woninginbraak

In minder verstedelijkte provincies, zoals Drenthe, Zeeland, Overijssel en Friesland, zijn relatief minder slachtoffers van (poging tot) inbraak dan in sterker verstedelijkte provincies zoals Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Ook de inschatting van de kans op woninginbraak is grofweg volgens dit patroon over het land verdeeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.