Bijgewerkt: 25 juli 2024

103 huurappartementen worden aan de Van der Hooplaan gebouwd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-08-2016

Op de locatie van het al enige tijd leegstaande kleurrijke kantoorpand op de hoek Beneluxbaan/Van der Hooplaan verrijzen 103 appartementen met huurprijzen vanaf circa 800 euro per maand. Het college van B en W van Amstelveen is akkoord met het plan, zoals beschreven in de concept-startnotitie. Eigenaar Altera Vastgoed wil het pand aan de Van der Hooplaan 241 (waar vroeger Hewlett-Packard Nederland BV was gevetigd) slopen en een woontoren met gevarieerde bouwhoogten realiseren. Randvoorwaarden voor deze ontwikkeling staan in de concept-startnotitie, waarop belanghebbenden tot 8 september 2016 kunnen reageren.De gemeente wil niet-kansrijke kantoren aan de markt onttrekken en woningbouw mogelijk te maken. In de strook tussen de Beneluxbaan en de Startbaan zijn onlangs door Dura Vermeer ruim 50 eengezinswoningen opgeleverd in het project Greenstart en Dura wil nog eens 18 eengezinswoningen bouwen. De woontoren van 14 bouwlagen met huurappartementen voor middeninkomens sluit aan bij de woningbouwontwikkeling in dit gebied en past bij de uitgangspunten van de gemeentelijke Woonagenda. Eigenaar Altera heeft ontwikkelaar De Nijs opdracht gegeven om de nieuwe woontoren te bouwen. De Nijs heeft inmiddels een zonnestudie laten maken en uit de berekeningen blijkt dat er geen schaduw valt op de zonneweide van De Meerkamp en omliggende woningen. Daarnaast voorziet de bouwer in nieuwe parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Artist impression van de huurflat aan de Van der Hooplaan 241


Toelichting op het initiatief. De Nijs en gemeente organiseren gezamenlijk een informele inloopavond voor belangstellenden op woensdag 31 augustus 2016 van 18 tot 20 uur in het raadhuis. Tijdens deze avond en tot 8 september kunnen geïnteresseerden reageren op het nieuwbouwplan. De reacties en de definitieve startnotitie (pdf 11 pagina’s) worden aan B en W voorgelegd en bij akkoord aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de notitie door de gemeenteraad op 9 november 2016 kan het college een omgevingsvergunning verlenen en start de wettelijke inspraakperiode. Voor meer informatie zie op de speciale pagina van de gemeente Amstelveen. Start bouw: 1ste kwartaal van 2017 en de opleverdatum is 2de kwartaal 2018.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.