Bijgewerkt: 30 juni 2022

Monument

De gemeente Amstelveen telt 144 monumentale gebouwen. Hiervan zijn 34 monumenten aangewezen als rijksmonument, 1 als provinciaal monument en 109 als gemeentelijke monument. Er zijn 5 objecten (vier parken en één verdedigingswerk) genomineerd om aangewezen te worden als rijksmonument. Daarnaast is in Amstelveen één gebied aangewezen als (rijks) beschermd stads- en dorpsgezicht, namelijk 'Buurt over Ouderkerk'. Tenslotte kent Amstelveen nog de zogenaamde 'karakteristieke panden'. Dit zijn 'voorbeschermde' monumenten.
Bron: Website Gemeente Amstelveen

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Kijk, een Gemeentelijk monument!


Wat is een monument?
Een monument wordt gecreëerd om een persoon, een gebeurtenis te herdenken in de vorm van een gebouw of voorwerp. Veelal zijn het gebouwen, waarbij de architectuur van algemeen belang wordt geacht. Een monument is ontworpen als oriëntatiepunt zoals (ban)palen, kerken, oorlogsmonumenten of graven, een toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen. Het heeft soms ook een belangrijke betekenis als tekenend bouwwerk voor een bepaalde periode. Een monument kan anderzijds ook een overblijfsel zijn van kunst, cultuur, of nijverheid, dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, of andere sociaal-culturele waarde te bewaren. De reden om iets als monument aan te merken is om historische of politieke informatie door te geven aan de latere generaties. Bijzondere natuurgebieden worden ook als monumenten (natuurmonumenten) beschouwd.

In de Nederlandse taal wordt het "monumentaal" woord vaak gebruikt in verwijzing naar iets van buitengewone grootte en macht. Het woord komt uit Latijnse " moneō, monēre, " wat betekent herinneren aan, manen tot, opmerkzaam maken.

In de rubriek Monumenten van deze website, worden enkele Gemeentelijke- en Rijksmonumenten van Amstelveen weergegeven.

Wilt u meer weten over monumenten onderhoud, verbouwing, aanvraag of anderzins, kijk dan op de webstie van de Gemeente Amstelveen.