Bijgewerkt: 23 juli 2024

Villa El Salvador


Amstelveen had vier partnersteden tot februari 2019. Sindsdien nog twee waaronder Villa el Salvador. Dit is een wijk van de hoofdstad Lima, te Peru. Villa el Salvador is een jonge wijk die in 1971 werd gevormd. In 1971 bezetten tweehonderd dakloze families een stuk braakliggend land nabij Lima in Peru.

Zij waren het rondtrekken moe en wilden een vaste plek om te wonen. De regering, die het stuk land bestemd had voor grote projecten, zag hier niets in. De pioniers waren echter vastbesloten te blijven. Vele anderen, onder de indruk door deze actie, sloten zich aan en weldra waren het 9000 gezinnen. Na lang onderhandelen met de regering, kregen zij een nieuw en groter stuk land, een zandvlakte aan de rand van Lima.

Vol goede moed doopten de families hun nieuwe woonplaats 'Villa El Salvador': de Stad van de Verlosser. Wijkcomités verenigden zich in CUAVES (La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador.) Dit is de naam voor wijkcomités in Villa El Salvador). Zij kregen het voor elkaar dat Villa El Salvador erkend werd als een zelfstandige gemeente van Lima met een eigen burgemeester.

De bewoners gingen gezamenlijk aan de slag om van de zandvlakte, die Villa El Salvador was, een echte stad te maken met water, elektriciteit en wijkvoorzieningen. Inmiddels bedraagt het bewonersaantal ruim 400.000. Ondanks het feit dat er een enorme groei is op allerlei gebied, moet er nog veel worden ontwikkeld en ondersteund.

Villa el Salvador kaart
(Bron: Website Villa el Salvador - 2006)


De kaart van de gemeente Villa el Salvador in Peru


De gemeente Villa el Salvador is bezig haar kennis over milieuaspecten te verbeteren en te professionaliseren. In de wijk wordt het huisvuil twee keer per week opgehaald. In dit verbeteringsproces speelt de gemeente Amstelveen een belangrijke rol, namelijk de kennis-uitwisseling: in de afvalverwerking meer systematiek bereiken, uitbreiding van het groen in de stad en het uitbreiden van mogelijkheden om het groen te irrigeren met gezuiverd afvalwater (i.p.v. schaars drinkwater). Uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste aspecten van de samenwerking tussen de twee steden.

De gemeente Amstelveen werkt samen met de gemeente Villa el Salvador aan het creëren van afvalwaterzuivering en irrigatiesystemen voor het groen. Dit gebeurde al in een eerder project eind jaren '90. Met behulp van het irrigatiesysteem kan het afvalwater vanuit de huizen worden gebruikt voor het onderhouden van de begroeiing langs de wijk.

Zie voor meer informatie: website Villa el Salvador

El-salvador-overzicht
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2004)


Overzichtsfoto Villa El Salvador


El-salvador-straat
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2004)


Een straat in Villa El Salvador


Wijk-el-salvador
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2004)


Wijk in Villa El Salvador


Afvalscheidingsstation VES geopend
In februari 2005 werd in de partnerstad Villa El Salvador een afvalscheidingstation geopend. Een unieke voorziening in Peru en geheel gefinancierd door de Europese Unie. Deze Europese investering is een direct gevolg van de stedenband tussen Amstelveen en Villa El Salvador.

Ves-Groene-stad peru
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

Een vuilniswagen in VES met het opschrift- Voor een groene en gezonde stad


Burgemeester van zanen en zea ves amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

Burgemeester Jan van Zanen en de burgemeester van Villa El Salvador, de heer Jaime Zea ondertekenen het samenwerkingscontract tussen Amstelveen en VES


De gemeente Amstelveen voerde vorig jaar gesprekken met de permanente delegatie van de Europese Commissie in Peru over de samenwerking binnen de stedenband en mogelijkheden voor medefinanciering hiervan. Het nu gerealiseerde afvalscheidingstation sluit aan bij de gemeentelijke samenwerking binnen het huidig Milieuproject.

Ves-vuilnismannen peru amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

De vuilnismannen in VES hebben een moeilijke taak


Vuilnisselectie ves amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

Aan de lopende band wordt de vuilnis gescheiden in het nieuwe afvalscheidingstation van VES


Onderdeel van deze samenwerking is de introductie van afvalscheiding en dan met name de overdracht van kennis/ervaring ten behoeve van het afvalbeheer door de gemeente Villa El Salvador.

wterzuiverin ves peru amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

Burgermeester van Zanen en wethouder Alink op een een waterzuiveringinstallatie


Ves-Nazareth-school peru amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

De school "Jesus de Nazareth", welke steun ontvangt via de wijkplatforms Keizer Karelpark en Groenelaan


Ves-meisjes dansen peru amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

Vrolijke meisjes in Villa el Salvador


Vuilnisselectie ves amstelveen
(Bron: Gemeente Amstelveen - 2005)

De school "Villa Amstelveen" waar op het plein kinderen in klederdracht dansen, heeft steun ontvangen van
de Michiel de Ruyterschool in Amstelveen


Wilt u meer informatie over de samenwerking met Villa El Salvador? U kunt contact opnemen met de gemeente Amstelveen, afdeling Beleid, telefoon:  020-5404572.