Bijgewerkt: 22 april 2024

De Braak - 1941

Foto's -> Natuur -> De Braak

De Braak
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

Aanleg park De Braak in 1941

De Braak, Kwekerij en de Doorbraak

Aanleg in 1939, 1941 en 1957 Uit de oude veenplas werden duizenden kubieke meters veen gebaggerd. Grootte: 5 ha. Ligging: Tussen de museumspoorlijn en de Amsterdamseweg, verscholen achter de huizen. Vijf toegangspaadjes ontsluiten het gebied, de meeste zijn bereikbaar vanaf de Amsterdamseweg.

Als u vanuit zuidelijke richting komt, vanaf de Molen 'De Jonge Dikkert', is er een toegangspad tussen het kantoorgebouw aan de Amsterdamseweg 206 en de Banpaal, naast nr. 212. Het tweede pad is tussen huisnummers 244 en 252. Via dit pad bereikt u ook de heemkruiden-kwekerij. Andere paden bevinden zich tussen de nummers 284-286 en 332-336 (Princesselaan).

Dit is het oudste heemparkgebied van Amstelveen, ontworpen door Chris Broerse die in dit park alleen cultuur-planten gebruikt in plaats van wilde. (zie voor informatie Chris P. Broerse ). Het park De Braak ontleent zijn charme aan de grote waterplas, die vroeger bij een doorbraak van de dijk (huidige Amsterdamseweg) in het veenland is gevormd. Wanneer u langs de twee eerstgenoemde ingangen binnengaat, beleeft u dadelijk het wisselende spel tussen water, wolkenluchten en brede golvende rietkragen.

Als u via het pad tussen de nummers 284 en 286 binnenkomt, ziet u links een uitgestrekt moeras, waar veenmos en waterplanten voor de verlanding zorgen. Rechts ligt de kwekerij, de kinderkamer van menig plant die u op de wandeling tegenkomt. Op werkdagen kunt u de kwekerij bezoeken, waar in kleine schalen allerlei 'miniatuurlandschapjes' gevormd zijn, de zogenaamde micromilieus.

Hier is op letterlijk kleine schaal van zeer nabij te zien wat zich elders in de parken in het groot afspeelt. De schalen tonen tevens een aantal mogelijkheden hoe u heemplanten op terras of balkon kunt toepassen. Op de sortimentsbedden, de aanpassingsmilieu's en de zaai- en kweekbedden vindt u veel zeldzame planten en nieuw materiaal voor de parken en plantsoenen.

Bovendien is in een aparte hoek een kruidentuin ingericht, waar de verbinding wordt gelegd tussen het vroegere gebruik van heemplanten en dat van nu. De strook tussen de grote vijver van De Braak en het park de Doorbraak is een echt bosgebied. In de schaduw van de karakteristiek gevormde bomen heeft zich een wisselend dek van bosplanten ontwikkeld.

Bron: Gemeente Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur