Bijgewerkt: 25 juni 2024

De Dorpskern - 1732

Foto's -> Straatgezichten -> Dorpskern

De Dorpskern
(Bron: Amstelveen - Acht eeuwen geschiedenis)

De nummers van de straten en de panden zijn afkomstig uit het belastingkohier van 1732

I - Kerksteeg
II - gang van het Rechthuys, ook Schoutssteeg genoemd, vervolgens Thorbeckeweg en heden de Badlaan

711 - armen weeshuis, nu Oude Raadhuis
718 - bakkerij, later kruidenierswinkel
720 - smederij (vermoedelijk van Poelgeest
721 - bakkerij
722 - bierbeschoyerij
723 - bakkerij
724 - 'de Groene oost Indisch Vaarder', 'Vredebest'
725 - 'de Vergulde Schenkkan', daarna bakkerij
726 - herberg 'het Land van Belofte', ook 'de Valck' genoemd
727 - het rechthuis, tevens schoutshuis
728 - herberg 'het Vergulde Hert', later 'het Dorstige Hart'.
Zie ook de foto's van heden: categorie Gebouwen - Restaurants
729 - herberg 'de Vier Heemskinderen'
later 'de Zwaan' of 'de Witte Zwaan'.
Vanaf 1781 diaconie-wees-en arm huis
734 - bakkerij
737 - bakkerij
740 - herberg 'het Nieuwe Dorstige Hart'
742 - het armhuis
747 - wasblekerij en kaarsenmakerij
749 - herberg 'de Pauw', 'de Vergulde wagen'
751 - 'het Hoge huijs', later smederij
752 - bakkerij
758 - kostershuis en school
759 - pastorie
760 - weeshuis
765 - smederij
767 - timmerwerf

Amstelveen
(Bron: Ach Lieve Tijd)

Het Kerkplein
In 1700 reisde men nog per koets en op deze gravure van Rademaker is dit duidelijk te zien
vanwege de drinkbakken voor de paarden.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten