Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 8 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 8
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest


Middenweg 8

Middenweg 8 was evenals nummer 6, eigendom van Jacob Hennipman. Hij was veehouder en geboren te Ouder-Amstel op 27 mei 1892. De oppervlakte van zijn land van ongeveer 600 ca bestond uit erf, sier- en moestuinen, waarop een dubbel woonhuis met schuurtjes en agrarische opstallen. Het dubbel woonhuis is uit steen opgetrokken en met beschoten pannen op een Manaardekap gedekt. De woningen bevatten op de begane grond een gang, een trapopgang naar de verdieping, twee kamers en-suite, keuken met granito aanrecht en privaat. Tevens was er een closet met waterspoeling.

In de kap bevatten de panden een zolder, waarop met houten schotwerk twee slaapkamers zijn afgetimmerd. De buitengevels zijn van spouwen voorzien, de vloeren zijn van hout en de vertrekken zijn niet geplafoneerd. Bij elke woning behoort een houten geriefschuurtje met betonnen vloer en aangesloten op het electrische net. De woningen hebben een inhoud van 366m³, de schuurtjes van 34m³. Zij zijn goed geconstrueerd, aangesloten op de waterleiding en het electrische net.

De agrarische bedrijfsopstallen bestonden uit een uit steen opgetrokken en met onbeschoten pannen gedekte veestalling met betonnen vloer en groep, betonnen spoelbak en houten zoldering, aangesloten op de waterleiding en het electrische net, waarvan de inhoud 360m³ bedroeg en welke plaats bood aan twaalf stuks vee. Bij de stal was een gierputje van 1 ring. Verder stond er een hooiberg van 27 m² met 4 houten roeden en een gegalvaniseerde ijzeren golfplaten kap. Tevens nog een gegoten betonnen silo van 5x5 m.

Er was een wagenberging, deels uit steen, deels uit met cement bepleisterde houten wanden opgetrokken, een machine berging en een paardenbox, respectievelijk met een inhoud van 61 m³ en 66m³. Ook was er een stenen varkensstal met beschoten pannen gedekt en met een inhoud van 51m³. Al deze opstallen waren goed geconstrueerd en in goede staat toen de Gemeente een taxatie maakte.

Op het weiland hield Hennipman  5 melkkoeien en 15 schapen. Een ander weiland pachtte hij van de Gemeente tegen een som van ƒ 350,00 per jaar en hield daar doorgaans 6 vetweiders.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 10 februari 1966 verkoopt Hennipman in twee fasen, de woonhuizen  6 en 8 met bedrijfsruimte, ondergrond en erf, alsmede een perceel, kadastraal bekend Sectie I nr 2222 en 3005, grootte 32 are en 95 c-are aan de Gemeente Amstelveen. Het totale gebied inclusief woningen stond bekend onder Sectie H nrs 8689 en 2045, groot 2.68.90 ha. Deze percelen waren gelegen in het uitbreidingsplan in hoofdzaak van 28 maart 1961 en in het bij het Raadsbesluit van 29 april 1957 vastgestelde uitbreidingsplan in onderdelen “Ouderkerkerlaan 1956”. 

Voor de totale verkoop zou Hennipman van de Gemeente de som van ƒ 80.000 ontvangen. Een deel van de grond reikte tot aan het gebied dat nodig was voor het uitbreidingsplan Bankras/Kostverlorenhof. Een ander deel was nodig ten behoeve van de  woningbouw van Eykelenburg.   De overdracht aan de Gemeente zou plaatsvinden in februari 1966. In mei had de heer Hennipman nog niets ontvangen en wilde het bedrag inclusief de wettelijke rente. In juni 1966 kreeg hij het bedrag inclusief 800 gulden wettelijke rente erbij uitgekeerd.

De heer Compier van nummer 6 mocht nog tot 1 mei 1967 in het woonhuis wonen tot de Gemeente met de ontruiming begon.

Informatie uit taxatierapport Gemeentearchief Nieuwer-Amstel 63/5

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder