Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 208 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 208
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest

Middenweg 208

Het perceel (12 are) werd door de heer Josephus Langeweg (musicus) en zijn echtgenote Elizabeth Adriana Maria Bos in 1919 gekocht voor de som van 1200 gulden. De heer Langeweg was geboren in Breda op 4 december 1876 en zijn echtgenote op 5 juni 1890. In 1921 kocht het echtpaar nog een strook tuingrond bij van 40 centiare voor 40 gulden.

Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com - Amstelveenwsch Weekblad - 1927)

Deze advertentie stond in het AW van augustus 1927. Vermoedelijk is dochter Olga van de musicus Josephus Langeweg
net zo begaafd als haar vader. Solfège is de stelselmatige training van het muzikale gehoor door middel van een muzikale
zangoefening, waarbij de melodie gezongen wordt zonder de tekst en met gebruikmaking van alleen de namen
van de noten.


Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 208 met links de kaarsrechte Middenweg met de prachtige bomenrij. Het is waarschijnlijk maandag - wasdag gezien de was aan de lijn. Rechts op de foto staat een duivenhok, duivenmelkers waren er veel in de Middelpolder.


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De gemeente Nieuwer-Amstel wilde op de plaats van de Middenweg, de Beneluxbaan aanleggen. Dat betekende aankoop van diverse percelen, waaronder Middenweg 208.

De overdracht vond plaats op 30 juni 1958. De heer Josephus Langeweg en zijn echtgenote droegen het huis en de 12,4 are grond, over aan de gemeente voor de som van 5000 gulden. Tevens kregen zij een vergoeding van 1000 gulden voor de verhuiskosten. Het was voor beiden niet envoudig, gezien de leeftijd van Langeweg. Toen zij naar Amstelveen kwamen, verhuurden zij hun woning in Driebergen. Gelukkig voor het echtpaar Langeweg wilde de bewoonster/huurder dichter bij haar dochter in Amstelveen wonen. Zodoende stelde Langeveld voor aan de gemeente, om een huis te zoeken voor deze familie, zodat zij zelf terug konden naar hun oude huis in Driebergen. De gemeente kon dan op eenvoudige wijze de Middenweg 208 in bezit krijgen en aldus geschiedde.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 208 Laatste bewoner L.J.Klinkert


Bron: Archief Amstelveen - Invnr 2.07.351 Doos 7

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder