Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 294 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 294
(Collectie Particilier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 294

Foto Amstelveen
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2003)


Het huisje aan de Middenweg nummer 294 was eigendom van de heer de Boer, die zelf op de Middenweg 284 woonde. Hij pachtte het huis met 3 percelen weiland, kadastraal bekend als Sectie I nr 2683, 2684 en 2685 aan de heer A. Theijssen. Het was het laatste huisje aan de Middenweg, vlak voor de Kalfjeslaan. Anno 2017 staan er de studentenflats van Uilenstede.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Toen de pachtovereenkomst verviel, werd het huis eigendom van de Gemeente die het reeds had gekocht van de heer de Boer. De Gemeente verhuurde toen per 18 november 1959 zelf het pand aan de heer Theijssen en de heer G.A.H. Hoogland. De huurprijs bedroeg 8 gulden per week. De Gemeente Nieuwer-Amstel wilde op de plaats van de Middenweg, de Beneluxbaan aanleggen. Dat betekende aankoop van diverse percelen, waaronder Middenweg 294.

Op 11 maart 1965 wordt het volgende bekend gemaakt door de gemeentewerken aan het college van B&W Amstelveen: "Hierbij heb ik de eer U te berichten dat de heer A. Theijssen 1 januari 1965 de woning Bovenkerkerweg 73d heeft betrokken.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.11/319-111

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder