Bijgewerkt: 20 juli 2024

Karsenbrug - 1900

Foto's -> Geschiedenis -> Divers

Karsenbrug
(Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

De Karsenbrug
In 1660 heette de brug nog 'de Noorderbrug'. In een acte van het jaar 1724 werd reeds gesproken van 'de Noorder of Catserbrug'. In de 18de eeuw ging men de naam Catsenbrug gebruiken. De naam van de brug is ontleend aan een lid van de familie Kat, die daar land bezat. De naam werd zo verbasterd dat de oorspronkelijke betekenis ervan niet meer te herkennen is:
'Cat sijn brug' - 'Catserbrug' - 'Catsenbrug' - 'Karsenbrug' (!). Bij deze laatste naam zou men, geheel ten onrechte, aan kersen kunnen denken.

Op de noordhoek van de Karselaan en de landscheiding lag een scheepsmakerij. In 1646 was daar nog een huis en werf met een kooltuin. In 1707 was deze scheeps-timmerwerf slechts 425 gulden waard , welke in 1724 door Abraham de Vis werd aangekocht voor 550 gulden. Dit bleek een goede geldbelegging te zijn geweest, want ruim een jaar later telde David Farjon er meer dan 2000 gulden voor neer. Als niet-Amstelvener was hij blijkbaar weinig op de hoogte met de normaal geldende prijzen. Enige jaren later verkocht hij de scheepsmakerij met een verlies van 1000 gulden. Onder de volgende koper gaat het bedrijf geheel teniet en wordt het huis weer een particulier woonhuis.

karsebrug Amstelveen
(Foto privé collectie - 2012)

De Karsenbrug aan het eind van de Karselaan in de jaren 1930. De brug gaf toegang tot de polder Rijkeroord, nu het Amsterdamse Bos


karsebrug Amstelveen
(Foto privé collectie - 2012)

De Karsenbrug vanuit een andere hoek in de jaren 1930


Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis