Bijgewerkt: 1 maart 2024

De Westwijzer
Noorddammerweg - 2023

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

De WestwijzerNoorddammerweg
(Foto D66-Amstelveen - 2023)

Saloua Chaara (4de van rechts) en Maarten de Haan (1ste van rechts) D66-Amstelveen raadsleden met de leraren van OBS De Westwijzer op 5 oktober 2023

Bron: D66-Amstelveen - 05-10-2023

De dag van de leraar
Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar en wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de essentiële rol die leraren hierin spelen. Het is een dag waarop D66-Amstelveen bijzondere aandacht schenkt aan leraren en hun inzet voor de jeugd. Dit jaar werd openbare basisschool De Westwijzer extra in het zonnetje gezet.

Altijd dag van de leraar
Voor D66-Amstelveen is de dag van de leraar een belangrijke dag. 'Op deze dag vieren wij de kracht van het onderwijs en benadrukken we hoe belangrijk onze Amstelveense leraren zijn voor de toekomst van onze jeugd. Het is goed dat hier wereldwijd aandacht voor is. Want leraren zijn echt het hart van onze samenleving en zonder leraren slaagt geen enkele onderwijsambitie. Voor ons is het eigenlijk elke dag de dag van de leraar. Want we zijn trots op onze mooie scholen in Amstelveen en we blijven ons hard maken voor een goed woon-en werkklimaat voor leraren én voor hun erkenning en ondersteuning. Niet alleen op de dag van de leraar, maar het hele jaar door' - aldus Saloua Chaara, D66-Amstelveen raadslid en woordvoerder Onderwijs.

Meer waardering
Zo heeft de fractie van D66 aangedrongen op maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Chaara: 'Hier komt binnenkort een uitwerking van in de onderwijsagenda. Vorige week hebben wij bij de bespreking van de woonvisie opgeroepen om de voorrangsregeling voor leraren in stand te houden. Ook daar volgt binnenkort communicatie over vanuit de gemeente”. Daarnaast heeft de gemeenteraad in maart van dit jaar een voorstel van D66 aangenomen om op de dag van de leraar een onderwijsgala te organiseren als blijk van waardering voor het harde werk van onderwijspersoneel. Helaas was het dit jaar om verschillende redenen niet haalbaar om het onderwijsgala op de dag van de leraar te organiseren. Erg jammer, want ik krijg van veel mensen in het onderwijs terug dat zij zo’n onderwijsfeest als cadeau voor hun inzet ontzettend zouden waarderen. Vandaag nog werd dit tijdens ons bezoek aan De Westwijzer door nagenoeg al het onderwijspersoneel op die school beaamd. Omdat het animo dus best groot is, gaan we er van uit dat uitstel in dit geval geen afstel is en dit onderwijsfeest er op een later moment gewoon nog komt.'

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2023)

Saloua Chaara (4de van rechts) en Maarten de Haan (1ste van rechts) D66-Amstelveen raadsleden met de leraren van OBS De Westwijzer op 5 oktober 2023

Bezoek aan De Westwijzer
Om deze waardering voor leraren op de dag van de leraar in de praktijk te brengen, bezocht de D66-fractie basisschool De Westwijzer met bloemen en taart. Chaara: 'Dit is een prachtige school waar we in Amstelveen bijzonder trots op mogen zijn. Dit komt vooral door de betrokken, toegewijde en ambitieuze mensen die op deze school werken. Hun drive en positieve energie spatte er ook vandaag weer vanaf. Maar dit komt ook doordat deze school sterk in het DNA heeft dat onderwijs niet alleen gaat om het overdragen van kennis. De Westwijzer doet er alles aan om kinderen op meerdere gebieden te verrijken”. Chaara noemt hierbij dat de De Westwijzer voorop loopt in het bieden van verrijkende schooldagen aan kinderen. De school biedt verschillende activiteiten, waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zich breed kunnen leren ontwikkelen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld zingen, muziek, toneel, dans, koken, programmeren, schaken en het maken van films en vlogs. “Kinderen krijgen volop kansen om te groeien en worden op verschillende manieren gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dit straalt de school in alle opzichten uit.'

De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de World Teachers' Day. Deb Wereld Lerarendag is een internationale dag die jaarlijks op 5 oktober wordt gehouden om het werk van leraren te vieren. Het werd opgericht in 1994 en herdenkt de ondertekening van een aanbeveling door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). De "ILO/UNESCO-aanbeveling betreffende de status van leraren" uit 1966 is een standaardinstrument dat de status en situaties van leraren over de hele wereld behandelt. Deze aanbeveling schetst normen met betrekking tot het onderwijspersoneelsbeleid, de werving en initiële opleiding, evenals de permanente educatie van leraren, hun werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. Wereld Lerarendag heeft tot doel de nadruk te leggen op het "waarderen, beoordelen en verbeteren van de docenten van de wereld" en een gelegenheid te bieden om na te denken over kwesties die verband houden met leraren en lesgeven.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen