Bijgewerkt: 17 juni 2024

Woonwijk haalbaar in
Nieuw Legmeer - 2023

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk Nieuw Legmeer

Woonwijk haalbaar inNieuw Legmeer
(Bron: Google Maps - 2023)

Klein deel van het Bedrijventerrein Legmeer

Bron: Gemeente Amstelveen -05-10-2023

De ambtenaren van de gemeente Amstelveen hebben kritisch gekeken naar de in 2020 vastgestelde uitgangspunten voor de transformatie van het huidige bedrijventerrein Legmeer naar een nieuwe woon-werkwijk. Door onder andere de gestegen bouwkosten en verschillende crises, zoals de oorlog in Oekraïne, was het financiële tekort op het project inmiddels fors opgelopen. Op 4 oktober 2023 werd de gemeenteraad bijgepraat over optimalisaties in het plan die het tekort verkleinen. Ook werd de raad bijgepraat over de resultaten van een onafhankelijke second opinion van de financiën van het project.

Haalbaarheid. Met een aantal optimalisaties van het plan verwacht de gemeente dat het plan financieel haalbaar wordt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening): 'We hebben door sterk veranderende marktomstandigheden heel goed moeten kijken naar de haalbaarheid van de ontwikkeling. We willen het gebied graag ontwikkelen tot een nieuwe moderne levendige wijk, maar het moet wel een financieel haalbaar plan zijn, met voldoende betaalbare woningen voor de Amstelveense woningzoekenden.' De gewijzigde uitgangspunten worden naar verwachting in februari 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.


Meer woningen
Eén van de optimalisaties in het plan is het woningaantal. Voorgesteld wordt om het aantal woningen in Nieuw Legmeer op te hogen naar 4.400 woningen, ten opzichte van 3.000 woningen in de Ontwikkelvisie. Dat kan binnen de ruimte van de stedenbouwkundige kaders, doordat er minder behoefte is aan kantoren in het gebied en de woningen iets kleiner worden. Daarnaast zijn er optimalisaties doorgevoerd op het gebied van duurzaamheid, parkeren en door een aantal ruimtelijke wijzigingen in de clusters en de opzet van de wijk. De nieuwe wijk wordt autoluw. De beoogde kwaliteit van de wijk blijft daarbij centraal staan.

Positief gestemd
De optimalisaties en het hogere aantal woningen zorgen ervoor dat het project financieel bijna haalbaar is. De begroting is echter nog niet sluitend. Om dat voor elkaar te krijgen is de gemeente nog in overleg met de marktpartijen en grondeigenaren in het gebied. Wethouder Floor Gordon: 'We willen Nieuw Legmeer graag ontwikkelen, dat is ook nodig. Ondanks de actuele uitdagende marktsituatie hebben marktpartijen er vertrouwen in. De second opinion geeft ons vertrouwen dat de financiële stukken rekenkundig goed in elkaar zitten en dat we een haalbaar plan naderen. De komende maanden proberen we ook het laatste verschil te overbruggen en werken we aan een fasering voor de bouw. Onze eigen gemeentewerf en afvalbrengstation met een grote hindercirkel voor woningbouw spelen hierin een cruciale rol.'

Planning
ls de gemeenteraad in 2024 akkoord gaat met de nieuwe uitgangspunten wordt een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarin staat wat de gemeente van plan is met de ontwikkeling: welke bouwhoogtes, woningaantallen, openbare ruimtes en wegen komen er in de nieuwe wijk. Hier volgt participatie over. Het plan wordt samen met een Grex (het financiële huishoudboekje van de gemeente) in de gemeenteraad ter behandeling aangeboden, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgt het omgevingsplan. Ook dit wordt eerst door de gemeenteraad behandeld en na vaststelling kan er met een vergunning worden gebouwd. De ambitie is om eind 2025 een eerste paal van Nieuw Legmeer te slaan. Dit is nog wel afhankelijk van allerlei externe factoren, zoals de afgelopen jaren hebben uitgewezen. Meer informatie vindt u op de pagina Uitgelicht onder Project Legmeer. Veelgestelde vragen vindt u op de pagina's voor omwonenden en (toekomstig) bewoners, en voor ondernemers.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten