Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied West
De Scheg - 2023

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk de Scheg

Deelgebied WestDe Scheg
(Bron Roosdom Tijhuis - 2023)

Indicatieve verkaveling van Scheg-West volgens gebiedsontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De Scheg West wordt klimaatadaptief ingericht. Met onder andere wadi's (Water Afvoer Drainage -groene greppels), veel vergroening, halfverharding en een watersingel

Bron: Gemeente Amstelveen - 06-09-2023

Het College van B en W Amstelveen stuurt belangrijke documenten naar de gemeenteraad voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Scheg-West. Het gaat onder meer om het bestemmingsplan dat de indeling van het gebied tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg beschrijft en kwaliteitseisen, waarmee een duidelijk beeld wordt geschetst van de toekomstige woonomgeving. Deze plannen maken het ruimtelijk mogelijk om ongeveer 800 woningen en een basisschool met kinderdagverblijf te realiseren in dit toekomstige woongebied.

Eigentijdse klassieke wijk
De plannen voor woonwijk De Scheg, dat uit drie deelgebieden bestaat, dateren al uit 2015. Het bestemmingsplan voor De Scheg-West is de laatste stap in het vastleggen van ruimtelijke beleidskaders. De wijk zal voornamelijk bestaan uit eengezinswoningen, merendeel koopwoningen en ook 50 huurappartementen. Momenteel zijn er 135 rijwoningen beschikbaar in de vrije sector huur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Gezien de uitdagende tijden in de woningbouwsector zijn we extra verheugd over deze volgende stap in de ontwikkeling van De Scheg-West. Dit resultaat hebben we in goed overleg met de ontwikkelaars bereikt. West wordt een eigentijdse ‘klassieke’ mooie wijk met een landschappelijk karakter en specifiek aandacht voor hoogwaardige materialen en welstandsprincipes. Bij veranderende marktomstandigheden is er bovendien flexibiliteit om 95 woningen om te zetten van koop naar huur. In de nieuwe wijk komt een basisschool met een schoolplein met een natuurlijke inrichting.'
Dorps karakter. De wijk is ontworpen met een dorps karakter, waarbij lintbebouwing aan de randen wordt afgewisseld met ‘buurtjes’ in het midden. Deze buurtjes, die met bruggen over de singels met elkaar verbonden zijn, bestaan uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Bij de ontwikkeling en inrichting van het openbare gebied is er veel aandacht voor groen, speelplekken met houten elementen en honden uitlaatplekken.

Actuele duurzaamheidsambities
De plannen voor Scheg-West en het type woningen waren al in een vergevorderd stadium. Daarom biedt dit deel van de Scheg geen ruimte aan sociale woningen. Floor Gordon: 'Voor deelgebied Midden ligt dat anders. Daar hebben we nog de gelegenheid om sociale woningen toe te voegen. We hebben voor Scheg-West wel duurzaamheidsafspraken geactualiseerd, zoals voor de thema’s klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Het ontwerp van de wijk bevat verharding waar het moet en groen waar het kan, vooral recreatief groen maar ook siergroen.'

Planning. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om de komende jaren vergunningen te kunnen verlenen. Deelgebied West is opgedeeld in vier zones en de bouw van de woningen vindt gefaseerd plaats. Naar inschatting gaan de bouwactiviteiten tot 2033 door.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen de stukken die in de vergadering van het college van B en W op 5 september 2023 zijn besproken, worden geraadpleegd via https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c8e1edd0-51da-436f-9c41-c20cb77973d4. De betrokken partijen BPD en Roosdom Thijhuis hebben een website: Samen ambities waarmaken in de Scheg West | Roosdom Tijhuis

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten