Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied Oost
De Scheg - 2023

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk De Scheg

Deelgebied OostDe Scheg
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het bouwgebied van De Scheg in Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelveen - 19-04-2023

Het College B en W van Amstelveen informeert de belangstellenden over ontwikkelingen in De Scheg Oost. Het deelgebied Oost kent een onherroepelijk bestemmingsplan en exploitatieplan voor 172 woningen. Wij hebben een vergunning verleend op 16 februari 2023 en daar zijn twee bezwaren op binnen gekomen binnen de bezwaartermijn die op 30 maart 2023 afliep. Tegelijkertijd heeft de ontwikkelaar ons gevraagd om de door hen aangevraagde vergunning in te trekken. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie en daarom leek het ons goed u hierover te informeren. De aanleiding voor het intrekkingsverzoek is tweeledig. De ontwikkelaar is er tot op heden met in geslaagd om het gebruikelijke minimum percentage woningen te verkopen om te starten met de bouw en wijt dit aan huidige en onvoorziene marktomstandigheden. Daarnaast heeft de ontwikkelaar financiële afspraken met derden na te komen op het moment dat de vergunning onherroepelijk is. Dit zet de economische uitvoerbaarheid naar verluidt verder onder druk. Vanwege de ingediende bezwaren is de vergunning nog niet onherroepelijk.

' Wij zijn in gesprek met de ontwikkelaar over zijn intrekkingsverzoek. Onze ambitie is onverkort om in De Scheg Oost zo snel mogelijk woningen te realiseren. Wij begrijpen dat deze situatie vragen oproept en houden u op de hoogte.'

De Scheg is de beoogde laatste grote nieuwbouwwijk van Amstelveen
Het krijgt een bijzonder woonmilieu met een Amstelveense uitstraling. De wijk wordt energiezuinig en duurzaam en de openbare ruimte krijgt veel groen met een centrale singel en een groene rand.  De nieuwe woningen dragen bij aan de doorstroming op de woningmarkt in Amstelveen. Totaal gaat het om ongeveer 1.400 woningen.

Locatie Het gebied van De Scheg is gelegen direct ten zuiden van J.C. van Hattumweg, onder de bestaande woonwijk Westwijk. In onderstaand kaartbeeld zijn de drie te onderscheiden deelgebieden aangegeven.
- Deelgebied West (tussen de Legmeerdijk en Noordammerweg)
- Deelgebied Midden (tussen Noordammerweg en spoortracé)
- Deelgebied Oost (tussen spoortracé en Bovenkerkerweg)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten