Bijgewerkt: 27 februari 2024

Veteranen diner
in ANNA - 2023

Foto's -> Gebeurtenissen -> ANNA

Veteranen dinerin ANNA
(Amstelveenweb.com - 2023)

Achter dit doek zaten rond het podium alle Veteranen met een familielid aan gedekte tafels

Bron: Amstelveenweb - 04-05-2023

Nederland zal haar 100.000 veteranen op 24 juni 2023 bedanken tijdens de Nederlandse Veteranendag. Het evenement is toegankelijk voor alle bezoekers, met een defilé en een grote bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag. In Amstelveen kwamen veteranen met partner en of zoon/dochter op 4 mei 2023 al bij elkaar.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Er zijn heel veel tafels voor de bijna 100 mensen gedekt


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens loopt langs de tafels om iedereen persoonlijk welkom te heten


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Veteranen en familie wachten op de speech van de burgemeester

In ANNA was de inloop vanaf 17.00 uur en werd een ieder verwelkomd door medewerkers van de gemeente Amstelveen. Men kon plaatsnemen achter gedekte tafels en al snel waren de meesten in gesprek. Rond half zes kwam ook de burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens binnen en heette iedereen persoonlijk welkom met een handdruk, een groet of een kort woordje. Niet veel later kwam ook wethouder Adam Elzakalai binnen en nam plaats achter een tafel tussen de veteranen.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Burgemeester Poppens houdt zijn speech

Rond 18.00 uur nam de burgemeester plaats op het podium en sprak de veteranen toe.

'Welkom beste Amstelveense veteranen, welkom ook aan uw partners, fijn om u te zien! Zoals u in de uitnodiging kon lezen, hebben we met een aantal van u overlegd over een andere invulling van Veteranendag in Amstelveen. Daar is deze bijeenkomst het resultaat van. Een bijeenkomst voorafgaand aan Dodenherdenking vonden wij een passend en eervol moment. Ik hoop dat u dat ook vindt.

Idee was eerst elkaar te ontmoeten, want met wie kunt u beter over uw ervaringen als militair spreken dan met andere veteranen. Daarna zijn we samen met inwoners twee minuten stil bij het oorlogsmonument bij de ingang van het Broersepark. Bij die herdenking speelt u altijd een belangrijke rol. Met elkaar herdenken wij zo de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog: alle mensen die zijn overleden of vermoord tijdens de oorlog en alle mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. We herdenken ook de mensen die zijn omgekomen tijdens conflicten en vredesmissies na de Tweede Wereldoorlog. Als veteraan behoort u tot die uitzonderlijke groep mensen die zich inzetten voor de vrijheid van anderen, in ons land, in voormalig Nederlands-Indië en in andere landen en conflictgebieden in de wereld.


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Burgemeester Poppens tijdens zijn speech

Uw inzet - en offers - hebben bijgedragen aan een vrij en democratisch Nederland en de grondslag gelegd voor de relatieve welvaart en de veiligheid die we vandaag de dag kennen. De oorlog in Oekraine laat zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. De offers die de Oekraïense soldaten brengen voor de soevereiniteit en vrijheid van hun land zijn hoog. Ik kan mij voorstellen dat de beelden van die oorlog herinneringen naar boven halen. U weet immers wat oorlog is, wat oorlog met mensen doet, in positieve en negatieve zin. U heeft wellicht herinneringen van aangrijpende momenten. Ik hoor veteranen vaak over kameraadschap, moed en trouw maar ook over de gevaren en risico’s en het lang van huis weg zijn.

Op 3 april 2023 ontvingen 15 (oud-)militairen in ons land een dapperheidsonderscheiding voor hun moedige en professionele optreden tijdens een militaire missie. Zij voerden met hun teams onder zware omstandigheden operaties uit in onder meer de Indische Oceaan, Afghanistan en Cambodja. Bijzondere verhalen over bijzondere operaties. Het is belangrijk dat we ook aandacht hebben voor deze ‘jongere’ veteranen en hun ervaringen. Van hen leren wij hoe vrede en vrijheid nog steeds worden bevochten. Zij verbinden met ons andere plaatsen en situaties in de wereld. Net zoals de oudere veteranen ons verbonden houden met ons eigen verleden. Ook dat is belangrijk. Ik hecht veel waarde aan u, Amstelveense veteranen. U bent een bijzondere groep inwoners in onze gemeente. Wij zijn trots op u: voor wat u heeft gedaan en de waarden waarvoor u staat. U bent een voorbeeld voor ons allen.

Sinds 2021 hebben we een veteranenperkje met witte anjers in het Broersepark, als blijk van waardering en erkenning voor u. Ik begrijp uit de gesprekken dat u het Anjerperkje ook waardeert. We zullen het netjes onderhouden. We mogen nooit vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog en oorlogen daarna is gebeurd. Met elkaar moeten ons blijven inzetten voor een samenleving, waarin iedereen veilig en vrij kan leven en waarin elk mens wordt gerespecteerd. U leverde en levert daar een belangrijke bijdrage aan. Namens het gemeentebestuur en de Amstelveense samenleving: dank u wel.'


Na deze bemoedigende en dankwoorden werd een Indisch/chinees buffet geopend en konden de mensen tafel voor tafel hun bord laten volscheppen met de heerlijke gerechten. Ook de aanwezige pers, de mensen van de EHBO en anderen die aanwezig waren bij dit samenzijn mochten van het buffet proeven.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Het buffet ziet er goed uit, voor ieder wat wils en er werd dan ook flink van gegeten en genoten


Rond 19.00 uur was het voor de meeste veteranen gedaan met dit diner en liepen zij naar het herdenkingsmonument aan de Amsterdamseweg. Aldaar woonden zij de 4 mei dodenherdenking van 2023 bij. Zie aldaar. Het was mooi dat er zoveel veteranen bij dit diner aanwezig waren, meer dan zich hadden opgegeven en het was goed dat jong en oud elkaar weer hebben mogen ontmoeten.


Bekijk de korte video en beluister de speech van de burgemeester van Amstelveen


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen