Bijgewerkt: 25 juni 2024

Mgr Dr Henricus Andreas
Poelslaan - 2007

Foto's -> Straatgezichten -> Mgr Dr H.A. Poelslaan

Mgr Dr Henricus Andreas Poelslaan
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De linkerkant van de Mgr. Andreas Poelslaan in Bovenkerk

In het oude gebied van Bovenkerk-Oost, aan de Mgr. Dr. Henricus Andreas Poelslaan, worden ongeveer 360 woningen gesloopt. In de plaats daarvan worden 375 nieuwe woningen gebouwd. Het bouwproces duurt tot 2009 en hier komen nieuwe koop- en huurwoningen.

De eigenlijke sloopwerkzaamheden zijn in januari 2007, ten tijde van deze foto's, nog niet begonnen, want eerst moet een asbestonderzoek plaatsvinden. Tevens moeten de oude bekabeling en het riool worden verwijderd. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt, dus dit betekent grondophoping, grondverbetering.

Poelslaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De rechterkant van de Mgr. Andreas Poelslaan op 10 januari 2007


Daarna kan de aannemer met de bouw beginnen. De bouw is in 4 fasen ingedeeld. Het begint in januari 2007 en eindigt in 2009. In maart 2007 zijn de sloopwerkzaamheden aan de Mgr. Dr. Henricus Andreas Poelslaan in Bovenkerk-Oost begonnen van de ongeveer 360 woningen

Poelslaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Sloop aan de Mgr. Poelslaan


De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden 41 woningen gesloopt en worden 27 eengezinswoningen gebouwd. De 2de fase met de bouw van bijna 100 woningen begint in 2008. Als gevolg van de sloop en nieuwbouw in Bovenkerk-Oost wijzigt het stratenpatroon in de wijk.

Poelslaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Vandaag (8 maart) was het een ongelofelijke rommel aan de Mgr. Poelslaan


Zo zal het oostelijk deel van de Poelslaan naar het noorden worden verlegd en deels het huidige tracé van de Nijverheidsweg gaan volgen. De Potgieterlaan en de zuidelijke gedeelten van de Van Broekhuijzenlaan, Brouwerslaan en Roozenlaan schuiven respectievelijk in zuidelijke en oostelijke richting op.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten