Bijgewerkt: 20 maart 2023

De Amstelscheg
meest bijzonder - 2021

Foto's -> Natuur -> Amstelscheg

De Amstelschegmeest bijzonder
(Bron provincie Noord-Holland - 2021)

Vlnr.: Jeroen Schepers ambassadeur voor de Amstelscheg, burgemeester Joyce Langenacker (Ouder-Amstel), wethouder Floor Gordon (Amstelveen) en gedeputeerde Esther Rommel (provincie Noord-Holland) voor de buitenplaats Wester-Amstel bij de Amstel rivier met de eerste prijs

Bron: Provincie Noord-Holland - 17-12-2021

Met ruim 14 procent van de stemmen is de Amstelscheg verkozen tot het meest bijzondere landschap van Noord-Holland. Vanaf de start van de verkiezing voerde de Amstelscheg de lijst van 32 landschappen aan. Het werd de laatste week nog spannend toen Texel met een inhaalslag begon, maar uiteindelijk eindigde het eiland op de tweede plaats met bijna 11 procent. Bijna 8 procent stemde op de nummer drie: Eilandspolder bij Alkmaar.

Esther Rommel (VVD) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap reikte 17 december 2021 de prijs uit aan Joyce Langenacker burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel en aan Floor Gordon (D66) wethouder Natuur en Milieueductie van Amstelveen. Jeroen Schepers, beheermedewerker van Groengebied Amstelland, werd bedankt voor zijn inzet om Amstelscheg met groot succes onder de aandacht te brengen. Voor de verkiezing was elk landschap geadopteerd door een ambassadeur. Zij vertelden waarom een bepaald landschap volgens hen het meest bijzonder is. Gedeputeerde Rommel gaf in haar speech aan de stemmers goed te snappen. 'De Amstelscheg is een groene parel ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Het is een prachtig historisch landschap ontstaan rond de veenrivieren die nog steeds door het gebied slingeren. En dan hebben we hier ook nog polder de Ronde Hoep met zijn unieke stervormige verkavelingspatroon die er bovendien aan bijdraagt dat we droge voeten houden bij extreme weersomstandigheden.'

Foto Amstelveen
(Bron provincie Noord-Holland - 2021)

De eerste prijs voor het meest bijzondere landschap van Noord-Holland

Bijzonder Provinciaal Landschap
De afgelopen 8 weken kon worden gestemd op 32 bijzondere provinciale landschappen. De verkiezing bereikte op social media 200.000 mensen en er werden ruim 4500 stemmen uitgebracht. In Noord-Holland zijn 32 landschappen aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze bescherming zorgt ervoor dat Noord-Holland een mooie provincie blijft om in te wonen, te werken en vrije tijd in door te brengen. De provincie is extra zuinig op deze landschappen vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarden voor mens en dier.

De 32 Bijzondere Provinciale Landschappen in Noord-Holland
De 32 bijzondere Provinciale landchappen in NH zijn (in alfabetische volgorde): Abbekerk en omgeving, Alkmaardermeer en omgeving, Amstelscheg, Assendelft en omgeving, Callantsoog, De Kampen, Eilandspolder, Haarlemmermeer-Noord, Het Gooi, Marken, Noord-Kennemerland, Oosterdijk, Oostzaner- en Ilperveld, Opmeer-Wognum, Oude Veer, Schagen, Schellinkhout en omgeving, Schermer, Spaarnwoude en omgeving, Texel, Tuinen van West, Vechtstreek-Noord, Vechtstreek-Zuid, Veenhuizen en Oterleek, Waterland, Westzaan en Omgeving, Wieringen, Wijde Wormer, Wormer- en Jisperveld, Zeevang, Zijpepolder Noord en Zuid en Zuid-Kennemerland.
Bron: Gemeente Amstelveen - 09-11-2021

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Actualisatie is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit. Bij wijze van aftrap fietsten de bestuurders vrijdag 5 november 2021 door het bijzondere gebied. Adviesbureau Over Morgen is ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven. 

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van de provincie Noord-Holland: 'Amstelscheg is een provinciaal beschermd landschap dat we moeten koesteren en beschermen. Naast thema’s als het toenemen van de biodiversiteit, de toekomst van de landbouw en klimaatopgaven zien we in toenemende mate dat de randen van het gebied verstedelijken. Het is goed om samen aan de slag te gaan om deze uitdagingen aan te pakken. Dan blijft het gebied open, toegankelijk en leefbaar.'

Beeld uit 2011 herijken
Het bestaande Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteitsplan Amstelscheg dateert uit 2011 en wordt nog steeds gebruikt. Ondertussen neemt de druk op het gebied toe en onderstrepen nieuwe ontwikkelingen en opgaven het belang van herijking van de toekomst van de Amstelscheg. Thema’s als water, energie, bodemdaling en duurzaam grondgebruik, klimaatbestendigheid en biodiversiteit naast recreatieve druk krijgen een plek in de geactualiseerde visie. Om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen wordt er ook een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: De deelnemers van de fietstocht Lisa Olsthoorn, omgevingsmanager en Gerard van Santen projectleider van adviesbureau Over Morgen, Jan Hazen, wethouder Uithoorn, Floor Gordon wethouder Amstelveen, Esther Rommel gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Joyce Langenacker burgemeester van Ouder-Amstel en Dirk de Jager lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost

Draagvlak
Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Groen: 'De Amstelscheg is zeer geliefd, er is grote betrokkenheid, er lopen al tal van projecten maar de bestuurlijke en inhoudelijke samenhang ontbreekt soms te veel. Het is belangrijk dat bureau Over Morgen het perspectief in nauwe samenwerking met gebiedspartners opstelt en hen actief betrekt.' Naast de publieke gebiedspartners worden inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg uitgenodigd om het komend jaar een bijdrage te leveren. Om daarmee niet alleen draagvlak maar ook inzicht, inzet en eigenaarschap van de gebiedspartners te benutten en te vergroten.

Amstelscheg
De Amstelscheg is een groene bufferzone gelegen ten zuiden van Amsterdam-Zuid, ten oosten van Amstelveen en ten westen van Amsterdam Zuidoost. Al in de jaren 1930 werden door Cornelis van Eesteren in het Algemeen Uitbreidingsplan vijf groene buffers bedacht die als vijf vingers in de stad zouden steken en daardoor de inwoners een groengebied dicht bij huis zouden bieden. De buffer ligt tussen de rand van Amstelveen en van Amsterdam Zuidoost met in het midden de Amstel en Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied kenmerkt zich als een rivierenlandschap met aan de westkant van de Amstel statige buitenhuizen uit de 17de eeuw en een agrarisch veenweide polderlandschap aan beide zijden. Het gebied reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam en brengt hiermee het landelijke gebied diep de stad in. Ook de polder de Ronde Hoep en de Bullewijk maken deel uit van de scheg die nabij de Stelling van Amsterdam overgaat in het Groene Hart.
Bron: Gemeente Amstelveen - 09-04-2009

De Amstelscheg, het landelijke gebied rond de Amstel ten zuiden van Amsterdam, moet één samenhangend metropolitaan landschap van internationale allure worden, van de Stopera in hartje Amsterdam tot de historische Stelling van Amsterdam op de grens met Utrecht. Om het fraaie landschap nog mooier te maken en te beschermen tegen verrommeling, worden de stedelijke ontwikkeling rond de Amstelscheg en de inrichting van het groengebied met elkaar in samenhang gebracht. Dit hebben de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Zuider-Amstel, Oud-Zuid en Zuidoost vandaag op 9 april 2009 in een gezamenlijke verklaring tijdens de Metropool Regio Amsterdam conferentie uitgesproken. Ze gaan de komende jaren intensief samenwerken om van de Amstelscheg een metropolitaan landschap te maken.

Acties
De Amstelscheg is al een prachtig landschap, dat steeds intensiever wordt gebruikt door de stadsbewoners. Plaatselijk begint de verrommeling toe te slaan. Om dat proces tegen te gaan en het gebied nog fraaier te maken, zijn van Stopera tot Stelling verbeteringen nodig. In Amsterdam moeten de oevers van de Amstel groener en voor het publiek beter bereikbaar worden. De zogenaamde kop van de Amstelscheg, nu een losse verzameling groengebieden die doorsneden worden door de A10 en de Amstel, moet een samenhangend groengebied worden, onder meer door recreatieve verbindingen aan te leggen. In het gebied tussen de A10 en Ouderkerk aan de Amstel moeten voor stadsbewoners meer mogelijkheden voor recreatie, maar ook bijvoorbeeld zorg, komen. Ook tussen Ouderkerk en de Stelling moeten recreatieve verbindingen worden verbeterd. Ook is er meer ruimte voor water nodig.

Stelsel van metropolitane landschappen
Het ontwikkelen van de Amstelscheg tot een metropolitaan landschap maakt deel uit van de ambitie van de metropoolregio Amsterdam om een stelsel van metropolitane landschappen rond Amsterdam op te bouwen. De Stelling van Amsterdam vormt hierin de ruggengraat. Om de landschappen beter te beschermen tegen verrommeling en om inrichtingsprojecten sneller uit te voeren, gaan de partijen de planologische bescherming, het beheer en de financiering nauw op elkaar afstemmen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Provincie, die de bescherming van de zogenaamde bufferzones rond Amsterdam uitwerkt en het Investeringsbudget Landelijk Gebied verdeelt.

Antwoord aan het Rijk
Met een metropolitaan landschap rond de Amstel beantwoordt de metropoolregio Amsterdam de oproep van het Rijk om in gebieden met een hoge verstedelijkingsdruk robuuste groenblauwe structuren te ontwikkelen die de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat aantoonbaar verbeteren. Dat kan door in te spelen op de behoeften van de burgers, zoals vrije tijdsbesteding, ontspanning, landschapsbeleving en het consumeren van streekproducten.

Plan van aanpak
Partijen bouwen met deze intentieverklaring voort op de resultaten van de ‘Schetsschuit Amstelscheg’ van 4 februari 2009, georganiseerd door de Dienst Landelijk Gebied. In deze schetssessie hebben alle belanghebbenden bij het gebied de kansen en opgaven in het gebied in beeld gebracht.
Gedeputeerde Peter Visser van de Provincie Noord-Holland en wethouder Marijke Vos van Amsterdam zullen nog voor de zomer een plan van aanpak opstellen waarin wordt aangegeven hoe tot een gezamenlijke visie en uitvoering kan worden gekomen. Partijen willen het plan van aanpak uit gaan voeren samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, boeren en bewoners.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur