Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Jagershuis blijft Rijksmonument
Amstelzijde 2-4 - 2021

Foto's -> Buurgemeenten -> Amstelveen
Buurt over Ouderkerk


Jagershuis blijft RijksmonumentAmstelzijde 2-4
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de scheepjagers die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een schitterend monumentaal pand, direct aan het water van de rivier de Amstel, aan de Amstelzijde 2-4 in Amstelveen. De vroegste gegevens over 't Jagershuis stammen uit de 17de eeuw. Pas na een ingrijpende verbouwing in 1964 kreeg het haar huidige uiterlijk en bestemming als restaurant-hotel. Het staat op de lijst van Rijksmonumenten

Bron: Herbert Raat/Raad van State - 21-07-2021

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur meldt het op Twitter: 'Goed nieuws! De Raad van State heeft besloten dat het beroemde Jagershuis aan de Amstel in de gemeente Amstelveen rijksmonument blijft. Nu tijd om samen met alle betrokkenen vooruit te kijken en het pand in oude luister te herstellen.'

Uit de uitspraak:
Volgens deze waardenstelling vertegenwoordigt 't Jagershuis op basis van de huidige feitelijke situatie nog voldoende monumentale waarden om de status van rijksmonument te behouden. Het Jagershuis is kennelijk als historiserend horecapand aangewezen als rijksmonument. De kernwaarden waren destijds gelegen in de zeer fraaie situering en de beeldbepalende rol die het ter plaatse vervult met een daarop aangepaste historiserende architectuur. Deze waarden zijn goeddeels behouden.

Het historiserend bouwen voldeed aan de eisen die bepaalde sterke stromingen binnen de monumentenzorg van destijds daaraan stelden. Deze wijze van historiserend bouwen vormt inmiddels een nieuwe cultuurhistorische waarde die in de weging van nu moet worden gewogen. Doorslaggevend is volgens de minister de combinatie met andere monumentale waarden, een combinatie die lang niet elk beschermd historiserend pand vertoont. Zo is er bij dit object sprake van de genoemde zeer hoge situationele waarde. Daarnaast is er sprake van cultuurhistorische waarde gelegen in de herinneringswaarde aan de trekvaart. Volgens de minister springt met name de situationele/stedenbouwkundige waarde er hoog uit. Er resteert geen doorslaggevend inhoudelijk argument de inschrijving van het pand in het rijksmonumentenregister door te halen, aldus de minister. ’t Jagershuis dient daarom nog steeds als monument te worden aangemerkt.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Buurgemeenten