Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied Oost
De Scheg - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk De Scheg

Deelgebied OostDe Scheg
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Tekening van de Scheg-Oost in Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelveen - 01-07-2021

Het college van B en W van Amstelveen legt het voorontwerpbestemmingsplan van deelgebied Oost van de nieuwe groene en duurzame woonwijk De Scheg ter inzage voor reacties. Ontwikkelaar VORM gaat hier circa 170 woningen in diverse prijsklassen ontwikkelen in het gebied tussen Spoordijk en Bovenkerkerweg ten zuiden van Westwijk. De woningen worden omringd met water en groen en er is ook ruimte voor een recreatieve zone.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor de Scheg vastgesteld. De gemeente heeft zelf geen grond, maar maakt de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk en heeft de regie op het proces, de afspraken met ontwikkelaars en het woningaanbod. Ook stelt zij uitgangspunten op voor groen, klimaat adaptatie en duurzaamheid. Nu brengt de gemeente het bestemmingsplan voor Oost in procedure. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening geeft aan dat “het voorontwerp van het bestemmingsplan voortvloeit uit het stedenbouwkundig plan dat is opgesteld voor dit deelgebied. Het bestemmingsplan is een vertaling van dat plan in regels en verbeelding.” Ook verkeers- en milieuonderzoeken zijn ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd en toegevoegd.

Inspraakreactie
Om omwonenden in de gelegenheid te stellen een inspraakreactie te geven, legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Het is vanaf 3 juli tot en met 13 augustus 2021 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en het is gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis. Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en te bekijken via https://denkmee.amstelveen.nl. Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die met name over verkeer gaan. Naar aanleiding van de reacties kan de volgende versie van het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, vorm krijgen dat ook weer ter inzage komt te liggen. Op www.vorm.nl/deschegoost kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden.

Op de hoogte blijven
Inwoners die graag proactief op de hoogte willen zijn van publicaties van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld van provincie en waterschappen, kunnen op https://www.overheid.nl instellen dat zij een seintje per e-mail krijgen als er besluiten in hun omgeving in voorbereiding zijn of zijn genomen. Daarnaast kunnen Amstelveners geattendeerd worden via de app ‘Omgevingsalert’.  

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten