Bijgewerkt: 4 juni 2023

Beneluxbaan overal
50 km per uur - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Beneluxbaan

Beneluxbaan overal50 km per uur
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer

Bron: Gemeente Amstelveen - 19-05-2021

De maximumsnelheid voor auto's op de Beneluxbaan in Amstelveen blijft 50 km/u. Dat heeft het college van B en W besloten. 'Daarmee wordt gekozen voor de vereiste verkeersveiligheid, een eenduidig en duidelijk snelheidsregime en het beperken van de geluids-en milieubelasting voor omwonenden'- zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

De Beneluxbaan is een van de belangrijkste ontsluitingswegen in Amstelveen. Voordat de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn begonnen waren er twee maximumsnelheden. Het grootste deel was 50 km/u, en sommige korte delen 70 km/u. Tijdens de werkzaamheden ging het hele traject terug naar 50 km/u.

Eenduidige maximumsnelheid
Het wisselende snelheidsregime was onduidelijk voor automobilisten. Door extra bebording en markeringen werd geprobeerd dit te ondervangen, maar het bleek dat weggebruikers de verschillende maximumsnelheden onduidelijk vonden en regelmatig harder reden dan toegestaan. 'De Beneluxbaan is een belangrijke ontsluitingsroute voor Amstelveen. We willen dat automobilisten zo veel mogelijk gebruik maken van de Beneluxbaan, dat het verkeer goed doorstroomt en dat er geen onduidelijkheid bestaat hoe hard je mag rijden', zegt Ellermeijer. Een maximumsnelheid van 70 km/u over de hele Beneluxbaan is geen optie. In de ondergrondse bakken van de Amstelveenlijn en bij de in-en uitvoegstroken is 70 km/u verkeersonveilig. 'We hebben nog gekeken naar 60 km/u over het hele traject, maar die snelheid is wettelijk niet toegestaan binnen de bebouwde kom', legt Ellermeijer uit.'Dan kom je dus uit op 50 km/u. Het college begrijpt dat het gevoelsmatig soms langzaam lijkt. Maar de tijdswinst door de kleine stukken 70 km/u is beperkt. Bovendien rijdt het verkeer nu beter door vanwege de drie nieuwe ongelijkvloerse kruisingen en wordt met 50 km/u al een tijdwinst geboekt van twee minuten. Dat is een belangrijke winst in reistijd ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast draagt een lagere maximumsnelheid bij aan het beperken van de geluids- en milieubelasting voor omwonenden'- zegt Ellermeijer.
Lees ook:
50 km per uur rijden op de Beneluxbaan is een historisch overblijfsel

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten