Bijgewerkt: 25 juli 2024

Video's uit
Vervlogen Tijden - 2021

Foto's -> Geschiedenis -> Beeldbank Amstelveen

Video's uit  Vervlogen Tijden
(Foto Gemente Amstelveen - 2020)

Beeldbank-beheerder Dick Huijer met Herbert Raat (VVD) wethouder in de Stationsstraat in Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelveen - 05-05-2021

Naast historische foto's van gebeurtenissen in Amstelveen, ontvangt de beeldbank van de gemeente steeds vaker videobeelden uit het verleden. Een prachtig voorbeeld is een video van de eerste bevrijdingsfeesten in de straten van Amstelveen in 1945. Vanaf nu brengt de Beeldbank Amstelveen maandelijks onder de noemer ‘De beeldbuis van Amstelveen’ een video onder de aandacht met indrukwekkende en verrassende beelden uit het verleden. Deel 1: De bevrijdingsfeesten in 1945.
De beeldbank bezit een ware schatkamer aan historisch beeldmateriaal van Amstelveen. Sinds de start in 2017 heeft de beheerder, Dick Huijer, al ruim 8.000 foto’s verzameld, gedigitaliseerd en online geplaatst. Maar er bestaat nog veel meer. 'Steeds meer Amstelveners benaderen ons, omdat zij historische beeldmateriaal hebben en niet willen dat dit verloren gaat bij overlijden of een verhuizing. Wij zijn enorm blij met al deze prachtige foto’s. De laatste tijd ontvangen wij ook steeds vaker bewegende beelden uit het verleden. Vaak op oude VHS-banden of via andere verouderde systemen. We zijn begonnen om deze beelden te digitaliseren, zodat we het online kunnen delen met heel Amstelveen' -zegt Huijer.



Belang van historie
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geld vrijgemaakt voor de digitalisering van oud videomateriaal. 'Het is prachtig om beelden van onze lokale historie te zien en belangrijk om dit te behouden voor de toekomst. Dit willen dan ook voor iedereen online toegankelijk maken. Er ligt niet alleen een schat aan historisch beeldmateriaal in het historisch archief van de gemeente, maar ook op de zolders van Amstelveners. Het zou zonde zijn als dit verloren gaat. Daarom wil ik inwoners die niet weten wat ze met oud beeldmateriaal aan moeten vragen om dit met ons te delen. Zo blijven bijzondere gebeurtenissen uit onze historie bewaard' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

Schijnwerpers
Vanaf nu zet de Beeldbank Amstelveen iedere maand een video in de schijnwerpers middels een nieuwsbericht op de website www.amstelveen.nl . Te beginnen met de bevrijdingsfeesten in 1945 die in opdracht van toenmalig burgemeester Haspels zijn georganiseerd. De voice-over in de video is van dhr. Raadschelders die de video heeft gemaakt en van Tini Visser, de schrijfster van het boek Jaren van Verduistering over Amstelveen in de Tweede Wereldoorlog. Bekijk de hier de video van de eerste bevrijdingsfeesten. Deze video is vanaf 5 mei 2021 ook te zien op beeldbank.amstelveen.nl/video.

Aanmelden
Historisch beeldmateriaal kan aangemeld worden door een e-mail te sturen naar d.huijer@amstelveen.nl of te bellen naar 020-4528053. Dick Huijer van de Beeldbank Amstelveen is eventueel bereid om interessant beeldmateriaal te komen ophalen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis