Bijgewerkt: 15 juli 2024

Bouwproject Ziederij-Maalderij - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Ziederij-Maalderij

Bouwproject Ziederij-Maalderij
(Foto Amstelveenweb.com - 2021

De bouwgrond van het project op de hoek van de Noorddammerlaan-Maalderij-Bovenkerkerweg op 5 maart 2021

Het bouwproject aan de Ziederij en de Maalderij gaat om het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij. Projectontwikkelaars Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. (samen VTW/BPD Amstelveen VOF) ontwikkelen dit terrein tot een gebied met 52 koopwoningen (stadsvilla's en herenhuizen), waarvan 5 middeldure koopwoningen. De woningen komen langs de Bovenkerkerweg, de Maalderij en rondom een hoogwatersloot. De hoogwatersloot krijgt een kwaliteitsimpuls met een nieuw groen speelveld voor de gehele wijk.

Carel's Cafetaria blijft op de huidige plek en wordt in goed overleg met de ontwikkelaars ingepast in het woningbouwplan. De vestiging van kringloopwinkel De Boemerang aan Maalderij 8 krijgt een nieuwe plek aan Ziederij 6 (de vestiging aan Binderij blijft bestaan), waarvan voorbereidende werkzaamheden binnenkort starten. Het BP tankstation stopt met de verkoop van LPG voordat de woningen worden gebouwd.

Nieuwbouw kringloopwinkel De Boemerang
Na verlening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Kringloopwinkel De Boemerang zijn er in het voorjaar 2020 bezwaren binnengekomen. Met de bezwaarmakers zijn de gemeente en de VOF tot overeenstemming gekomen. De omgevingsvergunning is nu onherroepelijk en de aannemer start 8 maart 2021 met de bouw. We verwachten dat de nieuwe kringloopwinkel begin 2022 haar deuren kan openen. In de tussentijd blijft kringloopwinkel De Boemerang op Maalderij 8 bereikbaar. Nadat het nieuwe pand is opgeleverd, kan de woningbouw aan de Maalderij en Bovenkerkerweg starten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021

Carel's Cafetaria aan de Maalderij 4 op 5 maart 2021

Woningbouw
Voorafgaand aan woningbouw is een aantal stappen nodig. Vanaf 1 maart 2021 vinden bodemonderzoeken (archeologie) plaats. Binnenkort wordt de grond gesaneerd, worden er bomen gekapt en worden de woning en het pand aan Bovenkerkerweg 21 en 23 (voormalige garage) gesloopt. Op deze locatie speelt dat het dijklichaam hersteld moet worden omwille van achterstallig onderhoud en het behoud van de waterveiligheid voor de omgeving. De huidige dijk voldoet technisch niet meer. Dit heeft prioriteit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021

Kringloopwinkel De Boemerang aan de Maalderij 8 op 5 maart 2021. Als alles volgens de plannen gebeurt in 2022 staat het gebouw aan de andere kant van de weg aan de Ziederij

Tien zichtbepalende bomen kunnen behouden blijven
De compensatie van gekapte bomen wordt momenteel uitgewerkt in lijn met de motie groennorm en het actieplan klimaatadaptatie Amstelveen. Bij de uitwerking wordt ook de Groenraad betrokken. De beschikbare openbare ruimte is echter beperkt omdat (nieuwe) bomen op het nieuwe dijklichaam niet zijn toegestaan vanuit de keur van waterschappen. Op dit moment zijn er 15 bomen ingetekend en denken wij met de ontwikkelaar na om mogelijk bomen te herplanten in de particuliere tuinen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021

Het BP pompstation aan de Noorddammerlaan 11-13 op 5 maart 2021

Sloop woning
De woning aan Bovenkerkerweg 21 is een woning van de hand van architect Leo van der Bijl. Gezien de technisch slechte staat van de woning kan deze gesloopt worden. De VOF is van plan om de meest waardevolle elementen te conserveren en te verwerken in een nieuwe woning of nieuwe woningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Woonhuis aan de Bovenkerkerweg 21 dat op de slooplijst staat

Verdere procedure
Op dit moment werken we de anterieure (privaatrechtelijke) overeenkomst uit. Na besluitvorming worden de plannen voor de woningen en de openbare ruimte verder uitgewerkt en start vervolgens de bestemmingsplanprocedure. Het streven is om het bestemmingsplan in uw raadsvergadering van 15 december 2021 ter besluitvorming voor te leggen. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de bouw van de woningen worden gestart. Het leek ons goed u te informeren voorafgaand aan zichtbare en voorbereidende werkzaamheden op locatie.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten