Bijgewerkt: 13 april 2024

Memory Walk
Nieuw Vredeveld - 2009

Foto's -> Gebouwen -> Zorgcentra en Seniorenwoningen

Memory WalkNieuw Vredeveld
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen tussen de rolstoelen voor het Zorgcentrum 'Nieuw Vredeveld'

De zogenaamde 'Memory Walk' of zoals wij in goed Hollands zeggen 'Geheugenwandeling' in het kader van Wereld Alzheimerdag is op zondagmiddag 20 september 2009 onder begeleiding van burgemeester Jan van Zanen goed verlopen in Amstelveen. Ondanks, dat vele cliënten de route van de wandeling in een rolstoel hebben afgelegd omdat ze vanwege ziektwe of ouderdom niet goed kunnen lopen, kwamen er toch veel mensen naar Zorgcentrum Nieuw Vredeveld, om op deze prachtige herfstdag een korte wandeling te maken.

Door met de groep mee te lopen, toonden veel mensen hun betrokkenheid bij het onderwerp dementie en de mensen die hiermee te maken hebben. Op de Alzheimerdag werd wereldwijd met verschillende activiteiten aandacht gevraagd voor dementie. De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseerden in de week rondom deze dag bijzondere activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. De Amerikaanse Alzheimer's Association organiseerde in 1989 voor het eerst deze speciale tocht.

Alzheimerdag  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Slagwerkgroep Bovenkerk begeleidt de wandelaars


In Zorgcentrum Nieuw Vredeveld is elke vierde donderdag van de maand al jaren een goed draaiend Alzheimer Café en dat was ook de reden, dat in 2008 de eerste Memory Walk (Geheugenwandeling) in Amstelveen werd gehouden. In het café is een ontmoetingsplaats voor patiënten, partners, mantelzorgers en geïnteresseerden, waar ervaringen worden gedeeld, want als een familielid dementeert, is het meestal een aangrijpende gebeurtenis, die iedere betrokkene diep raakt. De familieleden en zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van dementie en omdat de Amstelveense bevolking in rap tempo vergrijst en dementeert, moet het thema meer aandacht krijgen.

Alzheimerdag  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan van Zanen loopt de 'Memory Walk' samen met een inwoonster van het zorgcentrum


Ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een aandoening waarbij delen van de hersenen verschrompelen, op vele plaatsen 'plaque'-vorming optreedt en de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog. Een harde diagnose is doorgaans pas mogelijk na overlijden, door de hersenen te onderzoeken. Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Zie verder de website van Alzheimer Nederland

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen