Bijgewerkt: 14 april 2024

Bovenkerkerpolder - 1925

Foto's -> Straatgezichten -> Ringdijk-BP

Bovenkerkerpolder
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com )

Overzichtskaart met Bovenkerker Polder

De Bovenkerkerpolder is een polder in en ten zuiden van Amstelveen en ten oosten van Bovenkerk. In het noorden grenst het gebied aan de Middelpolder en in het oosten aan de Amstel. Het noordelijke deel van de polder is bebouwd. In het zuidelijk deel van de polder, tussen de Nesserlaan en de Hollandse Dijk, wordt de grond agrarisch gebruikt op de oude kavels uit 1760.
Tot 1639 werd er turf gestoken in de polder en ontstond er een waterplas tussen de Bovenkerkerweg (west) en de Amsteldijk (oost). Later vormde het water een bedreiging voor Amstelveen en Amsterdam. Daarom werd op 7 september 1764 door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend voor het verder uitvenen en droogmaken van de plas. Het droogmaken gebeurde door elf molens. Uiteindelijk viel de polder in 1769 droog. (Bron: Wikipedia)

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Bovenkerkerpolder omstreeks 1914, gezien vanaf de St Urbanuskerk in Nes a/d Amstel
Bovenin is de rij bomen aan de Nesserlaan in beeld en verder zijn in de polder te zien de molens de Zon, de Hoorn en de Parel


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Bovenkerkerpolder omstreeks 1914, gezien vanaf de St Urbanuskerk in Nes


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Molens in de Bovenkerkerpolder omstreeks 1912. Van links naar rechts: De Zon, de Cornelia Wilhelmina, de Parel en de Hoorn. Aan de rechterkant van de foto is de Johanna Bregitta heel klein in beeld


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van rond 1910 - Molen de Hoorn met de familie Zwartendijk, gelegen aan de Ringdijk nr 15
in de Bovenkerkerpolder tussen Amstelveen en Nes aan de Amstel. Het was een zogenaamde grondzeiler,
aangedreven door de wind met als functie de polder bemalen

Bron tekst: deels van Jan Hofstra
De naam van de molen, de Hoorn is ontleend aan de zeer kapitaalkrachtige familie Van Hoorn uit Amsterdam. Met name F.H. van Hoorn (1712 - 1793) heeft een grote rol gespeeld bij de droogmaking van de polder. De molen staat op de ringdijk en sloeg uit op het niet uitgeveende gedeelte van de polder, de zogenaamde bovenpolder. (Een strook land van ongeveer 250 m. breed langs de Amstel). Molen De Hoorn is oorspronkelijk gebouwd in 1765 door molenmaker Johannes van Zijll als bovenste middelmolen van een viergang met een binnenscheprad van 6 m diameter. Bij de bouw van de molen stonden er elf molens in de polder. In 1819 werd het scheprad vervangen door een vijzel en in 1834 kreeg de molen een nieuwe voorwaterloop en de vijzel verkleind. De molen werd bij een reconstructie herbouwd in 1860 en werd in 1914 na de afschaffing van de windbemaling gedeeltelijk gesloopt.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van rond 1910 - Molen de de Zon, gelegen aan de Ringdijk nr 16
in de Bovenkerkerpolder tussen Amstelveen en Nes aan de Amstelveen

Molen de Zon - Jacoba Wilhelmina was een bovenmolen met scheprad, net als de Hoorn. Deze molen werd gebouwd in 1765 door Anthony de Heus en Anthony Coesandt. De naam van de molen is afgeleid van mr Augustinus van Son (1722 - 1789) die een actief bestuurder was tijdens de droogmakingsperiode. In 1818 werd de molen als eerste in deze polder voorzien van een vijzel met een diameter van 1,92 m). Van december 1847 tot november 1857 woonde Pieter Oskamp er met zijn gezin, afkomstig uit Woerden. Na november 1857 werd hij overgeplaatst op molen 'De Aalvisser'. De laatste molenaar was Bart Verhaar, afkomstig uit Zevenhoven. Na afschaffing van de windbemaling werd de molen onttakeld en toen de molen werd verbouwd tot woonhuis, verbleef in de stomp de weduwe Zwartendijk (zie molen de Hoorn). De stomp werd in 1979 afgebroken. Op dezelfde plaats is een nieuwer woonhuis gebouwd en kreeg nr 16 gelegen aan de Ringdijk.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van rond 1980 - Stolpboerderij aan de Ringdijk nr 23 in de Bovenkerkerpolder, achter Nes aan de Amstel


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten