Bijgewerkt: 13 april 2024

Chris P. Broerse - 1941

Foto's -> Natuur -> Broerse Park

Chris P. Broerse
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Tuinarchitect Christiaan P. Broerse (1902-1995).

Toen Broerse 24 jaar was, werd hij aangesteld als tuinbaas om in Amstelveen een wandelpark aan te leggen. Dit was ontworpen door de tuinarchitect D.F. Tersteeg. In de loop der jaren werd Broerse hoofd van de dienst der plantsoenen. Hij ontwierp het openbaar groen voor de nieuwbouwwijken Keizer Karelpark, Kostverloren en Bankras. Tevens was hij hoofd van de begraafplaats Zorgvlied. Deze baan heeft hij 40 jaar vervuld.

Broerse droeg na de watersnood zorg voor de herbeplanting op Walcheren. Verder werd hij vaak ingezet voor het ontwerpen van tuinen zoals:
- de herinrichting van het landgoed rond Drakenstein in opdracht van de toenmalige prinses Beatrix;
- een nieuwe Hortus Botanicus voor de Vrije Universiteit;
- de tuinen bij het Huis aan de Poel en het KLM-hoofdkantoor;
- een parktuin rond het hoofdkantoor van Van Leer.
In 2000 werd Broerse gekozen tot Amstelvener van de eeuw. Toen Broerse afscheid nam van de plantsoenendienst werd het Wandelpark omgedoopt tot Broersepark. Broerse overleed op 92 jarige leeftijd.

Chris P. Broerse
(Foto Amstelveenweb.com - 1989)

Tuinarchitect Chris P. Broerse (1902-1995)


Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur