Bijgewerkt: 13 april 2024

Bosplan 2020-2030 - 2020

Foto's -> Natuur -> Amsterdamse Bos

Bosplan 2020-2030
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Een Schotse Hooglander koe in een plas in het Schinkelbos in juni 2004. De Schotse Hooglanders - Highland cattle, (in het Schots-Gaelisch: BO Ghàidhealach - Scots: kyloe) zijn een Schots runderras met lange hoorns en lange golvende vacht die rood, geel, of zwart gekleurd is. Het ras werd ontwikkeld in de Schotse Hooglanden en de westelijke eilanden van Schotland

Bron: Gemeente Amsterdam/Gemeente Amstelveen - 04-06-2020

Amsterdam en Amstelveen presenteren samen 'Bosplan 2020–2030: Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos. 'Jaarlijks komen er zo’n 6 miljoen bezoekers naar het Amsterdamse Bos. Het is een prachtige, sappige, rustige groene plek voor dieren en bezoekers. Dat willen we zo houden. Daarom is het tijd voor nieuwe plannen. Onderaan dit artikel leest u hoe u kunt reageren. In het voorwoord van het boekje 'Bosplan 2020–2030' schrijven de wethouder Laurens Ivens (SP) Amsterdam en wethouder Floor Gordon (D66) van Amstelveen:

'Het Amsterdamse Bos is een plek, waar je prachtige herinneringen kan opdoen: het bijna eindeloze geruis van bladeren in torenhoge bomen of een eekhoorntje dat een voetgangerspaadje oversteekt. Die beleving van de natuur willen we niet alleen herinneren, we gunnen ze ook aan nieuwe generaties die van het Bos moeten kunnen genieten. Het liefst nog meer dan wij dat vroeger hebben gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeenten Amstelveen en Amsterdam - 2020)

Wethouder Floor Gordon (D66) van Amstelveen en wethouder Laurens Ivens (SP) Amsterdam

Dat vraagt om actie want de omgeving van het Bos is in beweging. Denk aan klimaatverandering en de toename van bewoners in omliggende gemeenten. Er komen meer mensen naar het bos waardoor spanningen tussen verschillende gebruikers toeneemt. Daarom moeten we een balans zoeken; waar natuur de ruimte krijgt en waar de mensen en activiteiten. Willen we het bos groener maken met meer plek voor ruige natuur en verschillende diersoorten, en het Bos toegankelijk houden voor bestaande en nieuwe bezoekers, dan hebben we een boel te doen. Hoe we dat de komende tien jaar willen aanpakken, leest u in dit Bosplan. Het is gemaakt in overleg met bezoekers, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en medeoverheden. En Amsterdam en Amstelveen slaan voor het eerst de handen ineen voor een meerjarige visie op de toekomst van het Bos. Dat is goed bevallen. We vertrouwen erop dat die samenwerking, net zoals het Bos, mooie herinneringen oplevert. Dat gaat vast lukken want we hebben een gedeeld belang: dat prachtige bos nog mooier maken. Voor bezoekers én onze dieren. Wethouder Laurens Ivens van de gemeente Amsterdam en wethouder Floor Gordon van de gemeente Amstelveen.'

Steeds meer mensen weten het Amsterdamse Bos te vinden. Mooi zo. Met de nieuwe plannen zorgen we ervoor dat er ruimte blijft en nóg meer ruimte komt voor rust en de natuur. Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer kunnen tot 30 juli 2020 reageren op het plan, waarna het in de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen wordt vastgesteld.

Plannen voor de komende 10 jaar
Omdat het Amsterdamse Bos eigendom is van Amsterdam, maar vooral op grondgebied ligt van Amstelveen, gaan we samenwerken. Amsterdam en Amstelveen willen in het Amsterdamse Bos de komende 10 jaar meer aandacht voor bescherming van de natuur, natuureducatie, sport en de bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer.

Bomen vangen stikstof op
Het Amsterdamse Bos is een belangrijk natuurgebied in de regio. In het Bos leven heel veel planten en dieren dankzij ecologisch beheer. De vele bomen in het Bos spelen een grote rol in het opvangen van stikstof. Om ook de toekomstige generaties van een gezond en groen Bos te laten genieten, wordt er allereerst gezorgd voor het beschermen en versterken van de natuurwaarde van het Bos.

Natuur, rust en activiteiten
Omdat in het Bos steeds meer verschillende 'bos- gebruikers' zijn, is het idee om het Bos in te delen in plekken voor natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld honden in een bepaald gebied loslopen, zonder dat bosdieren en sporters er last van hebben. Ook komt er ruimte voor recreatie en activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, hondenspeelplaatsen of ruimte om te sporten. Voor een betere bereikbaarheid van het Bos komen er toegankelijke entrees. Autogebruik wordt ontmoedigd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Witte ophaalbrug in het Amsterdams Bos langs de Bosbaan in november 2019

Bosplan 2020-2030 ter inzage
Het aantal inwoners in Amsterdam, Amstelveen en omgeving groeit gestaag. De behoefte aan vrijetijdsbesteding in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat er een goed en toekomstbestendig evenwicht blijft tussen de natuur in het Bos en de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers, is een nieuw Bosplan gemaakt voor het Stadsbos van de toekomst. De gemeenten Amstelveen en Amsterdam hebben het plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt acht weken, tot 30 juli 2020.
Het Bosplan is met een groot aantal partners en bezoekers van het Amsterdamse Bos opgesteld. Er zijn interviews geweest met belanghebbenden, omwonenden, organisatoren van activiteiten en evenementen, ambtenaren van gemeenten en provincie Noord-Holland en ondernemers in het Bos. Daarnaast zijn in acht expertsessies een groot aantal interne en externe betrokkenen bij het Bos geraadpleegd. Meer dan 3.000 personen hebben een online enquête ingevuld.

Foto Amstelveen
(Foto George Maas - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Natuur- en Milieueducatie van Amstelveen en Laurens Ivens (SP) wethouder Openbare Ruimte van Amsterdam planten een jonge boom in het Amsterdamse Bos op 4 juni 2020

Naar aanleiding van de resultaten zijn daarna nog twee productieve rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook is in het voorjaar van 2019 een representatief onderzoek verricht over het gebruik en waardering van het Bos onder Amsterdammers en Amstelveners. Een uitwerking van de participatie is opgenomen in bijlage 7 van het Bosplan 2020-2030. In deze bijlage staat aangegeven hoe de participatie is verwerkt in het plan.

Waar ter inzage tot 30 juli 2020?
Het Bosplan is beschikbaar als download (pdf 74 pagina’s) en bij de gemeente Amstelveen. Het ligt ter inzage bij de stadsloketten van Amsterdam (u kunt een afspraak maken door te bellen met 14020) en bij de balie Bouwen op het raadhuis van de gemeente Amstelveen. U kunt inspreken in Amsterdam en Amstelveen. U kunt uw reactie sturen via het digitaal formulier of schriftelijk: Gemeente Amsterdam t.a.v. hoofd Amsterdamse Bos Nieuwe Meerlaan 3 1182 DB Amstelveen. Inwoners van Amstelveen, Amsterdam en Aalsmeer hebben tot 30 juli 2020 (8 weken) de tijd om te reageren op het Bosplan

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het helemaal in herfstkleuren omgetoverde Amsterdamse Bos

Vier thema’s staan in het plan centraal:
1. Beschermen: natuur- en cultuurwaarden behouden, beschermen en verbeteren.
2. Benutten: ruimte bieden aan natuur-, maatschappelijke en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van bezoekers.
3. Bereikbaar: het Bos zo goed mogelijk bereikbaar maken voor fietsers en per openbaar vervoer.
4. Bekend: het Bos bekender maken als een veelzijdig ‘Stadsbos van de Toekomst’ met natuureducatieve activiteiten.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur