Bijgewerkt: 28 september 2022

De eerste steen Patrimonium - 1921

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk Karselaan-Patrimonium

De eerste steen Patrimonium
(Gemeentearchief Amstelveen

De Patrimonium was niet de eerste woningbouwvereniging in de gemeente Amstelveen. Amstelland dateert van 1913; in dat jaar verkreeg deze vereniging toestemming voor de bouw van 24 arbeiderswoningen. De gemeente was van mening, dat er grote behoefte bestond aan dit soort woningen. In 1915 werden de woningen opgeleverd. Ze waren gebouwd in het "Heilige Land", zoals destijds het terrein in het "Oude Dorp" genoemd werd, gelegen achter het voormalige Rabobank gebouw en de Dorpskerk. De R.K. woningbouwvereniging Sint Urbanus (1918) legde in 1922 de eerste steen voor een complex van 40 woningen in Bovenkerk. In diezelfde tijd bouwde Goed Wonen 8 woningen in Nes a/ d Amstel. De gemeente hield zich overigens ook met sociale woningbouw bezig, onder meer aan de Karselaan.

Eerste steenlegging van het bouwcomplex aan de Amsterdamseweg door burgemeester Arie Colijn op 17 augustus 1921

Op de foto midden vlnr.:
1. Arnoldus Ingwersen (architect)
2. Jacob de Rooy
4. F. Eromet
6. H. Vis
8. WethouderPool
10. J.H. Landwehr
11. H.J. van Poelgeest
12. BurgemeesterA. Colijn
13. J. Twerda
14. Mevr. Colijn

De woningstichting ‘Patrimonium’ tenslotte, werd bij K.B. (Koninklijk Besluit) van 4 mei 1920 toegelaten als ‘stichting uitsluitend werkzaam in het belang van verbetering der volkshuisvesting’. Op 24 juni besloot de Raad in principe medewerking te verlenen bij de uitvoering van de bouwplannen van deze stichting. Een voorschot van ƒ 55.500,- zou moeten dienen voor de aankoop van 42.000 m² bouwterrein ad ƒ 1,25 per m² en voor het amoveren van een woonhuis. Een bouwvoorschot kon echter in dit jaar nog niet worden verleend.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Het Wilhelminaplein in 1925


Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

De Katerstraat in 1941

In 1921 werd een bedrag van ƒ 100.800,- gevraagd als ‘grondvoorschot’ en nog een bedrag van ƒ 156.000,- als ‘bouwvoorschot’ voor de bouw van 186 eengezinswoningen.

De Directeur-generaal van de Volksgezondheid keurde het gehele plan goed (27/28 mei 1921), mits de aanbesteding ervan zou plaats vinden in groepen van 50 woningen, zodat een daling van materiaalprijzen en lonen duidelijk bij elke aanbesteding zou kunnen blijken.
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De Tuinzaal aan het Patriaplein 1 op zondag 17 augustus 2008 in de wijk Patrimonium tijdens de tweedaagse tentoonstelling van modelschepen en stoommodellen


Op 17 augustus 1921 werd in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden de eerste steen gelegd voor het eerste complex van 51 woningen. Op 12 juni 1922 deelde het bestuur van de stichting aan de gemeente mede, dat de bouw van het 2de complex van 50 woningen was aangenomen door W. Aleman, aannemer te Schiedam, voor de som van f 4.000,- per woning (voor de bouw) + ƒ 500,- (voor de fundering) + ƒ 200,-(voor ophoging). De straten in het complex kregen de namen: Wilhelminastraat, Talmastraat en Katerstraat.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten