Bijgewerkt: 26 februari 2024

Kantoor wordt Appartementencomplex - 2020

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Kantoor wordt Appartementencomplex
(Bron NEOO Shaping Developments - 2020)

Artist impression foto van het verbouwde pand aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a in Amstelveen

Het College van B en W van Amstelveen werkt mee aan een plan voor een appartementengebouw met 24 woningen in Elsrijk. Het sinds medio 2018 leegstaande kantoorpand aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a, het voormalige kantoor van Amrop Nederland maakt daarvoor plaats. Het bij de gemeente ingediende initiatief bevat 18 huurwoningen in het middensegment en zes huurwoningen in het dure segment. De herontwikkeling van deze locatie is beschreven in een concept-startnotitie die het college nu vrijgeeft om op te reageren.


De locatie van het pand aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a in Amstelveen in Google Maps


Eigenaar RJB Group of Companies heeft samen met ontwikkelaar NEOO op hoofdlijnen een stedenbouwkundig plan voor de woningen gemaakt. In de concept-startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan. Volgens wethouder Floor Gordon, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar parkeerdruk, inpasbaarheid in de omgeving en het woningaanbod in de buurt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Het gaat in dit geval om een nieuw en duurzaam gebouw dat dezelfde kenmerkende zeshoekige footprint krijgt als het huidige kantoorpand. Zo blijft de openbare groene ruimte intact. Het parkeren is op eigen terrein voorzien.' De nieuwe en voornamelijk middensegment huurwoningen zijn een mooie aanvulling op het aanbod aan koopwoningen in Elsrijk. Het aantal bouwlagen gaat van twee naar vijf. Het pand wordt omringd door bomen op openbaar gebied die blijven staan.
Neno Markovic, partner NEOO: 'Wij zijn verheugd om samen met de RJB Group te werken aan dit kleine, maar fraaie woningbouwproject. In combinatie met Van Egmond Architecten denken wij hier een hoogwaardig appartementengebouw te realiseren met een hoog wooncomfort, dat veel toegevoegde waarde zal hebben voor de wijk Elsrijk.'

Vervolgprocedure
Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie. Ook waar ze met hun vragen terecht kunnen voordat ze een reactie op het plan indienen. Reageren op de concept-startnotitie kan van 27 maart tot en met 24 april 2020. De reacties beantwoordt de gemeente en weegt zij af bij de definitieve startnotitie die B en W aan de gemeenteraad mét alle reacties ter besluitvorming voorlegt. Meer informatie is vanaf 27 maart te vinden op www.amstelveen.nl/bouwprojecten

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen