Bijgewerkt: 24 april 2024

Ontwerp voor Tramlijn naar
Uithoorn van start - 2020

Foto's -> Vervoer -> Metro-Tram Amstelveenlijn

Ontwerp voor Tramlijn naarUithoorn van start
(Bron Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Artist impression van het voorlopig ontwerp van de halte Station Uithoorn
Impressies van de nieuwe haltes. De aannemer werkt deze voorlopige ontwerpen verder uit tot een definitief ontwerp, onder andere voor de bovenleiding.

Bron: Vervoerregio Amsterdam - 20-02-2020

Vervoerregio Amsterdam gaat de overeenkomst voor de aanleg van de Uithoornlijn aan met bouwbedrijf Dura Vermeer. Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn. De nieuwe tramlijn, die vanaf 2024 drie Uithoornse haltes aandoet, krijgt lijnnummer 25 en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Foto Amstelveen
(Bron Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Trajectkaart van de Uithoornlijn


Uitgedaagd op het beperken van hinder
De aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door de gemeente Amsterdam, Metro en Tram. We kozen voor een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog, waarbij de aannemers hun kennis en ervaring met dergelijke complexe infraprojecten toe konden passen bij de Uithoornlijn. Gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam selecteerden gezamenlijk de winnende partij door de inschrijvingen te beoordelen op de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dura Vermeer had in haar plan van aanpak onder meer aandacht voor de beheersing van het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het OV tijdens de aanleg van de tramlijn te beperken wogen zwaar mee in de beoordeling.

Foto Amstelveen
(Bron Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Halte Aan de Zoom van de Uithoornlijn


Planning
De bouw van de Uithoornlijn start naar verwachting in 2021. Als alles volgens planning verloopt, rijdt de eerste reizigerstram in 2024 door Uithoorn. Dit jaar werkt de aannemer het ontwerp uit en starten de voorbereidende werkzaamheden.

Contractondertekening op 11 maart 2020
Eind januari deelden we het voornemen tot gunning  met de vier aannemers die deelnamen aan de aanbestedingsprocedure. Gedurende de wettelijke rechtsbeschermingstermijn die daarop volgde maakte geen van de verliezende aannemers bezwaar tegen de gunningsbeslissing. Vertegenwoordigers van de Vervoerregio Amsterdam en Dura Vermeer ondertekenen op 11 maart 2020 in het bijzijn van de projectpartners – de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en GVB - de overeenkomst.

Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Gerard Slegers (CDA) wethouder van Zaanstad, portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam en Jil Ligterink, directeur van Dura Vermeer Divisie Infra tijdens de ondertekening van het contract op 11 maart 2020 in Uithoorn


Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2020)

Vlnr: Jan Hazen (VVD) wethouder van Uithoorn, Rob Kniesmijer projectleider bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Gerard Slegers van Vervoerregio Amsterdam, Simone Boogaard directeur projecten Metro en Tram bij de gemeente Amsterdam, Jil Ligterink van Dura Vermeer, Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer van Amstelveen en Jeroen Olthof (PvdA) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid met de trajectkaart van de Uithoornlijn


Cijfers en bijzonderheden
4,4 kilometer tramspoor;, 3 haltes; Begin: opstelterrein nabij halte Amstelveen Westwijk; Eind: dorpscentrum Uithoorn (Stationsstraat/Spoorhuis); Geschikt voor nieuwe 15G-trams; Aanleg over de oude spoordijk; Overbrugging van de N201; Onderdoorgang onder de Zijdelweg door.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Vervoer