Bijgewerkt: 20 juli 2024

528 - Apotheek Amelink - 2008

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

528 - Apotheek Amelink
(Particulaire collectie - 2008)

Advertentie uit 1935 van Apotheek Dr F. Amelink
De apotheek verhuisde rond 2014 naar een nieuw pand aan de Molenweg

“De Apotheek" te Nieuwer-Amstel
Amstelveensch Weekblad augustus 1933
“Eindelijk zal het dan een feit worden, dat onze gemeente een Apotheek krijgt. Zaterdag 26 Augustus a.s. wordt de Apotheek van Dr. J. F. H. Amelink, Cath. van Clevelaan 1 voor het publiek opengesteld”.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het gebouw van de apotheek, aan de Catharina van Clevelaan 1.
Het adres van de apotheek is gewijzigd in Amsterdamseweg nr 528, toen de uitbreiding was voltooid en de entree werd verlegd

“Reeds verscheidene jaren voelden vele ingezetenen en speciaal de bewoners van “Buitenveldert-kwartier". het als een inconvenient, dat er geen Apotheker in hunne nabijheid was. Vele Amsterdammers, die zich metterwoon in dit gedeelte gevestigd hadden, hadden hun Amsterdamsche huisdokter gehouden en nu moesten zij voor hunne recepten en anderszins door weer en wind en bij nacht en ontij naar den een of anderen Amsterdamschen Apotheker. Met blijdschap zullen zij dan ook deze vestiging begroeten”.

Amelink Amstelveen
( Particulaire collectie - 2008)

Hoofdassistent hr. Engelsman aan het werk in de apotheek

“Van harte wenschen wij onze plaatsgenooten geluk met de aanwinst van deze inrichting in onze gemeente. Te meer daar de eigenaar: Dr. J. F. H. Amelink niet de eerste de beste is. Zoowel als organisator op het gebied van het fondswezen en als wetenschappelijk mensch heeft hij zijn sporen verdiend.”

Amsterdamseweg
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com )

Gegevens uit Adresboek Nieuwer-Amstel van 1925 over de inschrijving van Johan Felix Amelink


Amsterdamseweg
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com )

Gegevens uit Adresboek Nieuwer-Amstel van 1925 over de inschrijving van Johan Felix Amelink


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Anusol zetpillen voor aambeien


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Medicijnkast van dr. Amelink

“Dr. Amelink studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en behaalde in December 1923 zijn diploma als Apotheker, promoveerde vijf jaren daarna, 17 December 1928, op het proefschrift: ‘Schema voor microchemische identificatie van alkaloïden’, tot doctor in de Wis- en Natuurkunde, aan voorgenoemde universiteit. Na eenige jaren als provisor in Amsterdam werkzaam geweest te zijn, werd hij naar Enschedé geroepen, om de leiding op zicht te nemen van een der grootste apotheken van Twente”.

Amelink Amstelveen
( Particulaire collectie - 2008)

Het team van de apotheek poseert voor het gebouw aan de Amsterdamseweg

“Door zijn veelzijdige kennis, zowel op wetenschappelijk, als organisatorisch gebied, gepaard aan een oprechte liefde om voor de lijdende menscheid te willen arbeiden, werd hij weldra in het dagelijksch bestuur van het grootste ziekenfonds aldaar, gekozen. Zeer veel verbeteringen zijn door zijn toedoen tot stand gekomen en alleen die met hem hebben samenwerkt, of met hem in aanraking zijn geweest, hebben zijn heengaan betreurd. Hunne beste wenschen zullen hem immer vergezellen”.

Amelink Amstelveen
( Particulaire collectie - 2008)

Dr. F. Amelink (geheel links) met zijn medewerkers in de jaren 50

“En wij, inwoners van Nieuwer-Amstel roepen hem gaarne bij zijn vestiging in onze gemeente een hartelijk welkom toe. Moge zijn veelzijdig: ‘Kunnen en Kennen’ ook in onze gemeente, velen tot zegen zijn”.

Deze welkomstwoorden schreef de journalist van het Amstelveensch Weekblad op vrijdag 25 augustus 1933, nummer 529. Wat in het Weekblad in 1933 natuurlijk nog niet kon staan, was dat Felix Amelink ook in de Tweede Wereldoorlog veel voor de Amstelveense (Nieuwer-Amstel) bevolking betekende. De ambtswoning van burgemeester Samuel Westendorff aan de Bovenkerkerkade, die door Ober Stabzahlmeister Franke in beslag genomen was, stond leeg.

Piet de Winter, de plaatselijke commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten zocht al een tijdje een plek, waar gewonde BS'ers verpleegd zouden kunnen worden, dus hij vond het gebouw zeer geschikt. De Fokkerfabriek stelde meubilair beschikbaar, dat met paard-en-wagen van Schiphol werd gehaald, het beddengoed werd door het Rode Kruis geleverd en apotheker Felix Amelink zorgde voor medicijnen en het instrumentarium werd geleverd door de verzetsbeweging.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een papieren zak vol met medicijnen

Tijdens het zogenaamde “artsenverzet” in oktober 1943 tot mei 1945 waren er in Amstelveen minstens vijf artsen die allemaal hun eigen ondergedoken patiënten hadden. Het werd in de illegale wereld al snel duidelijk, bij welke arts je moest zijn voor geheime patiënten, of voor het afgeven van een valse medische verklaring. Dan was er nog het probleem van de medicijnen. Sommige artsen hadden hun eigen apotheek, maar de anderen verwezen naar apotheek Amelink. Nu, dat zat gelukkig goed, want de apotheker werkte graag mee.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een oude fles voor waterstofperoxide


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De eerste steen voor uitbreiding van apotheek werd gelegd door Remma T. Wientjes op 3 juni 1970


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De apotheek aan de Amsterdamseweg 528

Het afscheid van de heer Felix Amelink, toen hij 66 jaar oud werd, is samen met het personeel op 10 januari 1964 met een diner gevierd. De jonge apotheker, R. Wientjes, nam de goed lopende apotheek over en heeft deze in de 27 jaar dat hij eigenaar was, met succes uitgebreid. Mw. S.B. van der Zee - Tan, die vanaf 1978 bij de heer Wientjes als tweede apotheker werkte, nam de apotheek in 1990 van hem over. Dat het een goed lopende apotheek in een plezierige setting was en is, moge blijken uit het feit dat er in die 75 jaar, er slechts drie apothekers het bedrijf aanstuurden.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Neusdruppels in de kast


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een buisje (van glas) met aspirine

Ter ere van het 75 jarige bestaan van de apotheek, die Johan Felix Herman Amelink (1898- ?) opgericht aan de Catharine van Clevelaan en later vanwege het wijzigen van de ingang, aan de Amsterdamseweg 528, was een herdenkings-, annex open dag, die georganiseerd was door de nieuwe eigenaar van de apotheek: mevrouw Annemie de Koning.

Veel trouwe klanten en geïnteresseerden bezochten de apotheek op zaterdagmiddag 8 november 2008 en velen brachten een boeket bloemen, cadeautjes en zelfs een taart mee, om deze heugelijke dag te vieren. Tijdens de open dag kon iedere bezoeker achter de schermen van de apotheek kijken, informatie vragen, oude foto’s bekijken en werd er met oude technieken zelfs pilletjes gedraaid. In een vitrine waren wat oude, al lang vergeten medicijnen te zien en de meesten bekeken het met een nostalgische blik.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr : Mevrouw van der Zee-Tan , wethouder Joss Tabak en mevrouw Annemie de Koning gaan even bijpraten voor de opening

Op de eerste etage werden videofilms gedraaid over het werk in de apotheek. Het was voor de bezoekers heel interessant te zien, hoe in het begin van de vorige eeuw het personeel van de apotheek werkte. Zoals een oudere dame, die vroeger in de apotheek werkte, mevrouw Len van der Bijl dat ook bevestigde. Er was geen centrale verwarming en elke ochtend moest de potkachel aangemaakt worden met kolen die achter het pand waren opgeslagen in een kolenhok. Wie kent het niet? Het was soms zo koud, dat het heel moeilijk was met de hand, de medicijnen klaar te maken. Even koffie drinken zoals op de video te zien was, was er niet bij.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Demonstratie pillen maken met de hand. Het was een zeer tijdrovende klus voor de apothekersassistentes


Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Huisarts Van Hasselt kwam ook naar de open dag van de apotheek

Vroeger werden de medicijnen niet kant en klaar geleverd door de fabrikanten, dus een apotheker moest helemaal thuis zijn in de bereiding van geneesmiddelen. Veel huisartsen waren in die tijd ook apotheekhoudend. Veel later, toen de geneesmiddelen gepatenteerd werden, dus fabrieksmatig werden gemaakt en niet meer uit de natuur afkomstige planten, werd het werk voor de apothekers anders

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder sport en recreatie, Joss Tabak tijdens haar toespraak

Mevrouw de Koning verwelkomde alle gasten en nodigde wethouder Joss Tabak uit om het woord over te nemen. Zij hield een interessante toespraak waarbij zij aangaf, als wethouder van onder meer sport, dat een apotheek ook hierbij een belangrijke rol heeft. Het afstemmen van sporten, medicatie en goede voorlichting.

Mevrouw Annemie de Koning is sinds 1 juli 2008, de nieuwe en trotse eigenaar van de Apotheek Amelink. Zij is in 1989 afgestudeerd en daarna was ze eigenaar van een apotheek in Den Haag. Mevrouw de Koning krijgt het druk, want aan de Molenweg 10, in het nog te bouwen gezondheidscentrum, opent ze binnenkort haar tweede apotheek in Amstelveen.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De nieuwe eigenaar, mevrouw Annemie de Koning, hield ook een enthousiaste toespraak

Mevrouw de Koning heeft al jarenlange ervaring opgedaan in het gezondheidscentrum De Reef in Den Haag, waar zij in haar apotheek al veel samenwerkte met huisartsen. Door de hechte samenwerking tussen de artsen en de apotheek werd een optimaal resultaat bereikt.

In haar toespraak benadrukte zij, dat een apotheek niet alleen medicijnen geeft. Belangrijk is en blijft om aandacht te geven aan de mens daarachter. Het team, dat thans in de apotheek werkt levert hieraan een grote bijdrage en daar is zij zeer dankbaar voor. Ook heeft zij veel complimenten gekregen over de bezorger van medicijnen aan huis. Zonder het aantasten van de privacy, wordt altijd even geïnformeerd hoe het gaat met de betrokkene of diens partner. Dat maakt het speciaal om hier te werken.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Twee mensen van de vele aanwezigen, luisteren naar de toespraken

Mevrouw van der Zee-Tan werd in het zonnetje gezet omdat zij op deze dag 30 jaar werkzaam was bij de apotheek en als ‘apotheker Amelink’. Tot slot bedankte zij allen die zich, na een drukke werkdag, zo ingezet hadden om deze dag feestelijk te laten kunnen plaatsvinden. En hiermee gaf zij het startsein voor de rondleidingen, de borrel en hapjes, maar ook voor een nieuw tijdperk van Apotheek Amelink.

Amelink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De 'wachtkamer' van Apotheek Amelink


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten