Bijgewerkt: 24 april 2024

Ombouw Amstelveenlijn - 2015

Foto's -> Vervoer -> Metro-Tram Amstelveenlijn

Ombouw Amstelveenlijn
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Rembrandtweg-Beneluxbaan (Halte Kronenburg)

Woensdag 11 november 2015 heeft een ruime meerderheid van de Amstelveense gemeenteraad gestemd voor de plannen van de ombouw van de Amstelveenlijn. Op 25 november worden de plannen ook behandeld in de Amsterdamse gemeenteraad, waarna op 15 december de regioraad van de Stadsregio Amsterdam de definitieve beslissing zal nemen.

De huidige metrolijn 51 zal op termijn verdwijnen. Hij is vaak overvol, het materieel is oud en hij rijdt niet vaak genoeg. De trams zijn ook gevoelig voor storingen. Dit kost veel geld en leidt tot vertragingen. De nieuwe Amstelveenlijn rijdt van Westwijk tot Amsterdam-Zuid en gaat de huidige metrolijn 51 voor een deel vervangen. Op station Amsterdam Zuid kunnen de reizigers straks overstappen op de Noord/Zuidlijn, de Ringlijn, bus en trein. De nieuwe Amstelveenlijn moet veiliger, betrouwbaarder en comfortabeler worden. Langs de lijn komen moderne, lage haltes en er gaan nieuwe trams rijden.

De Amstelveenlijn krijgt straks drie nieuwe, ongelijkvloerse kruispunten. Bij de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan komt de Beneluxbaan geheel, of gedeeltelijk verdiept te liggen. Trams en wegverkeer rijden straks in een open tunnel onder de kruispunten door. Deze kruispunten worden vervangen door rotondes. Dit alles zorgt voor meer veiligheid en betere verkeersdoorstroming. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer volgt de presentatie over de Amstelveenlijn op 16 oktober 2015


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: “Met dit uitvoeringsbesluit is weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwe Amstelveenlijn. Ik denk, dat we als gemeente blij mogen zijn, dat we na de ombouw drie ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen hebben. Dat is veiliger en het zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Maar dat is pas in 2020. Vanaf 2018 zal er ook sprake zijn van de nodige overlast. We zullen uitgebreid met omwonenden en andere betrokkenen in overleg gaan om te bekijken hoe we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook moeten we de nodige aandacht geven aan het openbaar vervoer in de tijdelijke situatie.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Tram 51 in halte Gondel in Amstelveen aangekomen. Deze halte vervalt volgens de plannen van Stadsregio Amsterdam door te weinig (1.000) passagiers per dag


De nieuwe Amstelveenlijn wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler en sluit goed aan op de trein, metro, tram en bus op station Zuid. Lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen Binnenhof. Daarnaast blijft er een metroverbinding tussen stations Zuid en Amstel. De nieuwe Amstelveenlijn moet berekend zijn op een groeiend aantal reizigers. Belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op belangrijke kruispunten op het traject Amsterdam Zuid – Amstelveen Westwijk. Het project Amstelveenlijn wordt in opdracht van Stadsregio Amsterdam (SRA) uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram (MET).


Klik hier voor andere foto's in de categorie Vervoer