Bijgewerkt: 17 april 2024

Martin Schröder - 2007

Foto's -> Kunstwerken -> Martin Schröder

Martin Schröder
(Amstelveenweb.com collectie - 2019)

Bronzen beeld van Martin Schröder vervaardigd door Pieter de Monchy
Het staat vlakbij de Kruitmolen aan de Amsteldijk Zuid

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het beeld staat heel kunstig op de sokkel


(Engel) Pieter de Monchy werd geboren op 2 juli 1916 te Hengelo en kwam uit een bekend geslacht van kooplieden. Hij was een autodidact en maakte al op 12 jarige leeftijd een prachtig schilderij. Later volgde De Monchy een opleiding commercial engineering in Engeland. Toen hij terugkwam kreeg hij tekenles van Jos Rovers te Amsterdam en stapte op 35-jarige leeftijd over naar beeldhouwen. Zijn atelier was gelegen in een oud schoollokaal in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij veel opdrachten uitvoerde, waaronder sportbeelden, monumenten, reliëfs en portretten in brons. Ook in het buitenland maakte hij diverse werken, zoals in Djakarta, Stockholm, Willemstad (Curaçao), Valencia. Daarnaast kreeg hij opdrachten van particulieren en bedrijven en ontving hij door de jaren heen veel prijzen. Zijn band met Amstelveen is onmiskenbaar. De Judoka’s in het midden plantsoen van de Keizer Karelweg, de Turftrapster bij Station Amstelveen in het Oude Dorp, het borstbeeld van Martin Schröder bij Kruitmolen aan de Amsteldijk Zuid en het borstbeeld Caro van Eijck in de Schouwburg. Het beeld van prinses Beatrix in het raadhuis staat er niet meer en het is onbekend waar dat is gebleven.
De Monchy overleed op 27 april 2011 in Haarlem, op de respectabele leeftijd van 94 jaar.

Bron: Wikipedia

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Vanwege een grap met het borstbeeld van Martin Schröder (zie onderaan dit artikel)
schreef Henk Gotthelp onderstaand stukje in het Amstelveens Nieuwsblad op 8 maart 2007:


De geschiedenis rond het borstbeeld van de luchtvaartpionier is een vileine. Het toenmalige (VVD-CDA-PvdA) college van B & W kreeg het beeld begin 1998 geschonken door Schröder’s vriend en makelaar Cor van Zadelhoff onder voorwaarde, dat het geplaatst zou worden nabij het geboortehuis van Schröder aan de msteldijk-Zuid, de huidige plek. Aanleiding was het veertigjarige jubileum van Schröder’s luchtvaartmaatschappij. Om onduidelijke redenen hielden B& W de schenking maandenlang voor zich. Pas in de week voor de onthulling eind mei 1998, waarbij zelfs het Koninklijke Huis was vertegenwoordigd in de persoon van Prins Bernard, werden de gemeenteraadsleden in beslotenheid geïnformeerd. De uitnodiging voor de feestelijkheden hadden ze toen al in de bus. De raad voelde zich overvallen. Uit protest ontbraken alle raadsleden tijdens de onthulling die nota bene door Schröder zelf werd verricht en waarvoor nog geen vergunning was verstrekt. Van het college was de hristendemocraat Casper Stevens absent. De andere wethouders en toenmalig burgemeester H. Kamphuis waren wel aanwezig. In de weken die volgden moest het college diep door het stof. Om te verklaren waarom de raad pas zo laat werd geïnformeerd werd gesteld dat langs de Amstel een afgietsel stond, à zesduizend gulden, en dat het origineel (à 30.000 gulden) in het hoofdkantoor van Martinair zou komen te staan.

Hoewel deze bewering werd gestaafd door een verklaring van de kunstenaar Pieter de Monchy, kwam het de raad nogal gekunsteld over omdat daarmee ook de meldingsplicht voor de schenking aan de raad werd omzeild. De raad veronderstelde een een-tweetje tussen de initiatiefnemer en het college omdat het eren met beelden van nog levende personen zeer ongebruikelijk is. Ook werd gewezen op de kosten voor onderhoud. Na het nodige 'politiek wapengekletter', waarbij zelfs het weigeren van het beeld aan de orde kwam, werd een en ander in den minne geschikt. Het college maakt excuses en 'betreurt' het niet tijdig informeren van de raad. Datzelfde jaar werd het beeld tijdens de luilakviering besmeurd met lichtblauwe verf. De schoonmaakkosten kwamen voor rekening van de gemeente.


(Amstelveenweb.com - 2007)

De opgeplakte waarschuwing
Een grap van iemand die de sticker op zijn eigendom direct aan de Amsteloever heeft aangetroffen, aldus gemeentesecretaris R. Schurink desgevraagd. We handhaven momenteel in het groen tussen Amstelwater en de weg.


Wie is Martin Schröder?

Als oprichter van luchtvaartmaatschappij Martinair is Schröder een bekendheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Hij richtte in 1958 Martin’s Air Charter op, waarmee hij toeristische vluchten boven Nederland maakte. Twee jaar later kocht hij zijn eigen DC-3, om toeristen naar zonnige Spaanse bestemmingen te vliegen. In 40 jaar bouwde hij Martinair uit tot een belangrijke speler in de luchtvaart. In 1998 vertrok hij bij het bedrijf. Sindsdien vervult de 1,97 meter lange ondernemer een aantal commissariaten en nevenfuncties. Waaronder tot voor kort dus het voorzitterschap van de raad van commissarissen van detacheerder DPA Flex.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken