Bijgewerkt: 1 maart 2024

Florencius basisschool
Thorbeckelaan-De Savornin Lohmanlaan - 2017

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Florencius basisschoolThorbeckelaan-De Savornin Lohmanlaan
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het gebouw van de verbouwde basisschool Florencius Amstelveen op 28 oktober 2018

Bron: Gemeente Amstelveen - 31 oktober 2018

Op maandagochtend 29 oktober 2018 heropende Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs, de vernieuwde particuliere school Florencius aan De Savornin Lohmanlaan 2 samen met een aantal leerlingen van de school. Florencius Amstelveen zat tijdelijk op een andere locatie in Westwijk, vanwege de verbouwing. De school is opgeknapt en er is een verdieping bij gekomen voor internationaal onderwijs en huiswerkbegeleiding. Na de opening volgde een korte rondleiding door het gebouw, dat zeker zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs opent met de scholieren samen de vernieuwde Florencius Amstelveen op maandagochtend 29 oktober 2018


De vorige zomer heeft Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving werkzaamheden aan de zogenoemde Witte School stil laten leggen door een bouwstop op te leggen van de particuliere basisschool Florencius. De reden voor de bouwstop was dat de aannemer zonder vergunning startte de sloopwerkzaamheden. Het schoolbestuur is, volgens hen, bedrogen door de aannemer. Vroeger stond het gebouw bekend als de Witte ULO
Aan: Omwonenden van Basisschool Florencius
Betreft: Verbouwingsproblematiek aan De Savornin Lohmanlaan 2
Amstelveen, 11 september 2017

'Beste buurtbewoner,
Zoals u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan is, staat ons schoolgebouw aan De Savornin Lohmanlaan 2 er sinds een aantal weken zeer miserabel bij. Een vervelende situatie voor ons, maar zeker ook voor u als buurtbewoner. Middels deze brief willen wij u ervan op de hoogte brengen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Wie zijn wij?
Florencius is een kleinschalige basisschool die onderwijs geeft aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij geven onderwijs op maat en leggen de nadruk op de talenten van ieder kind. Om dat te kunnen doen werken we met hele kleine groepjes en kunnen wij (bijna) iedere leerling het onderwijs geven dat hij, of zij nodig heeft. Wij krijgen (helaas) geen geld van de overheid, vandaar dat ouders ons onderwijs zelf moeten bekostigen.

In 2011 hebben we 'De Witte Mulo', zoals het pand vroeger in de volksmond heette, aan De Savornin Lohmanlaan 2 gekocht en sinds februari 2012 werken wij daar dagelijks hard aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Sinds de start in 2012 zijn we het afgelopen schooljaar langzaam doorgegroeid naar 52 kinderen op de basisschool en bieden we bovendien huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast willen we graag internationale kinderen onderwijs bieden. Hoewel we door ons onderwijsconcept nooit een grote school zullen worden, hebben we wel de ruimte nodig om door te kunnen groeien. Omdat Fysiotherapeut Karel Muns nog een aantal jaren een deel van ons pand huurt, zijn we binnen de muren van het bestaande pand gaan kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De particuliere basisschool Florencius aan De Savornin Lohmanlaan 2 op 17 september 2017


Het (verbouwings)plan
Een jaar geleden hebben wij het projectbureau, waar we al 10 jaar mee samenwerken gevraagd om hierover mee te denken. Dit heeft geresulteerd in het volgende plan:
De ruime, niet geïsoleerde zolder van ons gebouw werd tot op heden niet gebruikt, maar was ook te laag om met personen op te kunnen werken. Door het plafond van de begane grond 60 cm te laten zakken, zou er op zolder een ruimte ontstaan die wèl geschikt is voor het creëren van extra werkruimtes. Bovendien wilden we aan de pleinzijde van het gebouw dakkapellen plaatsen, waardoor er nog iets meer ruimte ontstond en voldoende licht werd gecreëerd. Zodoende konden we het aanzicht van ons prachtige pand volledig in takt laten, creëerden we toch de ruimte die we nodig hebben. Bijkomend voordeel is, dat we van de gelegenheid gebruik konden maken om het dak te isoleren en allerlei onderhoudskundige aanpassingen te doen (nieuwe dakgoten, etc.).

Ons projectbureau heeft ervoor gekozen een externe partij in de arm te nemen om de verbouwing te realiseren. De gesprekken met deze aannemer verliepen positief en ons projectbureau heeft de bewuste aannemer de opdracht gegeven de verbouwing op te pakken en tevens de benodigde vergunningen aan te vragen bij de gemeente. De verbouwing kon alleen plaatsvinden op het moment, dat er geen kinderen in school aanwezig waren en dus werd er gekozen om de verbouwing in de zomervakantie in te plannen. Zodoende hebben we in de week voor de zomervakantie al onze spullen laten ophalen door een verhuisbedrijf.

Wat is er misgegaan?
Gedurende de zomervakantie bereikten ons tot onze schrik berichten, dat onze aannemer een oplichter zou zijn. Deze berichten bevestigden het gevoel, dat ons bekroop ten aanzien van de aannemer, aangezien hij na het laten slopen van het dak van de school en het innen van de eerste termijn, niets meer heeft gedaan. Ondanks de inspanningen van ons projectbureau en onszelf, is het niet gelukt om het betreffende bedrijf zover te krijgen de verbouwing af te ronden. De aannemer heeft ons pand als een ruïne achtergelaten. Bovendien bleek gedurende de vakantie, dat de vergunningsprocedure, ondanks allerlei toezeggingen van de betreffende aannemer, óók niet correct ingediend was.

Resultaat:
Onze school (althans het deel van de lokalen) is zwaar beschadigd en de lokalen en kantoortjes zijn onbruikbaar. Vloeren, muren, bekabeling, alles moet worden hersteld. U zult begrijpen, dat dit hele proces ons tot diep in de kern raakt. We zijn des duivels op de aannemer die ons zó in de steek heeft gelaten en ons zoveel schade heeft berokkend. Wij beraden ons samen met het projectbureau dan ook op juridische stappen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter van Kranenburg directeur van de basisschool Florencius


Ondertussen was het regelen van een alternatief echter onze primaire zorg geworden, aangezien we geen schoolgebouw meer hadden om onze kinderen les in te geven. Nadat het de gemeente duidelijk was geworden, dat wij slachtoffer zijn geworden van een oplichter, heeft de gemeente ons gelukkig de helpende hand toegestoken en samen met ons een tijdelijke noodlocatie ingericht (in Westwijk red.) die wij mogen huren, totdat ons eigen schoolgebouw weer gereed is voor gebruik.

Wat gaat er nu gebeuren?
Samen met ons projectbureau en de gemeente Amstelveen zijn wij druk bezig om alle stappen te nemen die nodig zijn om ons mooie gebouw zo snel mogelijk in ere te herstellen:
  • Allereerst zal er een afdichting over de school worden geplaatst, zodat de situatie niet verder verslechtert.

  • Tegelijkertijd nemen we in nauw overleg met de gemeente alle wettelijke stappen die nodig zijn om ons pand in ere te herstellen, inclusief de inpandige verbouwing die we in gedachten hadden. We begrijpen uit gesprekken met buurtbewoners, dat er allerlei indianenverhalen de ronde doen over een compleet nieuw gebouw, etc. Dit is echter absoluut niet het geval. Wij willen ons prachtige gebouw helemaal in ere herstellen.

  • Ons projectbureau is ondertussen met een nieuwe, betrouwbare partij bezig om alle bouwkundige tekeningen aan te leveren aan de gemeente voor de benodigde vergunning en om voorbereidingen te treffen om e.e.a. ook zo snel mogelijk in werking te zetten.


Tot slot:
We hopen u middels dit schrijven voldoende informatie te hebben gegeven over de situatie rondom ons pand en beseffen ons terdege, dat het voor buurtbewoners geen pretje moet zijn om te worden geconfronteerd met de aanblik van een gebouw, dat in deze staat allesbehalve een aanwinst is voor de wijk. U kunt erop vertrouwen, dat wij - in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen, alles in het werk zullen stellen om het pand zo spoedig mogelijk in ere te herstellen, zodat het weer een toonbeeld kan zijn voor de wijk! Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten, namens het team van Florencius,
directeur Peter van Kranenburg en Gerwin Kets adjunct directeur Florencius'

Bron: Gemeente Amstelveen - 22 augustus 2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ingestelde bouwstop aan de renovatie van het gebouw aan de gemeentelijk monument Savornin Lohmanlaan 2:
'Geachte leden van de gemeenteraad,
De werkzaamheden aan de Savornin Lohmanlaan 2 zijn middels een bouwstop per direct stilgelegd. Het gaat hier om werkzaamheden aan een gemeentelijk monument, waar onder andere een particuliere basisschool in is gevestigd.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

In dit pand is sinds 2012 de particuliere basisschool Florencius gevestigd


Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Oorspronkelijk was in dit gebouw in 1952 de Prof J.H. Gunningschool gevestigd. Later zijn hier ook andere scholen in gehuisvest, waaronder de katholieke St. Maria Goretti school, Panta Rhei, de OSB Piet Hein en een ROC


Na controle bleek, dat de dakconstructie van de zuidwestelijke vleugel bijna in zijn geheel is verwijderd. Hiermee wordt het gemeentelijk monument aangetast en daarbij worden de werkzaamheden gezien als constructieve wijzigingen. Regulier onderhoud is vergunningsvrij, maar dergelijke werkzaamheden vallen onder renovatie/gedeeltelijke sloop, en is vergunningplichtig. Voor de werkzaamheden is geen omgevingsvergunning verleend. In bijlage 1 vindt u enkele foto's van de situatie. De eigenaar heeft een brief ontvangen met een last onder dwangsom van € 50.000,-. Alle werkzaamheden moeten met onmiddellijke ingang gestaakt worden. Het besluit last onder dwangsom is als bijlage 2 (pdf 10 pagina’s) toegevoegd.

Mocht de eigenaar alsnog een omgevingsvergunning indienen zal worden gekeken, of de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, of dat het pand in de oude staat teruggebracht moet worden. Over nieuwe ontwikkelingen breng ik u op de hoogte.
Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder
Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de brief, die aan omwonenden namens basisschool Florencius werd gestuurd:

'Geachte leden van de gemeenteraad,
Naar aanleiding van eerdere raadsbrieven inzake de ontwikkelingen aan de Savornin Lohmanlaan 2 en in verband met mijn toezegging tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van gisteravond informeer ik u hierbij over de brief aan omwonenden namens Florencius. In verband met vragen uit de wijk heeft het schoolbestuur besloten bijgevoegde brief gistermiddag aan direct omwonenden van de school te versturen. Ik zal u op de hoogte houden over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr: Rob Ellermeijer (VVD) voorzitter, Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving tijdens de commissievergadering Ruimte, wonen en natuur op 12 september 2017 in het raadhuis van Amstelveen

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van basisschool Florencius in Westwijk:
'Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 22 augustus 2017 heb ik u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het gemeentelijk monument aan de Savornin Lohmanlaan 2. Deze werkzaamheden zijn middels een bouwstop per direct stilgelegd. Na ontvangst van de bouwstop nam de directeur van de school contact met de gemeente op. In dit gesprek heeft de directeur aangegeven, dat het nooit zijn bedoeling is geweest, dat er zonder vergunning werkzaamheden aan het gebouw zouden worden uitgevoerd. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en betuigt spijt van de situatie. In een daarop volgende brief kondigt hij aan alle komende activiteiten conform wet- en regelgeving op te pakken. Deze brief is als bijlage (pdf 4 pagina’s) toegevoegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De kleuterschool van de Japanse Stichting Tulip Gakuen School aan de Schweitzerlaan 6 in Amstelveen, waar ook de 40 leerlingen van basisschool Florencius tijdelijk gehuisvest worden in vijf schoollokalen


Voorafgaand aan de bouwstop had de directeur reeds contact opgenomen met de gemeen te voor tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van Florencius. In het belang van de kinderen en na aankondiging van de directeur de schade te herstellen is in overleg met collega wethouder Veeningen besloten het pand aan de Schweitzerlaan 2-6 beschikbaar te stellen. Dit pand kent al enige tijd vijf leegstaande lokalen en maakt geen deel uit van de aangehouden reserve.

Voor het vervolg houd ik nadrukkelijk de vinger aan de pols en indien nodig informeer ik u
Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen