Bijgewerkt: 14 juli 2024

Gezocht
Stadsdichter van Amstelveen - 2009

Foto's -> Geschiedenis -> Personen
Stadsdichter van Amstelveen


GezochtStadsdichter van Amstelveen
(Wikipedia - 2009)

Julius Schnorr von Carolsfeld: Lesender Dichter in der Landschaft

Hoe het allemaal begon
De gemeente Amstelveen wil nog dit jaar, 2009, een stadsdichter benoemen. Op verzoek van de gemeenteraad presenteert het college van B en W hiertoe een voorstel. De gemeenteraad zal hierover naar verwachting op 1 juli 2009 besluiten. Een stadsdichter kan bijdragen aan de (culturele/sociale/economische) ontwikkeling van Amstelveen. Daarnaast creëert een stadsdichter op een laagdrempelige manier aandacht voor poëzie. Hij kan gedichten voordragen bij officiële gebeurtenissen in de stad en actueel nieuws in de stad op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze belichten. Gelet de frequentie van dergelijke gebeurtenissen krijgt de stadsdichter de opdracht gemiddeld één keer per maand een gedicht te schrijven. In september wil de gemeente starten met de werving van een stadsdichter.

Belangstellenden die in aanmerking willen komen voor de functie kunnen zich de hele maand september aanmelden. Zij moeten drie gedichten insturen die een link hebben met Amstelveen. Vervolgens maakt een jury, die voornamelijk bestaat uit vertegenwoordigers van het literaire veld, begin oktober de genomineerden bekent. De geselecteerde deelnemers dragen tijdens een presentatie in P60 hun gedichten voor. Alle Amstelveners zijn hierbij welkom en kunnen hun stem uitbrengen. In de beoordeling weegt de stem van het aanwezige publiek net zo zwaar als die van de jury (ieder vijftig procent). De gemeenteraad benoemt de winnaar vervolgens officieel in de vergadering van 16 december. De benoeming is voor een periode van twee jaar. Daarna volgt een evaluatie. Amstelveen is niet de enige gemeente met een stadsdichter. In 1993 is in Venlo de eerste stadsdichter in Nederland benoemd. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen circa twintig gemeenten met een stadsdichter.

Dichter?
Een dichter is iemand die poëzie schrijft. Dichters bestaan al sinds de oudheid, in bijna alle talen en hebben werken, die sterk variëren in verschillende culturen en periodes. Tijdens elke beschaving en taal, hebben dichters gebruik gemaakt van verschillende stijlen, die zijn veranderd in de loop van de literaire geschiedenis, wat in een geschiedenis van de dichters die zo divers is, als de literatuur die zij hebben geproduceerd. Een stadsdichter is een dichter, die door het bestuur van een stad wordt aangesteld om gedichten te schrijven over die stad en gebeurtenissen die er plaatsvinden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis