Bijgewerkt: 17 april 2024

Marieke Uildriks nieuwe directeur - 2018

Foto's -> Musea -> Museum Jan van der Togt

Marieke Uildriks nieuwe directeur
(Bron Museum Jan van der Togt - 2018)

Marieke Uildriks

Marieke Uildriks wordt per 15 juni 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Museum Jan van der Togt in Amstelveen. Zij is de opvolger van Heleen van Ketwich Verschuur en verkozen uit ruim 40 kandidaten die hebben gereageerd op de vacature. Het bestuur is extern begeleid in de procedure om tot een keuze te komen. Per 15 juni zal de directeur-bestuurder gaan werken onder supervisie van een Raad van Toezicht, te vormen door het huidige bestuur.

Marieke Uildriks (44) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte 10 jaar bij het Van Gogh Museum als hoofd Projectbureau en projectleider tentoonstellingen, waar ze onder andere leiding gaf aan het heropenen van De Mesdag Collectie te Den Haag (onderdeel van het Van Gogh Museum). Eerder was ze verbonden aan de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam en tot voor kort werkzaam bij het Rijksmuseum Amsterdam. Marieke is sinds oktober 2017 bestuurslid van Museum Jan van der Togt.

Het bestuur van Museum Jan van der Togt is verheugd over de grote belangstelling van kandidaten om het museum te mogen leiden. De afgelopen twee jaar zijn de bezoekersaantallen flink gegroeid en die lijn verwachten we onder de nieuwe directeur voort te kunnen zetten. Met de komst van Marieke wordt een verdere impuls gegeven aan de professionalisering van het museum. Bij de start van de nieuwe directeur-bestuurder in het museum zal het bestuur omgevormd worden tot een Raad van Toezicht. Onder voorzitterschap van Jan van der Steenhoven zal de Raad samen met de directeur en haar team verder bouwen aan de prominente positie van het zelfstandige museum Jan van der Togt in de Amstelveense samenleving en daar buiten.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea