Bijgewerkt: 13 april 2024

Meindert de Boer
ontvallen - 1928

Foto's -> Gebouwen -> Amstelveensch Weekblad

Meindert de Boer  ontvallen
(Bron: M. de Boer - Particuliere Collectie)

Meidert de Boer (* 1892 - † 1928)
Verslaggever bij het Amstelveensch Weekblad

In het Amstelveensch Weekblad stond in de uitgave van vrijdag 9 maart 1928 geschreven:
'Eén onzer bekwaamste medewerkers is ons ontvallen. Op vrijdag 2 maart is in den vroegen morgen na een smartelijk lijden op den leeftijd van slechts 36 jaren de heer Meindert de Boer.'


(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De kaart van de Middeldorpstraat uit het bevolkingsregister van 1925
Meindert de Boer geboren 1892 stond er sinds 1922 ingeschreven(Bron: M. de Boer - Particuliere Collectie)

Een in Memoriam over Meindert de Boer in het Amstelveensch Weekblad(Bron: M. de Boer - Particuliere Collectie)

Naast het artikel over het ontvallen van de medewerker Meindert de Boer, stond dit gedicht dat hij zelf had geschreven over het ontvallen van een moeder. Meindert de Boer schreef onder de naam 'Medeer' - de eerste letters van zijn voornaam Me, het middelste woordje de en de laatste twee letters van zijn achternaam er.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen