Bijgewerkt: 25 juli 2024

Roelof Venemaschool
Amsterdamseweg - 1936

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Roelof VenemaschoolAmsterdamseweg
(Bron: Ansichtkaart)

In 1926 werd aan de Amsterdamseweg 441a de tweede School voor Christelijk Nationaal Onderwijs gebouwd met vier klaslokalen. Deze school werd ten tijde van Burgemeester Colijn gebouwd en werd ontworpen door architect Ingwersen. De school kreeg de naam van de heer Roelof Venema, één van de oprichters. Hij was directeur van de Christelijke Kweekschool in Amsterdam. Toen het gebouw te klein werd verhuisde het naar de Laan Rozenburg.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2004)

De Roelof Venemaschool in een ander pand, aan de Laan Rozenburg
Het is één van de scholen van de Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Amstelveen


Tien jaar later, in 2014 werd de eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw voor de Roelof Venemaschool tussen de
Vlielandstraat en Laan Rozenburg. Eenmaal klaar werd het gebouw geopend zie als Brede School Roelof Venema.

Op 25 april 2005 werden definitief de deuren van het gebouw, waar ook de Vereniging Historisch Amstelveen en het Gemeentelijk Expositiecentrum waren gehuisvest, gesloten en begin 2006 werd het gebouw volledig gesloopt.

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Links was de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) gehuisvest en rechts het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle


Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het gebouw van de voormalige Roelof Veenemaschool en daarna de Vereniging Historisch Amstelveen tezamen met het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle staat leeg en is klaar voor de sloop

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2005)

Onbekend kunstwerk van een onbekende Kunstenaar

Toen Amstelveenweb.com foto's kwam nemen voordat het gebouw gesloopt werd, stond dit beeld nog eenzaam in de begroeiing tegenover de ingang van de school. Het is onbekend wie het beeld maakte, wat het voorstelt en of het een naam heeft. De gemeente ontdekte het pas tijdens de sloop en bewaarde het lange tijd. Pas in 2018 vond de herplaatsing van het beeld plaats en kreeg het de naam Roger. Weet iemand de naam van de kunstenaar, of de naam van het kunstwerk, dan kan die zich melden bij de Gemeente Amstelveen. Of mail naar José van Amstelveenweb.com, dan geeft Amstelveenweb.com het door aan de gemeente.

Aemstelle ruine
(eigen collectie - 2005)

De voormalige Roelof Veenemaschool is gesloopt.


Roelof-Veenemaschool
(eigen collectie - 2005)

Nog een paar dagen en niets zal meer herinneren aan de bewogen geschiedenis van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Op de 12 december 2005 gemaakte foto's van het gebouw


Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)Venemaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com 2015)

Aan de Amsterdamseweg 465A, maar wel in Amstelveen is sinds eind 2015 een nieuw hotel geopend met de naam Amsterdam Forest Hotel. De tussennaam Forest slaat op het feit dat het hotel slechts anderhalve kilometer van het Amsterdamse Bos is verwijderd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen