Bijgewerkt: 1 maart 2024

Landbouwschool 'Amstelland' - 2017

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Landbouwschool 'Amstelland'
(Bron: KLM Aerocarto Amstelveen - 1956)

De Lagere Landbouwschool 'Amstelland' vanuit de lucht met ernaast een kleine dienstwoning voor het hoofd van de school
Op bovenstaande foto is te zien dat de huizen aan de Essenlaan (onderin de foto) en de huizen aan de Plesmansingel
('boven' de school) nog gebouwd moeten worden.

Landbouwschool
De voormalige landbouwschool met directeurswoning is in 1956 gebouwd naar het ontwerp van gemeentearchitect A.K. Andrea. Hij heeft hierbij nauw samengewerkt met de bekende plantsoenmeester Chris Broerse, onder meer bekend van het Broersepark. Het complex bevindt zich in de wijk Keizer Karelpark. Een wijk die grotendeels in de jaren 1950 is opgebouwd en in grote lijnen nog in tact is. Het complex heeft kenmerken van het naoorlogse traditionalisme, wat herkenbaar is aan bijvoorbeeld de tuitgevel met schoorsteen, de hangende erker en het metselwerk.

Amstelveen
(Foto Archief Gemeente Amstelveen)

Foto rond 1962 van de Lagere Landbouwschool,waarbij duidelijk is te zien hoe de schoorsteen onderdeel is van de gevel


Amstelveen
(Foto Archief Gemeente Amstelveen)

Foto uit 1958 van de Lagere Landbouwschool 'Amstelland', genomen richting de ingang


Amstelland
(Amstelveenweb.com collectie - 2017)

De Landbouwschool sloot haar deuren in 1968. Daarna heeft de Muziek- en Dansschool het gebouw een periode gebruikt, tot de school naar het Stadshart verhuisde. Heden zijn er in het gebouw andere instanties actief en het is helemaal omringd
door bomen en struiken, waardoor het nauwelijks zichtbaar is, noch vanaf de Plesmansingel, noch vanaf de Essenlaan.

In een advertentie van 1958 staat het volgende over de Lagere Landbouwschool geschreven:
't Leerplan is sterk gewijzigd!
Met ingang van de nieuwe cursus wordt dit een 4-jarige, die aansluit aan het 6de leerjaar van de Lagere School.
De school krijgt dan het z.g. 5-5-4-3 programma.
Naast de A.V.O.- en de landbouwvakken krijgen de leerlingen voortaan ook onderricht in Engels, Wiskunde, Lichamelijke opvoeding enz..
Verder krijgen ze les in hand- en vakvaardigheid, motorkennis en praktisch melken.
Dè opleiding voor hen die emigreren!
Aanmelding bij het Hoofd der School: J.N. den Hartog, Dr Plesmansingel 1-3, Telefoon: 02964-2526

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het gebouw van de Lagere Landbouwschool 'Amstelland' vanuit een andere hoek

De voormalige landbouwschool van Amstelveen wordt gemeentelijk monument

Bron: Gemeente Amstelveen - 10-10-2022

De gemeente Amstelveen draagt de voormalige landbouwschool en bijbehorende directeurswoning aan de Keizer Karelweg voor als gemeentelijk monument vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. De gemeente Amstelveen kan panden en objecten die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aanwijzen als gemeentelijk monument om deze te kunnen behouden en beschermen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft de gemeente verzocht om de voormalige landbouwschool aan te wijzen als gemeentelijk monument, omdat zij het pand duurzaam wil behouden voor de toekomst.

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten
'De onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland oordeelt dat de voormalige Landbouwschool en de directeurswoning monumentwaardig zijn vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Daarom zijn wij van plan om het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wij moeten zuinig omgaan met onze historie. Zeker nu er zoveel woningbouw wordt toegevoegd in onze stad is het behoud van deze historisch waardevolle bouwwerken van groot lokaal belang. Kennis van de Amstelveense ontstaansgeschiedenis zorgt ervoor dat inwoners binding voelen met hun woonplaats'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het hoofdgebouw van de Lagere Landbouwschool 'Amstelland' in 2017. De Landbouwschool sloot haar deuren in 1968. Daarna werd hier met de naam De Schakel een school voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs opgericht, maar tegenwoordig is de school aan de Oostelijk Halfrond 7 in Amstelveen te vinden

Erfgoedcommissie
Stichting Mooi Noord-Holland adviseert om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, maar het interieur buiten de bescherming te houden vanwege de vele wijzigingen en aantasting van de hoofdstructuur. De Erfgoedcommissie heeft positief geadviseerd op de monumentaliteit van het gebouw en adviseert het college te starten met de aanwijsprocedure.

Zienswijze
De gemeente is eigenaar van de voormalige landbouwschool. De directeurswoning is in particulier bezit. De eigenaren worden geïnformeerd over het voornemen om het een monumentale status te verlenen en kunnen hierop reageren. Hierna volgt een definitief besluit. Eigenaren van gemeentelijke monumenten krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding (restauratie en onderhoud) van het gemeentelijk monument.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen