Bijgewerkt: 25 mei 2024

285 - Kweekschool
Leger des Heils - 1935

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

285 - Kweekschool  Leger des Heils
(Bron privé collectie)

De William Booth Kweekschool van het Leger des Heils (The Salvation Army)
aan de Amsterdamseweg nr 285 in 1935

De openingsplechtigheid van de William Booth Kweekschool voor heilsofficieren van Het Leger des Heils vond plaats op 20 januari 1933 en werd verricht door prinses Juliana. Het gebouw aan de Amsterdamseweg 285 was ontworpen door de architecten Ingwersen en Bakker. De volledige naam was William Booth Kweekschool voor heilsofficieren,
naar de stichter van het Leger des Heils.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De Kweekschool van Het Leger des Heils - 1940


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

1940 - De Kweekschool in kleur


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De ontvangsthal van de Kweekschool van het Leger des Heils met foto's van William Booth en Catherine Booth aan de muur in 1940
Catherine was de medeoprichtster van het Leger des Heils, samen met haar man William Booth. Vanwege haar invloed bij de oprichting werd zij de 'Moeder van het Leger des Heils' genoemd


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

1940 - De aula van de Kweekschool

Het Leger des Heils is een Internationale organisatie die in 1878 werd gesticht door William en Catherine Booth. In Nederland werd het werk van het Leger des Heils begonnen in 1887. Het doel was en is om het evangelie van Jezus Christus te prediken in woord en daad. Getracht wordt door opwekkingssamenkomsten en straatprediking mensen te bekeren. Daarnaast wordt hulp gegeven aan geestelijk en maatschappelijk ontspoorden en aan de meest hulpbehoevende en verwaarloosde groepen van de samenleving.
De officieren in opleiding, de kadetten, kwamen langs de deuren om de Amstelveners het evangelie te verkondigen. Er werden vanaf 1968 informatieavonden gehouden en open huis bijeenkomsten. Hierdoor kwamen velen tot geloof en werd besloten om een korps op te zetten. Het korps had tot doel te leven volgens de maatstaf van de reglementen van het Heilsleger, maar vooral naar het voorbeeld van Christus en in Zijn Geest. Het Leger des Heils kent een hiƫrarchische structuur naar het voorbeeld van een leger, met aan het hoofd een generaal. Het officiƫle orgaan is de Strijdkreet.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van 1945, waar een deel van de toren, inclusief de klok is weggehaald. In de Tweede Wereldoorlog werd dit
op last van de Duitsers uitgevoerd, aangezien het een richtbaken was voor de geallieerden.


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

1945 - De verlaagde toren nu vanaf een andere kant van de Amsterdamseweg


Amstelveen
(Bron: Evert Zuiderent - Amstelveen Toen en Nu)

Foto van na de oorlog, toen de toren deels weer was opgebouwd. Men wist niet waar de klok was gebleven,
zodat deze na de oorlog ook niet meer kon worden teruggeplaatst.


Heils
(Amstelveenweb.com)

Hoofdingang van het gebouw van het Leger des Heils


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Close-up van de Gevelsteen, zie voor andere foto's van de ingang bij Hoofdingang met gevelsteen


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De naam aan de muur op de zijkant van het gebouw waar de aula zich bevindt - 1990


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Het gebouw gezien vanaf de Prins Bernhardlaan - 1990


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto vanaf het bos genomen - 1990


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Hier is goed te zien hoe de Kweekschool in de bocht lag van de Amsterdamseweg - 1990


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Vanuit de bocht nu wat dichterbij - 1990


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Hierna volgt een aantal foto's genomen in 1990 van rondom het gebouw


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Woningen van de Heilsoldaten


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Ingang naar de woningen van de Heilsoldaten


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Lange glas in lood ramen van de aula


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Met de bakstenen in de gevel is een mooi ornament gemaakt om te laten zien
dat dit het gebouw voor de gebedssamenkomsten is

In 1991 is het Leger uit Amstelveen verhuisd naar Almere. Begin 2003 werd het gebouw, ondanks heftig verzet om het gebouw als monument aan te merken, gesloopt. Er kwam een luxe appartementencomplex voor in de plaats met de naam ?le Jardin?.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

Dit is de laatste foto van het gebouw van de William Booth Kweekschool van het Leger des Heils in Amstelveen in 2003,
aangezien het ondanks vele protesten toch gesloopt zou worden
Een prachtig monument is nu verloren


Lees nog meer over de Kweekschool van het Leger des Heils.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten