Bijgewerkt: 1 maart 2024

209 - Julianaschool - 1928

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

209 - Julianaschool
(Bron: Ach Lieve Tijd Amstelveen/Amstelveenweb - 2021)


De Julianaschool, de tweede school van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Nieuwer-Amstel. In 1922 werd deze school aan de Amsterdamseweg gebouwd als tweede school van de Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs. Deze vereniging, in 1877 opgericht, had als doel de stichting en instandhouding van christelijke scholen voor lager onderwijs in de gemeente Nieuwer- Amstel. (de eerste school van de vereniging was de Wilhelminaschool in het Oude Dorp).

Foto Amstelveen
(Collectie Particulier - Tekening Douwe van der Leest)


Julianaschool aan de Amsterdamseweg nr 209

De bouw van de Julianaschool had vooral te maken met de aanleg van Patrimonium. Het eerste hoofd van de school, de heer W. Meijers, vervulde ook allerlei maatschappelijke functies in Patrimonium. Sinds 1960 liep het leerlingenaantal terug door de vergrijzing van de omliggende wijken. Het schoolgebouw werd in 1987 gesloopt. De school betrok een nieuw gebouw en fuseerde in 1995 met de Roelof Venemaschool.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten