Bijgewerkt: 28 februari 2024

202- Pianozaak van Kerkwijk - 2017

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

202- Pianozaak van Kerkwijk
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Winkelpand van van Kerkwijk piano's aan de Amsterdamseweg 202

In december 2018 vertelde Frank van Kerkwijk, samen met dochter Karin
het verhaal over 70 jaar Van Kerkwijk piano’s.


In de zaak van Van Kerkwijk met op de gevel een groot bord Vleugels-Piano’s, vertellen Frank van Kerkwijk en dochter Karin over de geschiedenis van het bedrijf. Het begon allemaal met Jan van Kerkwijk sr. (geb. 1877) en Johanna Looman (1880), wiens zoon Jan interesse had in de muziek. Hij was geboren in 1909 te Amsterdam, maar verhuisde met zijn ouders mee naar de Oude Karselaan nr. 69 in Amstelveen. Jan werkte bij de pianohandel C.C. Bender in Amsterdam waar hij zijn opleiding kreeg. Hij leerde vleugels en piano’s stemmen, reparatiewerkzaamheden uitvoeren, afregelen en al de zaken die daarbij horen. Van Kerkwijk had veel plezier in zijn werk, met name het klantencontact en fietste van Amsterdam Zuid tot voorbij Nieuwkoop.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Inschrijfkaart Bevolkingsregister Nieuwer-Amstel - Jan van Kerkwijk sr


Echter in de zaak Bender was de pianostemmer niet meer dan voetvolk en van Kerkwijk wilde erg graag voor zichzelf beginnen. Inmiddels had hij Gesina Collet (geb. 1912) ontmoet in Café de Uitkijk, waar hij piano speelde. In 1940 kregen zij hun eerste zoon Bob. In 1944, het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, zei hij een jaar van tevoren alvast zijn baan op en spaarde in dat jaar flink wat geld, zo’n 1000 gulden. Jan dacht: ‘als ik voldoende heb gespaard en mijn eigen bedrijf loopt nog niet, dan kan ik in ieder geval een jaar rondkomen.’ Inmiddels was hij verhuisd naar de Oude Karselaan nr. 102 en begon te werken in zijn schuurtje.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Schuurtje aan Oude Karselaan 69 rond 1945


Per 1 januari 1948 begon Jan van Kerkwijk zijn eigen bedrijf(je). Hij mocht natuurlijk vanwege concurrentiebeding geen klanten van zijn voormalige werkgever meenemen, maar verschillende klanten wilden van Kerkwijk liever dan een andere pianostemmer. Dit leidde ertoe dat sommigen hun stemcontract opzeiden en dan klant bij van Kerkwijk werden, zoals bijvoorbeeld Guillaume Landré. Deze kreeg nog bezoek van Bender om uit te zoeken of hij echt geen ‘overloper’ was, maar die kon het op slinkse wijze ontlopen. In 1947 werd de tweede zoon van Jan en Gesina geboren en kreeg de naam Frank. Gelukkig waren er wel inkomsten om deze extra mond erbij, ook te voeden.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Frank op de kruk met broer Bob


Via, via kwamen er steeds meer klanten en sommige van hen wilden wel een piano bij van Kerkwijk kopen en dan ging Jan met ze naar de pianofabriek Rippen in Ede. Van Kerkwijk wilde zelf ook wel piano’s inkopen, maar Rippen wilde niet aan hem leveren, want hij moest meer dan alleen zijn woonkamer als showroom hebben. Zodoende legde van Kerkwijk contact met een accountant de heer Broeder en die vroeg hem naar zijn vermogen. Van Kerkwijk had nog zijn spaargeld van 1000 gulden en een eigen piano. De heer Broeder vroeg of van Kerkwijk nog meer schatten had en dat had Jan, namelijk zijn echtgenote! In 1955 kocht hij een pandje aan de Amsterdamseweg 202, waarin een wolwinkeltje was gehuisvest, naast de boerderij van Hofstra, met een winkeloppervlak van 24 m². Voor deze aankoop moest wel zijn hele familie borg staan!


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Aankoop 1948-Winkel naast boerderij Hofstra(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Winkelpand Van Kerkwijk Piano's en Vleugels(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Achterkant van het pand


Nadat het pand was aangekocht, kon van Kerkwijk piano’s inkopen, maar hij werd geboycot door de drie grote Amsterdamse piano-verkoopcentra. Uiteindelijk legde van Kerkwijk contact met een Joods bedrijf in Enschede, de vleugel- en piano importeur Domp. Daar kocht van Kerkwijk twee Duitse piano’s en kreeg er één mee in consignatie. De Joodse familie Domp had in de oorlog vreselijk geleden en wilde eigenlijk niks meer met nazi-Duitsland te maken hebben. Echter, de Duitse piano’s waren van zeer goede kwaliteit, in tegenstelling tot de Engelse en Franse piano’s, dus besloot de familie om toch maar hun grieven te overwinnen en in Duitsland in te kopen. Later werd de firma Domp de eerste importeur buiten Japan, van het wereldmerk Yamaha.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Transportwagen voor vervoer piano?s en vleugels


Toen Bob van Kerkwijk 17 jaar was, volgde hij de vakschool en werkte bij Kettner en Duwaer aan de Heiligeweg in Amsterdam, speelde goed piano en werkte ondertussen bij vader in de zaak tot zijn 24ste. Toen vertrok hij naar Zwitserland om daar een vervolgopleiding te doen. Het leven beviel daar erg goed, dus is Bob in Zwitserland gebleven. In 2014 keerde hij terug naar Nederland en woont op zo’n 25 km afstand van broer Frank.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Op het plein van het winkelcentrum Binnenhof had een aantal ondernemers uit het oude dorp en de Amsterdamseweg een tent laten plaatsen, waar zij hun artikelen, materialen en/of apparatuur ten toon stelden voor demonstratie. Johan Cruijff in het midden was er en staat naast Co van der Horst en van Poelgeest. Links op de foto staat Jan van Kerkwijk.


Frank van Kerkwijk wilde ook piano spelen om dan bij zijn vader in de zaak te kunnen werken. Toen hij acht jaar was ging hij al wel bij de klanten aan huis, waar vader de piano had gestemd of andere verrichtingen had gedaan, met een ontvangst bonnenboekje het geld op halen. Zodoende kende Frank al vroeg heel veel klanten, inclusief adres en type piano of vleugel. Hij mocht pas bij zijn vader in de zaak komen als hij de Mulo (2de Christelijke Mulo in Amstelveen) had afgemaakt. Frank deed zijn stinkende best en ging toen hij goede cijfers had behaald, met zijn 15de van school. Hij werkte daarvoor al af en toe in de werkplaats, maar zijn vader vond het beter als Frank eerst de pianovakschool volgde en stage liep bij Bender, de firma, waar Jan van Kerkwijk ook was begonnen. Tijdens de stage kreeg Frank 10 gulden per week, maar toen hij CAO-loon kreeg was dat inmiddels 65 gulden per maand. Toen Frank 17 was, werd zijn vader ziek en ging hij weg bij Bender, terug naar zijn vaders zaak. Daar bemerkte Jan, die inmiddels weer goed was hersteld, dat Bender zijn zoon weinig had geleerd, vermoedelijk omdat Franks’ vader een concurrent was. Dus mocht Frank in de zaak aan de Amsterdamseweg blijven en rondde na 4 jaar de pianovakschool af.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Jan en Gesina van Kerkwijk


Frank vond het prima in de zaak aan de Amsterdamseweg, maar zijn voorliefde ging toen uit naar elektronische- en huisorgels in tegenstelling tot zijn vader. Daarom kocht Frank het eerste orgel met een hoofdtelefoon van zijn eigen geld. De tijden waren veranderd, het was inmiddels 1967 en op de televisie zagen mensen ook de orgels, waardoor het toen toch wel een gewild instrument werd.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Zaak met diverse huisorgels


Vanaf de ingang stonden er flink wat huisorgels opgesteld en als klanten waar Frank de piano kwam stemmen, vroegen naar zo’n orgel, kon hij er zo goed over vertellen dat menigeen overstapte op een huisorgel of elektronisch orgel. Dat paste soms ook beter in de vaak kleinere woningen, maar het voordeel was daarnaast, dat er gespeeld kon worden zonder overlast voor de buren, omdat menig orgel kon worden aangesloten op een koptelefoon.


(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Winkelrij met links het pand van Van Kerkwijk


Frank ontmoette Elly en zij huwden in 1975. Al snel werd in 1976 zoon Franck geboren en een paar jaar later, in 1980, kwam Karin ter wereld. In dat jaar vond er ook de eerste grote verbouwing plaats zodat zowel vleugels, piano’s en huisorgels in de zaak pasten. Frank van Kerkwijk had namelijk toen al veel verschillende merken staan, in verschillende prijsklassen, zodat er voor elke portemonnee wel iets passends was te vinden. Het bedrijf groeide gestaag en echtgenote Elly was ook actief met onder meer de administratie, de (telefonische) afspraken, bedienen van klanten, de boekhouding bijhouden en dergelijke.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Winkelrij met links het pand van Van Kerkwijk met aanbouw 1980 en opbouw 1990


In 1979 kochten Jan en zoon Frank een stuk grond van Van Leer, zijn buurman en er vond en grote verbouwing plaats in 1980. Jan en Gesina van Kerkwijk woonden nog steeds boven de winkel, maar oen zij respectievelijk in 1986 en 1987 overleden, kwam de ruimte boven het huis vrij. Frank liet een ontwerp maken inclusief een gedegen constructie om de bouw van een ‘vleugelshowroom’ te realiseren. Die werd in 1990 gebouwd. Zo was er in totaal een winkeloppervlakte van 800 m² bij en op de eerste etage ontstond de mogelijkheid om zeker zo’n 20 vleugels te plaatsen welke daar anno 2018 nog steeds zijn te vinden. Via een aangebouwde hefmachine kunnen de vleugels overdwars naar de begane grond worden getakeld.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Showroom met zeker 20 vleugels op de 1ste verdieping


Zoon Franck zag de muziekindustrie niet zitten en richtte zich op de ICT-wereld. Dochter Karin wilde wel graag in de zaak komen, maar Frank en Elly waren zo verstandig om haar eerst een bredere opleiding te laten doen, zodat ze zicht kreeg op wat er nog meer in de wereld te doen was. In 1992 volgde zij het VWO en werkte op haar 15de naast school al wel parttime in de zaak. Na het VWO volgde Karin een opleiding commerciële economie en liep stage bij een reclamebureau, maar voor haar toch te eentonig. Na dit uitgeprobeerd te hebben, volgde Karin de pianovakschool en kwam bij haar vader in de zaak. Inmiddels heeft Karin de zaak overgenomen en is blij dat vader Frank nog wel mee werkt, want zijn kennis en kunde zijn een goede leerschool voor Karin. Daarnaast is het ook handig, aangezien Karin inmiddels moeder is van een tienjarige dochter en een zoon van zeven. Zodoende werkt ze vier dagen per week, in ieder geval op zaterdag, de dag dat haar echtgenoot vrij is van werk en bij de kinderen kan zijn.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Frank van Kerkwijk aan de vleugel met de nieuwe eigenaar Karin van Kerkwijk ernaast


Karin vertelde dat het werk elke dag verschillend is en dat maakt het zo leuk. ‘Je hebt plannen voor een dag, maar die verloopt altijd anders, je bent een soort manusje van alles, omdat je in de zaak werkt, klanten helpt, de website bijhoudt, de boekhouding verzorgt, maar net zo goed ook de schoonmaak doet. Daatbij is er een flinke toename van verkoop van silent vleugels en piano’s, de zogenaamde stille piano’s en vleugels (waar een hoofdtelefoon op kan worden aangesloten). Het is fijn om van de ervaring van vader te leren, maar je moet ook zelf bij blijven met de nieuwe ontwikkelingen,’ aldus Karin van Kerkwijk.

Van Kerkwijk Vleugels en Piano’s
Vanaf de buitenkant lijkt het een kleine zaak, maar er gebeurt heel wat. Zo is er in het souterrain een grote werkplaats waar vijf medewerkers reparaties uitvoeren. Zij zijn van alle markten thuis, zoals het stemmen, repareren, reviseren van de instrumenten en allerlei andere technische zaken die nodig zijn om een piano of vleugel weer helemaal op orde te krijgen. Van Kerkwijk is een goede werkgever, want Ronald werkt er al sinds 1977 dus ruim 40 jaar. Frank kwam in 1990 dus ook al bijna 30 jaar actief en Rens ruim 6 jaar. Bart en Laurens werken er wat korter, maar niet minder gepassioneerd.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Ronald is één van de medewerkers en werkt al ruim 40 jaar bij Van Kerkwijk
Hier is hij bezig met het vervangen van het vilt in het klavier(Foto Particuliere Collectie Van Kerkwijk)

Frank in het souterrain, de werkplaats en vertelt over de gang van zaken .....(Amstelveenweb.com - 2018)

... zoals bv de vleugel van Wim Sonneveld die helemaal is gerestaureerd(Amstelveenweb.com - 2018)

De Steinway vleugel van Wim Sonneveld(Amstelveenweb.com - 2018)

... maar ook deze piano waar Herman Brood veel op heeft gespeeld
zal hier worden opgeknapt


Van Kerkwijk is een erkend opleidingsbedrijf voor het Hout- en Meubileringscollege (HMC), een vakschool voor creatieve vakmensen, waardoor er mogelijkheden zijn voor leerlingen om stage te lopen. In Westwijk op het bedrijventerrein is een opslagruimte van de zaak, waar mensen tijdelijk hun vleugel of piano kunnen stallen, als ze thuis een verbouwing hebben, of gaan verhuizen. Een andere tak is het Conservatorium van Amsterdam, waar van Kerkwijk alle vleugels en piano’s in onderhoud heeft en zodoende ook nieuwe klanten krijgt van tevreden afgestudeerde leerlingen.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Vanaf de ingang is het een en al piano, maar in de zijaanbouw
staan ook heel veel digitale piano?s en keyboards(Amstelveenweb.com - 2018)

'Enkele' keyboards(Amstelveenweb.com - 2018)

... en nog meer keyboards


Het spelen op een piano blijkt heden ten dage nog erg in trek te zijn, want zelfs de muziekschool van Amstelveen heeft een wachtlijst van leerlingen die op pianoles willen. Het plezierige is dat de ouders dan bijvoorbeeld een piano kunnen huren, of leasen zodat zij niet meteen een dure aankoop hoeven te doen. Frank en Karin lieten zien dat er erg veel verschillende merken en modellen pianos’en vleugels zijn, waarbij de prijzen variëren van 400 tot meer dan 10.000 euro. Dat maakt het voor verschillende beurzen mogelijk om toch een piano of vleugel te kopen.

In de ruimte op de 1ste verdieping worden zo af en toe voorspeelavonden gehouden van de leerlingen, waarbij hun familie dan kan luisteren naar de vorderingen. Ook gebeurt het wel dat een muzikant een nieuwe CD wil presenteren en dat kan dan ook plaatsvinden in de ruimte waar de vleugels staan opgesteld. In de maanden mei en juni worden daar ook nog eens gratis koffieconcerten gegeven.


(Amstelveenweb.com - 2018)

8ste Pianopromenade in Museum Jan van der Togt - 2018


Een ander gebeuren waar van Kerkwijk zich mee bezighoudt is de Pianopromenade, die altijd in oktober plaatsvindt, in 2018 al voor de 8ste keer. Frank, Elly en Karin zijn een grote sponsor van deze gebeurtenis en op veel plaatsen waar wordt gespeeld voor het publiek, staat een piano of vleugel van Van Kerkwijk. Een mooi initiatief en een geweldig evenement. De initiator was Henk Suèr die destijds bij Frank van Kerkwijk binnenliep en vertelde over de zg pianowandeling die in een andere plaats werd gehouden. Aangezien Frank veel mensen kent die thuis een vleugel of piano hebben staan, was hij, vond Suèr, precies de juiste persoon die aan zijn klanten kon vragen of zij aan de Amstelveense pianopromenade wilden meewerken. En zo geschiedde, zoals gezegd alweer voor de 8ste keer. Henk Suèr is helaas op 6 februari 2018 overleden op 85-jarige leeftijd.

De meeste grote zaken met ruim 100 medewerkers zijn niet meer in bedrijf. Daar en tegen heeft Van Kerkwijk met minder dan tien medewerkers het gepresteerd, om één van de grootste zaken van Nederland te worden. Inmiddels is het ook al 70 jaar in bedrijf! en zal zeker, onder leiding van Karin als derde generatie blijven bestaan. Vertrouwen in het bedrijf zorgt voor een vaste groep medewerkers en het vakmanschap en de service zorgt voor een grote tevreden klantenkring.


(Amstelveenweb.com - 2018)

Echtpaar Elly en Frank van Kerkwijk met in het midden dochter Karin


De zaak van Van Kerkwijk – Vleugels en Piano’s is gelegen aan de Amsterdamseweg nummer 202,
naast het voormalige Van Leer gebouw.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten