Bijgewerkt: 24 april 2024

Extra overkapping A9 - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2017-2019


Extra overkapping A9
(Bron Rijkswaterstaat - 2016)

Impressie van de verbrede brug bij het Bovenlandpad

Bron: Gemeente Amstelveen - 20-06-2017

Het Amstelveense College van B en W wil een extra overkapping over de A9 bij het oude KPMG-gebouw. Ook is er de wens om de overkapping bij het Oude Dorp te verlagen, zodat deze beter aansluit bij de omgeving. Aan de gemeenteraad wordt 9 miljoen gevraagd om dit te realiseren. Over deze twee wensen heeft het Amstelveense college van B en W afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “De gemeente investeert al 40 miljoen in de aanleg van de A9 en ziet nu kans om met een extra investering de kwaliteit voor de inwoners te vergroten. Zo kan de derde overkapping, bij het Bovenlandpad, een groene aansluiting zijn op het bestaande Meanderpark. Deze aanpassing is mede in gang gezet door de inzet van Roy van Buren van Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB). Zij hebben ons geïnspireerd. Over de derde overkapping gaan we in gesprek met de eigenaar van het voormalige KPMG-gebouw. Gezien de kwaliteitsverbetering voor hun deur is het wenselijk, dat zij substantieel bijdragen in de dekking van kosten.”

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2016)

Impressie van het Bovenlandpad en de overkapping ter hoogte van de St. Annakerk in het Oude Dorp van Amstelveen volgens Rijkswaterstaat


Extra kwaliteit voor Amstelveen. Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Ook de A9 door Amstelveen krijgt extra rijstroken. De rijksweg gaat van tweemaal drie naar tweemaal vier rijstroken. Er is al met Rijkswaterstaat afgesproken, dat de A9 op verzoek van de gemeente verdiept wordt aangelegd over een lengte van 1,3 kilometer, en twee overkappingen en een viaduct krijgt. Deze aanpassingen van de snelweg zijn vastgelegd in het Tracébesluit, dat op 7 maart 2017 is ondertekend door de minister en op dit moment in procedure is bij de Raad van State.

In de huidige plannen komt de overkapping bij het Oude Dorp boven het maaiveld uit. De gemeente heeft recent aan Rijkswaterstaat gevraagd om de verdiepte ligging van de A9 bij het Oude Dorp nog 2 meter extra omlaag te brengen. Hiermee kan ook de overkapping omlaag en sluit deze beter aan bij de omgeving. Deze verbeteringen zijn niet eerder in het Tracébesluit opgenomen, omdat de gemeente daar de financiële dekking nog niet bij had gevonden. De gemeente en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat de te volgen procedure is om deze optimalisaties mee te nemen.

De gewenste verbreding van het Bovenlandpad zou betekenen, dat er een derde overkapping in Amstelveen komt. Het gaat om een verbreding van 17 meter naar, maar liefst 80 meter breed. Deze overkapping ligt aan de ene kant aan Meandertoren III en IV en aan de andere kant aan het nieuwe woningbouwproject Residence Amstelveen (nu nog het leegstaande voormalig KPMG gebouw). De bekrachtiging van de afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente zal uiterlijk 1 januari 2018 plaatsvinden.
Kosten. Het college zal de gemeenteraad in de Kadernota 2018 voorstellen om voor de verdiepte aanleg van de overkapping Oude Dorp en de verbreding van het Bovenlandpad € 9 miljoen te reserveren. Het daadwerkelijke bestedingsvoorstel, waar ook de afspraak met Residence Amstelveen onderdeel van uitmaakt, wordt eind 2017 apart aan de raad voorgelegd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen