Bijgewerkt: 21 februari 2024

Een Familiegeschiedenis
Verzet en collaboratie - 2017

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Een FamiliegeschiedenisVerzet en collaboratie
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Walter B. Vervenne gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen op 11 mei 2017

Walter Vervenne VVD-Amstelveen gemeenteraadslid publiceerde dit artikel over verzet en collaboratie in de Tweede Wereldoorlog op de website van de gemeente Amstelveen onder de titel: De gemeenteraad blogt.

'Begin november 2016 werd ik gebeld door ene Marjan Leunissen-Hennis en zij vroeg mij, of ik die Walter ben met een oom die Henk Vervenne heet? Ja, antwoordde ik en de naam Hennis ken ik ook. Deze Marjan werkt samen met haar neef Onno Hennis en zijn op zoek naar mensen die met Henne Hennis in de oorlogstijd samenwerkten. Met name Onno, jurist en pas 33 jaar, is in alle archieven op zoek gegaan naar achtergrondinformatie. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) verleende alle medewerking bij deze speurtocht. Het is ongelooflijk hoeveel details er zijn beschreven en gedocumenteerd. Nu blijkt dat mijn oom Henk Vervenne, een belangrijke verzetsrol heeft gespeeld samen met de Antoon Hennis, de opa van Onno. Mijn oom was een schipper die zand en grind vervoerde op één van de binnenvaartschepen van de Internationale Bagger Scheepvaart Handelsmaatschappij (IBSH) van Hennis senior. Oom Henk was samen met Henk Stoker, de oudste broer van mijn moeder, onze voogd vanaf 11 februari 1948. Nu verder naar mijn belevenis van 5 mei 2017'.

Foto Amstelveen
(Privé collectie - 2017)

Antoon Hennis in de oorlogsjaren. Antoon ontving voor zijn verzetsactiviteiten postuum het Verzetsherdenkingskruis

Belevenis 5 mei 2017

'In dagblad Het Parool van 2 mei 2017, met een bijlage 4 en 5 mei in het kader van Open Huis van Verzet, staat op pagina 11 een groot artikel van journaliste Laura Obdeijn: 'Een collaborateur en verzetsheld in één gezin', met de mededeling dat Onno Hennis in Hotel Schiller in Amsterdam op 5 mei het familieverhaal zal vertellen. Op zaterdag 8 april 2017 had ik nog een urenlang gesprek met Onno en kon aan hem al mijn herinneringen kwijt. Vanaf je vijfde jaar kun je heel veel gebeurtenissen goed herinneren. Het laatste jaar van de oorlog woonde, ondergedoken, mijn tante Marie met drie kinderen bij ons in. Duitse soldaten marcheerden eerst nog voorbij in de Planciusstraat en daarna Canadezen die feest vierden.

Henne jr. Hennis, bedrijfsleider, heeft vanaf mei 1940 voor de Duitsers zand en grind vervoerd en naar later bleek, ook voor eigen rekening verkocht. Hij werd mede hiervoor ergens midden 1942 ontslagen door de eigenaren van het bedrijf IBSH, waarvan Henne sr. Hennis, de helft bezat. Vanaf dat moment nam zijn broer Antoon de bedrijfsvoering van het bedrijf over. Direct na 6 juni 1944 met de verwachting, dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen, kwamen er meer verzetsgroepen in actie, waaronder de groep ADMIRAAL. Hun specialiteit was om door de Engelsen gedropte wapenzendingen op te halen en onder het zand en grind te vervoeren naar west Nederland. Antoon, de bedrijfsleider van de schepen en mijn oom Henk de schipper, namen deze wapentransporten voor hun rekening.

Foto Amstelveen
(Bron Privé collectie - 2017)

Henne Hennis jr. (pasfoto van 1942). Als bedrijfsleider van de Internationale Bagger Scheepvaart Handelsmaatschappij, heeft hij vanaf mei 1940 voor de Duitse bezetters zand en grind vervoerd en naar later bleek, ook voor eigen rekening verkocht


Henne jr. Hennis werd kort na de bevrijding in Hotel Schiller gearresteerd en is ook veroordeeld. Zijn broer en opvolger Antoon kreeg later postuum het Verzetsherdenkingskruis. Hotel Schiller werd afgelopen vrijdag heel drukbezocht door natuurlijk de familieleden Hennis, mijn neef Wout A. Vervenne -1943, oud-voorzitter VVD Haarlemmermeer, ikzelf -1939 en heel veel mensen die Het Parool hadden gelezen. Bijzondere luisteraars waren er ook, zoals Jeanine Hennis - Plasschaert met echtgenoot en Job Cohen. Lees ook het verhaal van 'De twee broers: verzet en collaboratie' op de website van 4 en 5 mei Amsterdam

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II