Bijgewerkt: 26 februari 2024

Kwikfit garage - 2015

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Kwikfit garage
(Amstelveenweb.com - 2005)

Het pand van Eshuis, waar de KwikFit in was gehuisvest en is anno 2019 benoemd tot Gemeentelijk Monument!


De nieuwste berichten staan bovenaan

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

De drie foto's zijn genomen in augustus 2022 en laten zien dat het gebouw niet echt wordt onderhouden!


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

Het verval van dak, schoorstenen en muren is hier redelijk te zien....


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

... en ook aan deze zijkant


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

De verf bladdert af en af en toe wordt er een likje verf overheen gekwast


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

De zijkant van het gebouw raakt flink begroeid met onkruid

Het pand bevindt zich op de hoek van de Amsterdamseweg 488 en de Koen van Oosterwijklaan. Er was in de Kwikfit garage van alles mogelijk voor het onderhoud van ieders auto. Van banden, accu's, onderhoudsbeurten, APK keuringen tot het verkrijgen van allerlei onderdelen voor de auto.

Bouwproject aan de Amsterdamseweg?
Bron: Actief voor Amstelveen - 06-03-2021

Actief voor Amstelveen stelde mondelinge vragen in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 11 maart 2021 over de ontwikkelingen van de voormalige Kwik-Fit garage aan de Amsterdamseweg. Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht verbijstering over het bouwgedrocht van een overigens ons onbekende projectontwikkelaar. We hebben daarover enkele vragen aan de wethouder. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de omvang van dit plan en hoe verhoudt een dergelijk plan zich met de monumentale bescherming van het vm. Kwik-fit garage? Is dat niet in strijd met elkaar? Kan de wethouder toezeggen dat de gemeente niet voornemens is een dergelijk omvangrijk plan te steunen?

Het is ons niet duidelijk geworden of de wethouder en/of de ambtelijke medewerkers van de actie van de projectontwikkelaar op de hoogte was. Zo nee, hoe kan dat? Is er geen enkel contact geweest? Tussen de regels van persberichten doorlezend, vermoeden wij echter dat er wel degelijk contact met de gemeente is geweest. En eveneens in de pers lezend, lijkt het er op dat de wethouder de actie van de projectontwikkelaar vergoelijkt en aanduidt als een soort proef met participatie volgens de nieuwe Omgevingswet. Kan de wethouder dat bevestigen? Is de wethouder met ons van mening dat een serieuze participatie niet gebaat is met experimenten, waarbij de gemeente niet is betrokken? Wil de wethouder deze actie daarom hartgrondig afkeuren? Kan de wethouder toezeggen dat het college haar uiterste best zal doen om de buurtgemoederen gerust te stellen door vanuit de gemeente een schriftelijke reactie aan de buurtbewoners te sturen?

De voormalige KwikFit-garage aan de Amsterdamseweg is een monument
Bron: Gemeente Amstelveen - 27-05-2019

Het College B en W van Amstelveen wil zoveel mogelijk voorkomen dat monumentale bouwwerken verloren gaan ten gunste van herontwikkeling en heeft dinsdag bepaald dat de voormalige KwikFit-garage aan de Amsterdamseweg 484-488 niet mag worden gesloopt. De ontwikkelaar heeft gevraagd om het gehele complex te mogen slopen en daarvoor in de plaats een appartementengebouw te realiseren, maar de gemeente houdt vast aan de beleidslijn dat herontwikkeling alleen kan in samenspel met en met respect voor het monument.

Foto Amstelveen
(Foto Particulier Collectie van Kleef - Amstelveenweb.com-2019)

De foto van het gebouw uit 1955. De naam staat op de gevel: Van Kleefs Autobedrijf en het woord Zenith staat er klein onder vanwege de geschiedenis

De oude garage uit 1924 heeft op 18 december 2018 een monumentale status gekregen vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde en na verzoeken van Amstelveners en de Vereniging Historisch Amstelveen. De gemeente Amstelveen heeft de eigenaar van het pand laten weten niet in te stemmen met de sloop van het gemeentelijke monument ten gunste van nieuwbouwwoningen. 'Door gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aan te merken als gemeentelijk monument kunnen wij deze behouden en beschermen voor de toekomst. De voormalige KwikFit-garage is zo’n monument dat bescherming verdient. We zijn al lange tijd in gesprek met de ontwikkelaar en tot op heden is er nog geen bouwplan op tafel gekomen dat acceptabel is voor de gemeente. Beperkte herontwikkeling is mogelijk rondom het gebouw zolang de beeldbepalende positie van het monument wordt behouden ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen' - zegt Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening.

Het pand aan de Amsterdamseweg 484-488 is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse School. Het heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Het is in 1924 gebouwd als garage Zenith met bovenwoningen en is een ontwerp van de gebroeders Esther. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is.

Lees meer over het verhaal van het Zenith Automobielbedrijf van Wim van Kleef
Gebouw aan de Amsterdamseweg 484-488 wordt gemeentelijk monument
Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb - 17-08-2018

De in het oog springende gebouw, de voormalige Van Kleef showroom en Zenith autogarage, de latere Kwik Fit-garage aan de Amsterdamseweg 484-488 is door de gemeente Amstelveen voorgedragen als gemeentelijk monument. Onder meer de Vereniging Historisch Amstelveen heeft hierom gevraagd vanwege de grote cultuur- en architectuurhistorische waarde. De gemeente Amstelveen kan gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aanmerken als gemeentelijk monument om deze te kunnen behouden en beschermen. Op grond van een motie van de gemeenteraad van februari dit jaar worden bewoners actief gevraagd om verborgen parels te melden bij het sinds eind juni opgerichte meldpunt Monumenten. Sindsdien is de voormalige garage tweemaal aangedragen als potentieel gemeentelijk monument door Amstelveners. Daarnaast heeft de Vereniging Historisch Amstelveen het gemeentebestuur per brief verzocht maatregelen te nemen om het pand duurzaam te behouden.

Het pand aan de Amsterdamseweg 484-488 is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse School en Art Deco-invloeden. Het heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Het is in 1928 gebouwd als garage Zenith en is een ontwerp van de gebroeders Esther. De garage is in de oorlogsjaren geannexeerd door de Duitsers om als onderhoudsbasis te dienen voor auto’s en motoren voor de Wehrmacht. Aan het einde van de oorlog pleegde een verzetsgroep hier een aanslag, waardoor enkele personenauto’s, een autobus, een vrachtwagen en zeven motoren onklaar werden gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het gebouw van Kwik Fit aan de Amsterdamseweg in 2016

'Zoals de commissie Ruimtelijke Kwaliteit aangeeft kenmerkt het ontwerp van het gebouw zich door de Amsterdamse Schoolstijl die in de eerste decennia van de twintigste eeuw zeer populair was,' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Welstand en Monumenten. 'Dit uit zich onder meer door de symmetrie, het traditionele materiaalgebruik, zoals de met pannen gedekte en geknikte piramidevormige kap, de fraai vormgegeven details en opvallende kleuren. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is.' Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening hecht veel waarde aan het behoud van monumenten voor Amstelveen. 'Als college geven wij monumenten een nadrukkelijke plek bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de lokale historie van Amstelveen niet verloren gaat.' De eigenaar heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Tot aan het definitieve besluit van de gemeente mag het pand niet gesloopt worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Advertentie uit 1958 van Van Kleef's Autobedrijf aan de Amsterdamseweg 484-488

In het boek 'Jaren van verduistering' beschrijft Tini Visscher het verhaal over de Zenith-garage in 1945 op pagina 495:
'De Amsterdamse sabotagegroep Frans Oost had opdracht gekregen om auto's en garages van de Wehrmacht onschadelijk te maken. Het kwam de groep ter ore dat de Zenith-garage in Amstelveen — vlak bij de Incasso-bank - een vitale plaats had in het vervoersapparaat van de Duitsers. Rondom de garage waren ook alle privé-garages van Randwijck gevorderd. Het stond er vol Duitse wagens. Omdat het onmogelijk was de goed bewaakte en altijd bezette garage binnen te komen, maakte de groep gebruik van een list om de garage te vernielen. Een koerierster ging een praatje maken met een bewaker en wist een afspraakje met hem te maken. Op zaterdag 17 maart 1945 stapte zij tegen twaalven met een koffer naar de garage. In de koffer zat een zware bom met een tijdklok van 244 uur. De knokploeg volgde haar op afstand. De garagedeuren waren gesloten. Ze moest bellen. De bewaker kwam aan de deur en liet haar niet binnen. Ze stonden een hele tijd te praten. Terwijl het tijdklok werkte! En daar kwam ze terug. Ze moest om twee uur nog maar eens terugkomen. Pijlsnel haalden de mannen de tijdklok uit de lading. Twee uur wachtten ze: het leek een eeuw. Toen nam de koerierster haar koffer weer op, ging naar de garage en werd binnengelaten. Ze bleef zo lang binnen dat haar vrienden het haast niet konden harden, maar eindelijk kwam ze weer naar buiten, zonder koffer. Ze had een afspraak voor zes uur gemaakt en vroeg of ze haar koffertje zo lang mocht laten staan. De Duitser had achter haar de garage gesloten om naar zijn kantoortje te gaan. Op dat moment waren in de garage een autobus, een vrachtwagen, vijf luxe auto's en 7 motoren. De knokploeg fietste terug naar de stad. Toen ze daar ongeveer waren, hoorden ze een zware dreun achter zich. Later bleek dat zelfs al het gereedschap in de garage in poeier was. (Naar een bij het RIOD aanwezig verslag.)
Pand Kwik Fit aan de Amsterdamseweg is nog steeds niet gerenoveerd
Bron: Gemeente Amstelveen - 07-06-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen:
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij wil ik u verder informeren over de laatste ontwikkeling in de aanpak van verregaand achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen. Het betreft hier het pand van Eshuis, waar de Kwik Fit in gevestigd is, aan de Amsterdamseweg 488. Meerdere gesprekken met verhuurders Eshuis en huurder Kwik Fit hebben vooralsnog niet geleid tot een werkelijke aanpak ter verbetering van de staat van het pand. Omwonenden hebben ons inmiddels ook benaderd over het feit dat het onderhoud tot stilstand is gekomen. Het uitblijven van concrete stappen acht ik niet langer acceptabel.

De verhuurders worden nu aangeschreven op het feit, dat de staat van het pand aan te merken is als ‘in ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’. De Woningwet geeft de gemeente deze bevoegdheden; die wil ik gepast inzetten. Daarbij maak ik geen onderscheid tussen particuliere bezitters van woningen, bedrijfspanden, of woningbouwcorporaties zoals Eigen Haard.

Met de aanschrijving krijgen de verhuurders een termijn tot 1 oktober 2016 voor het nemen van maatregelen, waaronder het inpassen van de reclamevoering bij de karaktervolle architectuur van het pand. Ik hoop, dat het huurder en verhuurders lukt om samen de schouders te zetten onder een echte opknapbeurt tot behoud van dit pand. Bij het onverhoopt uitblijven van de verlangde aanpak, kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik u hiervan op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet, Herbert Raat Wethouder Handhaving
Bron: Gemeente Amstelveen - 03-04-2015

Amstelveen treedt op tegen vervallen panden. Vooral de panden aan de toegangswegen krijgen bijzondere aandacht, de zogenaamde 'Poorten van Amstelveen'. Prioriteit ligt bij panden die niet aan technische eisen voldoen en waarbij sprake is van welstandsexcessen. Dit blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015. Het college schrijft in eerste instantie eigenaren aan van vervallen panden aan de Amsterdamseweg, Legmeerdijk, Beneluxbaan, Oranjebaan en Bovenkerkerweg. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Handhaving: ’We beginnen met de toegangspoorten van Amstelveen, omdat dit de visitekaartjes van de gemeente zijn. Te beginnen bij bedrijfspanden aan de Amsterdamseweg en de Molenweg. Deze vervallen panden hebben een negatieve uitwerking op het hele gebied. Ze zijn niet alleen een doorn in het oog van het college, maar van veel Amstelveners. Gelukkig onderhouden veel eigenaren in Amstelveen hun bezit wel goed. Eigenaren die de boel laten verslonzen spreken we aan op hun verantwoordelijkheid’.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving naast het vervallen pand van KwikFit op de hoek van de Amsterdamseweg 488 en de Koen van Oosterweglaan

Brandveiligheid blijft hoog op agenda staan
De gemeente heeft de taak en verplichting om te handhaven bij overtreding van wet- en regelgeving. Het aantal gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken op de terreinen bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, brandpreventie, milieu, bodem, openbare ruimte, horeca, APV en bijzondere wetten is echter zo groot, dat niet alles direct opgepakt en uitgevoerd kan worden. Het college heeft dan ook keuzes moeten maken. In het Uitvoeringsprogramma 2015 kiest het college, net als voorgaande jaren, om in eerste instantie prioriteit te geven aan zaken die essentieel zijn voor de stad en die van levensbelang kunnen zijn. Zo zet het college ook nu weer in op het verbeteren van brandveiligheid. Daarnaast pakken de handhavers ook specifieke onderwerpen op. Zo is er onder andere extra aandacht voor de aanpak van woonfraude en woonoverlast, gebruik van kassen en het beperken van overlast in de openbare ruimte.

Strategisch Meerjarenprogramma
De gemeenteraad heeft in oktober 2011 het Strategisch Meerjarenprogramma Integrale Handhaving 2011-2015 vastgesteld. In dit plan staan de kaders en prioriteiten als het gaat om handhaving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht de gemeente om daarnaast ook jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen