Bijgewerkt: 11 april 2021

Park overkapping - 2017

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2017-2019


Park overkapping
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Artist impression van het park op de overkapping boven de A9 naast de St. Annakerk

De overkapping bij het Oude Dorp van Amstelveen, die na het verbreden en verdiepen van de A9 wordt aangelegd, krijgt een parkachtig, openbaar karakter met publieke functies. Dit staat in de Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp. De visie vormt het uitgangspunt voor verdere planvorming en is tot stand gekomen met input van omwonenden. Het college van B en W legt het voorstel op dinsdag 7 maart 2017 voor aan de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Herbert Raat (VVD) wethouder A9: 'De overkapping bij het Oude Dorp biedt veel kansen. Er ontstaat een nieuwe openbare ruimte, waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen. Om alle ruimte voor ontwikkelingen open te houden stoten we geen gemeentelijk bezit af in het gebied'. De visie gaat uit van een groene inrichting met fiets- en wandelpaden die de noord- en zuidkant van het Oude Dorp met elkaar verbinden. De ruimte krijgt een sterk openbaar karakter, waarbij de bebouwing aan weerszijde gericht is op het park. Op de overkapping zelf is geen bebouwing mogelijk. Wel biedt de overkapping de mogelijkheid voor nieuwbouw van de Piet Heinschool aan de Dr. Schaepmanlaan, waarbij het schoolplein op de overkapping kan komen.

Daarnaast biedt de visie een kader voor de herontwikkeling van vrijkomende panden en gronden in de buurt, zoals de St. Annakerk. Het doel daarbij is om deze ontwikkelingen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de nieuwe parkruimte en tegelijkertijd in te passen in het stedelijk karakter van het Oude Dorp. De overkapping bij het Oude Dorp behoort tot de 'bovenwettelijke maatregelen' van de A9. Andere maatregelen zijn de verdiepte aanleg, een tweede overkapping bij het Stadshart en groene geluidschermen. Het Rijk investeert hierin zo’n 120 miljoen euro, de gemeente Amstelveen ruim 38 miljoen. Dit is zo’n 60 miljoen minder dan in het oorspronkelijke plan van ondertunneling en zonder gemeentelijk risico op financiële overschrijding, hetgeen in het oude plan wel het geval was. Meer informatie over de verbreding van de A9 is te vinden op de webpagina Verbreding A9.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen