Bijgewerkt: 2 juli 2022

Donoren weg uit Amstelveen - 2014

Foto's -> Gebeurtenissen -> Rode Kruis Amstelveen

Donoren weg uit Amstelveen
(Bron I. Gast - 2012)

Inza Gast, raadslid van de VVD-Amstelveen

Bron: VVD-Amstelveen - 17 april 2014

In week 4 van 2014 klaagden twee inwoners van Amstelveen in het Nieuwsblad over een door hun ontvangen brief van de bloedbank Sanquin, dat het niet meer mogelijk is om in Amstelveen bloed te geven. De reden die Sanquin geeft is, dat er geen geschikte locatie beschikbaar is voor de trailer die dan tijdelijk wordt neergezet.

Tevens zijn de dagen en openingstijden om bloed te geven voor de donoren door de jaren heen sterk verminderd en verkort. Inza Gast raadslid van de VVD lijkt het sterk, dat er geen geschikte locatie is. Tevens is zij verbaasd over de, naar het lijkt, klantonvriendelijke houding van Sanquin. Zij gaat hier vragen over stellen aan het College van B en W. In de brief van Sanquin staat, dat de Amstelveense bloeddonoren nu kunnen uitwijken naar Uithoorn, waar er tien keer per jaar de mogelijkheid is tot 20 uur om bloed te geven. Donoren kunnen ongeveer drie keer per jaar bloed geven, dus dan wordt het wel erg moeilijk voor de werkende Amstelveners om precies op die dagen hun agenda vrij te houden. Tevens staat dit in schril contrast met vroeger, toen men drie dagen per week bloed kon doneren tot 21.30 uur. Sanquin geeft wel aan de donoren hard nodig te hebben en men kan eventueel reiskosten vergoed krijgen. Dit valt niet geheel te rijmen met het feit, dat sinds de laatste locatie is opgedoekt bij het oude Amstelveen College aan het Tulpenburg het al een hele tijd stil was. In die periode werd er dus helemaal geen bloed meer gegeven, behalve door mensen die zelf maar naar het hoofdkantoor van Sanquin in Amsterdam-West zijn getrokken.
Voorheen kon men in elke locatie waar het Rode Kruis was gehuisvest bloed geven, totdat alles wat krap werd en de regels aangescherpt.

VVD-er Inza Gast: "Ik vind het vreemd, dat Sanquin zo met haar trouwe donateurs omspringt. Je zou toch verwachten, dat ruime openingstijden ook in de avonduren de eerste voorwaarde is om de donoren tegemoet te komen in tijden, waarin de meeste mensen een drukke agenda hebben. De keuze om de locatie Amstelveen met 85 duizend inwoners maar gewoon te schrappen is eigenaardig, aangezien kleine plaatsen als Breukelen, Huizen, Mijdrecht en Uithoorn wel door de rondtrekkende trailer worden bezocht."

Over dat er na lang zoeken geen geschikte locatie zou zijn zegt zij het volgende: "Ik kan zo meerdere geschikte locaties bedenken, zoals bijvoorbeeld op het terrein van de Emergohal waar ook de GGD gebruik van maakt om het jeugdvaccinatieprogramma uit te voeren. Of op het terrein naast de Sportlaan waar ook de trailer van het Borstkankerbevolkingsonderzoek geregeld te vinden is. Ik kan mij niet voorstellen, dat de gemeente niet zou willen meewerken aan het zoeken naar een geschikte locatie." Gast zal daarom schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders, waarin zij verzoekt deze onwenselijke situatie te onderzoeken en samen met Sanquin tot een oplossing te komen.

Sanquin?
Sanquin (Latijn sanguis= bloed, Frans= sanguine, maar in plaats van g, wordt q gebruikt) (Stichting Sanquin Bloedvoorziening) is de not-for-profitorganisatie die in Nederland belast is met de voorziening in de behoefte aan bloed en bloedproducten. Sanquin bevordert transfusiegeneeskunde, levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen, bij- en nascholing. Sanquin is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Het beeldmerk van Sanquin is een gestileerde pelikaan. Van deze vogel geloofde men, dat hij zijn hongerende jongen bij voedselschaarste voedde met zijn eigen bloed, door het openpikken van de eigen borst. In de broedtijd hebben bepaalde pelikanen namelijk een rode vlek op krop en keelzak die op een bloedende wond lijkt. Hierdoor werd de pelikaan in het christendom een teken voor opoffering, altruïsme, barmhartigheid en met name voor Christus' offerdood. Het symbool is ook vaak te zien in oude weeshuizen. Het maakt de vogel ook een geschikt symbool voor de onbaatzuchtige bloeddonatie. (Bron: Wikipedia)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen